calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Tips voor het veilig construeren

29.3.2018 | Netherlands
Wie ’s ochtends gezond de deur uitgaat, wil ’s avonds ook weer gezond thuiskomen. De kans daarop is groot als iedereen op de bouwplaats zich houdt aan spelregels voor het veilig bouwen en construeren. Onderstaande tips helpen bij het veilig construeren. Advies of aanvullingen? Laat het ons weten!
Berekenen bij niet-standaard configuraties
Bij de bouw van gebouwen en andere constructies verdienen bekistingen en ondersteuningsconstructies net zo veel aandacht als de hoofdconstructie. Veel eenvoudige bouwwerken zijn te realiseren met een standaard-bekistingconfiguratie. Maar het komt ook regelmatig voor dat gewerkt wordt aan constructies waar een complexere configuratie voor nodig is. Indien een standaardconfiguratie niet mogelijk is, of wanneer het samenspel met ondergrond of omgeving bepalend is of grote consequenties bij falen optreden, moet altijd een aparte berekening worden gemaakt.

Profiteer van engineering
Bekisting en ondersteuning zijn weliswaar tijdelijke maar wel belangrijke onderdelen van een betonconstructie. Een goed samengestelde bekisting, afgestemd op de uitgangspunten, zorgt voor een efficiënte en beheersbare uitvoering. Een voorwaarde is dat de kenmerken van toegepaste materialen bekend zijn en het werkelijke gebruik zo goed mogelijk overeenkomt met het optimale toepassingsgebied hiervan. Aangezien de bekisting een weliswaar heel belangrijk, maar toch slechts tijdelijk hulpmiddel is voor het realiseren van betonwerk, is er nauwelijks een beperking in de keuze van materialen. Inventiviteit en uitvoeringskennis zijn de basis voor soms zeer ingenieuze toepassingen. Een team van engineers kan u daar altijd bij helpen.

Besteed aandacht aan het bekistingplan
Met een bekistingplan worden bekisting en ondersteuning afgestemd op de projectuitgangspunten en technische en gebruikerseisen. Daarmee wordt de basis gelegd voor een efficiënte en beheersbare uitvoering. Om type, hoeveelheid en samenstelling van bekisting en ondersteuning te kunnen bepalen, wordt een (ontwerp)tekening gemaakt op basis van de bouwconstructie en belastingen. Hierin is onder meer opgenomen het montage- en demontageplan, het stempel-, leg-, hijs-, inzet- en stortplan alsmede de routing, voorlichting en instructies en afspraken ten aanzien van de overdracht.

V&G-plan
Veilig construeren betekent ook: zorgen voor een goed veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan). Zo’n plan verbetert de coördinatie tussen uitvoerenden op de bouwplaats en moet tijdens het bouwproces de aandacht voor veiligheid en arbeidsomstandigheden garanderen. Een V&G-plan is nodig wanneer de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 30 werkdagen en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk aan het werk zijn, de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 500 werkdagen, wanneer de bouw bijzondere gevaren voor werknemers met zich meebrengt.


Wie veilig wil construeren zal gebruik moeten maken van bekistingconstructies en samenstellende onderdelen die gaaf, onbeschadigd en deugdelijk geconstrueerd zijn. Niet iedere oppervlakkige beschadiging vormt een bedreiging voor de deugdelijkheid van een constructieonderdeel. Het gaat vooral om zichtbare breuken, vervormingen, deuken en ernstige roestvorming op dragende delen en delen die voor de stabiliteit van de constructie zorgen. Let er ook op dat de montagehandleidingen en/of verwerkingsvoorschriften van de leverancier aanwezig zijn en worden opgevolgd.

Misschien interesseert dit u ook:

Oud-directeur Hennie Roebroeks keert terug naar Doka Nederland

14.12.2020 | Nieuws

Ingenieuze bekistingsoplossing voor betonwanden met vele bogen

28.09.2020 | Nieuws

Hebt u vragen over dit artikel? Neem gerust contact met ons op!

Met * gemarkeerde velden zijn verplicht in te vullen!
* Formulier niet volledig!
Het bericht kon helaas niet worden verzonden. Probeer het later nog een keer!