calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Ontkistings­producten

Het pas­sen­de ont­kis­tings­pro­duct voor el­ke toe­pas­sing

Doka biedt ontkistings­producten voor zui­gen­de en glad­de be­kis­tings­op­per­vlak­ken aan. Deze heb­ben een uit­s­te­ken­de schei­den­de wer­king en dra­gen bij tot fraaie be­to­nop­per­vlak­ken.

DownloadsVideosToon systeem in online shop

Doka-OptiX

Het spe­ci­a­le ont­kis­tings­pro­duct voor een glad­de be­kis­tings­plaat 

 • Een­vou­dig in ge­bruik: ge­woon op­s­pui­ten, zon­der af­ve­gen
 • Hel­de­re be­to­nop­per­vlak­ken met wei­nig po­ri­ën, dankzij de che­mi­sche sa­men­s­tel­ling van de emul­sie
 • Uit­voe­rings­ze­ker­heid door ‘ge­reed’-in­di­ca­tor: als de wit­te kleur niet meer te zien is, kan met het stor­ten van be­ton wor­den be­gon­nen
 • Ook bij lich­te re­gen en tot -4 °C bruik­baar
 • Be­houdt zijn ei­gen­schap­pen tot 14 da­gen na het aan­bren­gen
 • Mi­li­eu­vrien­de­lijk, want bi­o­lo­gisch af­breek­baar

Doka-Trenn

Het uni­ver­se­le ont­kis­tings­pro­duct voor zui­gen­de be­kis­tings­op­per­vlak­ken 

 • Ge­mak­ke­lijk los te ma­ken be­kis­ting dankzij de uit­s­te­ken­de schei­den­de wer­king
 • Ho­ge ren­da­bi­li­teit door het spaarza­me ver­bruik (tot 100 m²/l)
 • Con­serve­ring van bouw­ge­reed­schap en be­kis­ting door bijzon­der hoog kruipver­mo­gen
 • Het he­le jaar door in­zet­baar dankzij vorst­be­s­ten­dig­heid
 • Geen na­de­li­ge in­vloed op de hech­ting van verf op pla­muur op het be­ton

Doka-ontkistingsproducten zijn in praktische verpakkingen verkrijgbaar.

Referenties