calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Doka opaži na HE Brežice

24.11.2015 | Novice
Dokončanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi predstavlja zaključek projekta nacionalnega pomena glede zanesljive oskrbe z električno energijo. HE Brežice je peta hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi.

Stik za medije

Impresije

  • Direktorica Doka Adria ga. Darija Malnar
  • Konzole enostranskega plezajočega opaža D15
  • Izvedba betonaže spodnjega dela sesalne cevi
  • Izdelava zgornjega dela opaža sesalne cevi v delavnici Doka Slovenija
  • Zgornji del opaža sesalne cevi na gradbišču po montaži
  • Izgled betonske površine po odstranitvi opaža
Gradbišče HE Brežice je bilo v letu 2014 / 2015 eno največjih gradbišč na ozemlju Slovenije. Gradnja pripravljalnih del za jezovno zgradbo se je začela januarja 2014, medtem ko so se gradbena dela na sami jezovni zgradbi pričela oktobra 2014. Gradbena dela izvaja konzorcij podjetij Kostak d.d. / RGP d.o.o./ CGP d.d./ Kolektor Koling d.o.o.. Vsi izvajalci uporabljajo pri svojem delu tudi Doka opažne sisteme.

Podjetje CGP d.d. Novo mesto izvaja gradnjo prelivnih polj, pri čemer uporablja enostranski plezajoči opaž D15 v kombinaciji z velikostenskim opažem Top50.

RGP d.o.o. Velenje. izvaja gradnjo dostopnega mostu, pri čemer se uporablja podporne stolpe Staxo 100 in velikostenski opaž Top 50, za gradnjo opornih krilnih zidov in večnamenskega skladiščnega objekta pa stenski opaž Framax Xlife.

Podjetje Kostak d.d. Krško gradi strojnico, pri čemer uporablja podporne stolpe Staxo 100 in velikostenski opaž Top50. Prav poseben izziv pri gradnji strojnice je predstavljalo opaženje in betoniranje treh sesalnih cevi. Pri predhodnih gradnjah elektrarn na Savi je bila sesalna cev izvedena z železnim kalupom, ki je po betonaži ostal vgrajen v objektu. Zato je bila morebitna sanacija masivnega betona težja.
Betonaža vsake izmed treh sesalnih cevi se je izvedla v dveh višinskih fazah, zato je bil opaž razdeljen na dva dela. Opaž je bil v celoti izdelan v tesarski delavnici Doka Slovenija, po predhodnem projektiranju tehnologov v tej poslovalnici.

Za izdelavo sesalne cevi je bil uporabljen velikostenski opaž Top 50. Delavci v tesarski delavnici so opaž izdelali iz polkrožnih remenatov in lesenih nosilcev H20, ki so bili pritrjeni na kovinske večnamenske profile WS. Uporabljena je bila opažna plošča Dokaplex dimenzije 9mm, ki je zaradi svoje upogljivosti in prilagajanja majhnim radijem najprimernejša.

Spodnji del opaža sesalne cevi je bil sestavljen iz 6-tih talnih n 10-tih stenskih opažnih elementov. Vsi so imeli polkrožno obliko glede na predpisan radij.

Na gradbišču so posamezne elemente med seboj spojili z veznimi sponami in zgibnimi letvami v celoto. Talni elementi so imeli na določenem rastru odprtine za betoniranje in vibriranje betona. Vezava opažnih elementov za prevzem pritiskov med betoniranjem se je vršila preko posebnih matic, ki so bile navarjene na sidrno armaturo sosednjih blokov. Višina betoniranja je bila 309 cm, opaž pa je bil dimenzioniran na dopustni pritisk betona 75 kN/m2, čemur je pogojeval beton z nizkohidratacijskim cementom.

Najzahtevnejši del opaža je predstavljal dvojno ukrivljeni zgornji del sesalne cevi. Potrebna je bila zelo natančna izdelava opaža, ki je pogojevala pravilno namestitev turbine. Pred dostavo na gradbišče je bil opaž najprej sestavljen v delavnici, kjer je geometer iz podjetja izvajalca izmeril natančnost izdelave opaža. Maksimalno odstopanje je bilo 1 cm.

Zgornji del opaža je bil sestavljen iz 8-ih elementov Top 50. Dimenzije posameznih kosov so bile omejene na širino 250 cm zaradi lažjega transporta na gradbišče. Opaž se je postavljal na plato iz Staxo stolpov. Razpiranje in reguliranje opažnih elementov se je izvedlo s pomočjo vijačnih opor T7, ki so bile nameščene v treh nivojih. Višina betoniranja je bila 230 cm, opaž pa je bil dimenzioniran na dopustni pritisk betona 50 kN/m2.
Montaža opaža na gradbišču je potekala ob podpori izkušenega Dokinega inštruktorja.

Sodelovanje pri gradnji HE Brežice je dober primer sodelovanja med izvajalcem in podjetjem Doka, ki je ponudilo optimalno rešitev glede proizvodov in storitev, ki so spremljale vse faze gradnje od načrtovanja opažev, izdelave opaža v tesarski delavnici, montaže opaža in svetovanja na gradbišču.

Dodatne zanimivosti:

Naš prispevek k večji produktivnosti na gradbišču

09.04.2019 | Tisk

Inventura 25.- 26.marec 2019

13.03.2019 | Novice

Imate vprašanja v zvezi s prispevkom? Stopite v stik z nami!

Polja, označena z *, so obvezna!
* Obrazec ni popoln!
Sporočila ni bilo mogoče poslati, prosimo, poskusite kasneje še enkrat!