calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Be­kis­tings­pla­ten

Mul­ti­plex platen – voor glad­de betonvlakken

De mul­ti­plex platen van Doka wor­den in tal­rij­ke Doka-be­kis­tings­sys­te­men ge­bruikt. Door de gro­te band­breed­te – van DokaPly tot de Xlife-plaat – biedt Doka ide­a­le oplos­sin­gen voor ve­le be­hoef­ten, van pas­ge­deel­te tot en met zicht­be­ton.

DownloadsToon systeem in online shop

Xlife-plaat

Ex­treem hoog aan­tal her­brui­ken door spe­ci­a­le plaat­con­struc­tie 

De hoog­waar­di­ge Xlife-plaat re­du­ceert de kos­ten door een lan­ge levens­duur, min­der na­be­han­de­ling van het be­ton en een­vou­di­ge rei­ni­ging. Het bijzon­der ster­ke op­per­vlak met kunst­stof­coa­ting zorgt voor een blij­vend ge­lijk­ma­tig be­ton­beeld en aan­zien­lijk min­der po­si­tie­ve af­druk­ken in het be­ton.

Xfa­ce-plaat

De gro­te be­kis­tings­plaat voor uit­s­te­ken­de be­to­nop­per­vlak­ken 

De ho­ge be­s­ten­dig­heid te­gen kras­sen en tril­scha­de als­me­de de gro­te for­ma­ten van de Xfa­ce-plaat ma­ken een ge­lijk­ma­tig en glad be­ton­beeld met re­la­tief wei­nig voe­gen mo­ge­lijk. Dankzij de niet-zui­gen­de coa­ting en de hoog­waar­di­ge randverze­ge­ling ont­staat geen rip­p­ling. Een ve­zelver­sterk­te, be­s­ten­di­ge kunst­hars­coa­ting ver­hin­dert af­sp­lin­te­ren bij het na­ge­len, uit­ra­fe­len bij het za­gen en bo­ren en kleu­raf­gif­te aan het be­to­nop­per­vlak. Door de zeer goed ont­kis­tings­ei­gen­schap­pen van de Xfa­ce-plaat is bij de eers­te toe­pas­sin­gen geen ge­bruik van ontkistings­producten noodza­ke­lijk en is de rei­ni­ging bijzon­der een­vou­dig.

Dokaplex-be­kis­tings­plaat

Bijzon­der nauw­keu­ri­ge for­ma­ten en hoe­ken 

Hoog­waar­di­ge, glad­de be­to­nop­per­vlak­ken en snel­le mon­ta­ge op de bouwplaats door ge­rin­ge to­le­ran­ties en zeer nauw­keu­ri­ge for­ma­ten.

DokaPly

De mul­ti­plex platen voor elk bouw­ter­rein en el­ke ge­bruiks­si­tu­a­tie 

DokaPly is ver­krijg­baar als on­ge­coat en ge­coat mul­ti­plex, van de hoog­waar­di­ge mul­ti­plex plaat van ber­ken­hout tot en met de een­vou­di­ge pas­vlak- of ver­s­nij­plaat.

  • DokaPly Birch: de hoog­waar­di­ge mul­ti­plex plaat van ber­ken­hout voor glad­de be­to­nop­per­vlak­ken
  • DokaPly Spru­ce: de hoog­waar­di­ge mul­ti­plex plaat van spar­ren­hout voor glad­de be­to­nop­per­vlak­ken
  • DokaPly eco: de so­li­de mul­ti­plex plaat voor glad­de be­ton- en pas­vlak­ken
  • DokaPly na­tu­ral: de on­ge­coa­te mul­ti­plex plaat voor pas­vlak­ken