calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Dokaflex 30 tec

De dra­ger-vloer­be­kis­ting met ge­mi­ni­ma­li­seer­de ge­bruiks­kos­ten

Dokaflex 30 tec is een hand­be­kis­tings­sys­teem voor vloe­ren, dat over­tuigt door de la­ge kos­ten per ge­bruik. De zwaar be­last­ba­re be­kis­tings­dra­ger I tec 20 maakt als hoofd­balk aan­zien­lijk gro­te­re af­stan­den tus­sen de stempels mo­ge­lijk. Om­dat voor dezelf­de be­kis­tings­op­per­vlak­te min­der materiaal wordt in­gezet, ver­loopt de opbouw 15 pro­cent snel­ler en zijn de kos­ten voor materiaal en lo­gis­tiek la­ger.

DownloadsVideosToon systeem in online shop

Be­spa­ring van loon­kos­ten
door snel­le­re werk­pro­ces­sen 

Ver­laagt de kos­ten voor opbouw en de­mon­ta­ge door

 • een der­de min­der vloer­s­tem­pels voor het af­s­tel­len en wa­ter­pas stel­len
 • veel min­der te ver­plaat­sen on­der­de­len

Ver­min­de­ring van de materiaal- en trans­port­kos­ten
door min­der in te zet­ten materiaal per te re­a­li­se­ren be­kis­tings­op­per­vlak­te 

De 80 pro­cent zwaar­der be­last­ba­re dra­ger I tec 20 met be­proef­de ui­t­ein­dever­s­ter­king zorgt voor een

 • ver­min­de­ring van ma­gazijn- en trans­portvo­lu­mes
 • ver­min­de­ring van de kos­ten ach­ter­af
 • lan­ge­re levens­duur

Uni­ver­seel ge­bruik
door per­fect sa­men­spel in het sys­teem 

Geen sys­teem­wis­sel tij­dens het bouw­pro­ces no­dig, dankzij

 • flexi­be­le aan­pas­sing aan al­le denk­ba­re bouw­plan­nen en vloer­dik­ten
 • een­vou­dig be­kis­ten van on­der­bal­ken, vloe­ren met ni­veauver­schil­len en sys­teem­vloe­ren
 • vei­li­ge com­bi­na­tie met Doka-on­der­s­teu­nin­gen voor gro­te­re vloer­hoog­ten
 • vrij te kie­zen for­maat en uit­voe­ring van de be­kis­tings­plaat

Systeem

Sa­men­ge­s­tel­de be­kis­tings­dra­ger I tec 20

De hoogwaardige drager voor spaarzaam materiaalgebruik

 • Minder materiaal benodigd door 80 procent hoger draagvermogen
 • Compatibel met alle Doka-systemen door zelfde hoogte en breedte als de drager H20
 • Minder kosten achteraf door beproefde Top-uiteindeversterking en kunststof op de boven- en onderzijde van de flens

Dra­ger H20 top

Tot driemaal langere levensduur door ingebouwde schokdempers

 • Doeltreffende bescherming tegen vocht en uv-straling door eindverzegeling van de houten drager
 • Snellere en veiligere opbouw door markeringen op de dragerflens
 • Duidelijke herkenbaarheid door mogelijkheid van bedrukking

Pro­Fra­me-pa­neel

Het huurbare paneel met omlopende schokdemper

 • Bespaart kosten door keuzemogelijkheid tussen kopen en huren
 • Hoog aantal herbruiken door omlopende randbescherming en speciale verzegeling van het oppervlak
 • Duidelijke herkenbaarheid door mogelijkheid van bedrukking

Vloer­s­tem­pel Eurex top

De eerste vloerstempel met slagprotector

 • Duurzaam door de slagprotector
 • Moeiteloos losdraaien van de instelmoer door de speciale draadgeometrie
 • Minder krachtinspanning door het lage gewicht
 • Veilig in gebruik door het constant hoge draagvermogen van ten minste 20 kN resp. 30 kN volgens EN 1065-klasse D/E

Toe­pas­sing

Ver­s­nel­ling van het bouw­pro­ces

De royale ruimte tussen de vloerstempels en het aanzienlijk lagere aantal verschillende systeemonderdelen zorgen voor een snel bouwproces. De flexibele aanpassing aan alle denkbare bouwplannen en vloerdikten tot 50 cm wordt in het systeem opgelost. Vrije keuze van de bekistingsplaat maakt elke eis aan het betonresultaat realiseerbaar.

Com­bi­na­tie met on­der­s­teu­ning Staxo 40

Dokaflex 30 tec is optimaal geschikt voor combinatie met de ondersteuning Staxo 40. Zelfs grotere vloerdikten kunnen hier met één enkele hoofdbalk worden bekist.

Een­vou­di­ge opbouw

De bouwploeg profiteert van het eenvoudige gebruik van het systeem. De duidelijke visuele onderscheiding tussen I tec 20-dragers en H20-dragers sluit niet alleen verwisselingen uit, maar beperkt ook de zoektijden. Aanvullend kan de verrijdbare stelling DF voor een vlotte opbouw worden ingezet.