calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Vemo, kako se premagujejo ovire

Opažne rešitve za vašo gradnjo mostu

Vemo, kako graditi mostove

Podjetje Doka se je zavezalo k zagotavljanju tehničnih prednosti na področju opažne tehnologije. Vedno znova razvijamo konstruktivne ukrepe za učinkovitost in jih dosledno izvajamo v praksi. Udejanjamo jih v opažnih sistemih in v spremljajočih storitvah na področju opažne tehnologije. Doka opažna rešitev je vedno paket, ki naši stranki prinaša korist, dodano vrednost. Razmišljamo usmerjeno k strankam in tako gradimo mostove do ciljev naših strank.

Kot inovativni proizvajalec opažev na potek gradnje gledamo celostno. Spekter storitev obsega načrtovanje opažev in statiko opažev, predhodno montažo opažev in kasnejši prevzem opažev. Najboljši rezultati se lahko zagotavljajo samo s celovitimi zasnovami opažev. Že dejstvo, da imate enega samega kontaktnega partnerja glede opaža, omogoča optimalno usklajevanje posameznih delovnih korakov.

Uspešno vas spremljamo skozi vaš celoten gradbeni projekt.


 

Razumevanje zahtev.

Most od znanja do izkušenj

Naše znanje ima velik razpon. Že v fazi načrtovanja se osredotočamo na tehnične izzive pri delu z opaži. V tej zgodnji fazi prispevamo naše znanje, da bi omogočili hitro, učinkovito in gospodarno gradnjo. Prispevamo pa še veliko več: ustrezen opažni sistem kot rešitev.

Piloni in oporniki

Stebri zmanjšajo razdaljo med oporniki, ki podpirajo nadgradnjo, in s tem omogočajo nižjo gradbeno višino. Ponavadi se izdelajo kot posamični stebri ali ploščati stebri. Pri mostovih s poševnimi vrvmi in visečih mostovih se sredinska podpora obremeni tako, da se bremena mostu obesijo navzgor. Gre za pilone. Običajno so izdelani kot konzolni stolpi pilonov, A oz. H piloni ali piloni s portalom.

Vaše prednosti pri Doki

Visoka prilagodljivost pri izvedbi stebrov in pilonov, neodvisno od geometrije, višine in dimenzioniranja, zaradi obsežnih kompetenc na področju načrtovanja in zmogljivih plezajočih in samoplezajočih opažev.

Podporni stolpi

Nosilne konstrukcije betonskim mostov z nizko višino nad terenom se lahko stroškovno ugodno in učinkovito izdelajo s pomožnim odrom. Pomožni oder je pomožna konstrukcija, ki se v gradbeništvu uporablja zlasti pri gradnji mostov za oblikovanje materiala in sistemov. Pri večdelnih mostovih se nadgradnja ponavadi betonira po odsekih, za kar se lahko uporabi pomožni oder.

Vaše prednosti pri Doki

Gospodarno načrtovanje in pravočasna dostava podpornih stolpov z optimizirano uporabo materiala za varno in gospodarno preusmerjanje težkih bremen iz podpornih konstrukcij mostov.

Prostokonzolna gradnja

Odseki mostu se betonirajo sukcesivno s stebra (glave stebra) s pomočjo para vozičkov za prostokonzolno gradnjo, ki nosi opaž, armiranje in sveži beton. Ponavadi se to izvaja s stebrov skoraj simetrično v obe smeri. Odseki betoniranja so praviloma dolgi med 3 in 5 m.

Vaše prednosti pri Doki

Visoka gospodarnost in hitra razpoložljivost materialov zaradi celovitega sistema z možnostjo najema ter visoka varnost pri načrtovanju in izvajanju zaradi obširnega spremljanja pri izvajanju projekta, od načrtovanja detajlov, preko usklajevanja z načrtovalcem podpornih konstrukcij, do podpore na kraju samem s strani kompetenčnega centra za prostokonzolno gradnjo.

Sovprežni mostovi

V poenostavljenem prikazu se podolžni nosilci mostov iz jekla spojijo s ploščo vozišča iz obodnega betona z uporabo sornikov z glavo, s čimer se doseže skupna nosilnost. Tovarniško predizdelani podolžni nosilci mostov lahko bistveno skrajšajo čas gradnje. Omogočajo stroškovno ugodne konstrukcijske rešitve z dolgo življenjsko dobo in manj zahtevnim vzdrževanjem, zato sega področje uporabe od sovprežnih mostov prek majhnih nadvozov do velikih mostov čez doline.

Vaše prednosti pri Doki

Gospodarne rešitve za različne geometrije mostov zaradi variabilnega celovitega sistema z možnostjo najema in zaradi obširnega spremljanja pri izvajanju projekta s strani kompetenčnega centra za sovprežne mostove.

Pomični odri

Izdelava nadgradenj mostov s pomičnimi odri praviloma poteka po odsekih na dodatnih nosilcih, premičnih v vzdolžni smeri mostu, brez vmesnih podpornikov med stebri mostu. Kriteriji uporabe za pomične odre so zlasti večdelni mostovi z več kot 7 polji, premostitev globokih dolin, težaven dostop do območja gradnje, npr. zaščitena naravna območja, vode in premostitev prometnih poti.

Vaše prednosti pri Doki

Projektno specifično načrtovanje, predhodna montaža zmogljivih opažnih sistemov in dolgoletno sodelovanje z vodilnimi ponudniki premičnih konstrukcij za učinkovito in nemoteno gradnjo.

Postopek narivanja

Povezana konstrukcija se gradi po odsekih za opornikom na kraju izdelave posameznega odseka. Tako izdelan odsek (»takt«) se skupaj s predhodno izdelanimi odseki »narine na opornik«, nato pa se lahko izdela naslednji odsek. Postopek se uporablja zlasti pri daljših mostovih z ravnim ali skoraj okroglim tlorisom in enotnim kopastim ali koritastim premerom v narisu.

Vaše prednosti pri Doki

Projektno specifično načrtovanje in predhodna montaža variabilnih opažnih sistemov za kraj proizvodnje z v praksi uporabno logiko opaženja in razopaženja, za časovno in stroškovno optimiziran potek dela.

Ločni mostovi

Ločni most je gotovo najbolj impresivna oblika konstrukcije mostov. V globoko zarezanih dolinah se pretežno uporablja konstrukcijska oblika ločnih mostov. Najpogostejše metode izvedbe so prostokonzolna gradnja in uporaba klasičnih pomožnih odrov. Dodatno možnost predstavlja postopek z razklopom loka.

Vaše prednosti pri Doki

Celovite storitve načrtovanja in natančne, s specifično statiko nosilne konstrukcije usklajene opažne rešitve z možnostjo najema, za optimiziran prenos obremenitve in varno napredovanja projekta.

Kontaktna oseba Large Scale Projects

V tesnem sodelovanju je mogoče najti rešitev za vaš kompleksen projekt gradnje mostu. Vaše zahteve bomo s strokovnjaki podjetja Doka obravnavali že v razvojni fazi projekta, saj že ta zgodnja faza odloča o uspehu. Izkoristite know-how številnih uspešno izvedenih projektov gradnje mostov.