calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Süsinikuneutraalsus 2040. aastaks

Kuidas mõistame kestlikkust

Loome ruume, kus inimesed elavad, töötavad ja veedavad vaba aega. Loome taristuid, mis võimaldavad uuenduslikkust ja äritegevust. Kõikjal maailmas ja oma kodus. See on meie missioon. See on Umdasch Group AG missioon ja Doka on selle osa.

Koos oleme pühendunud CO2 heite vähendamisele ehitise kogu elukaare vältel, milles osaleme alates projekti planeerimisest, ehitamisest ja kasutamisest kuni renoveerimise, lammutamise ja materjalide taaskasutamiseni.

Kliimamuutus on meie aja olulisim sõlmküsimus. Sellepärast püüdlemegi 2040. aastaks süsinikuneutraalsuse poole, tootes tõhusamalt ja kasutades energiat säästlikumalt. Edendame meetodeid ja materjale, mis aitavad kaasa loodushoiule.

Määrame kindlaks kogu meie ülemaailmse tootevaliku CO2 jalajälje ja tagame klientidele sellest selge ülevaate. Tegutseme vastutustundlikult, vähendades CO2 heidet ringmajanduse abil, see avaldab kõige suuremat mõju. Tagame ohutu töökeskkonna. Pooldame mitmekesisust ja loome meie töötajatele võimalusi oma potentsiaali täielikuks realiseerimiseks.

„Meie eesmärk on tegutseda kestlikult, säästa ressursse ja arendada uuendusi, mille abil leiame lahendused klientide probleemidele tulevikus.“ Robert Hauser, Doka tegevjuht

Meie keskkond

Our Environment
Täpsem info

Meie partnerid

Our Partners
Täpsem info

Meie tooted

Our Products
Täpsem info

Meie finantsvahendid

Our Finances
Täpsem info

Meie inimesed

Our People
Discover more

Meie visioonid

Our Visions
Täpsem info

Kestlikkusaruanne

Kestliku juhtimise strateegiat arendame koos emaettevõttega Umdasch Group AG ja kahe sõsarettevõttega: umdasch The Store Makers ja Umdasch Group Ventures. Seepärast on meie kestlikkusprojektid lisatud ühisesse aastaaruandesse.

Umdasch Groupi integreeritud aastaaruanne 2021Umdasch Groupi integreeritud aastaaruanne 2020Umdasch Groupi integreeritud aastaaruanne 2018

Meie lood

Strateegia on üksnes alus. Vaid õiged projektid annavad arengule tõuke. Meie algatused näitavad, kui mitmekesine saab olla kestlikkus.

  Karjäär välismaal? Jah!

  Kolmekuuline töökogemus USA-s muutis tema elu. Ka Ungari laohalduri jaoks sai Dokast värav maailma. Kolmas töötaja sattus projekti raames Elevandiluurannikule.

  Skaityti plačiau

  Suurepäraselt ühendatud töö- ja pereelu

  Täiustused sõltuvad ausast tagasisidest. Seetõttu tutvustas Umdasch Group globaalset kaasatusuuringut, et kõigil töötajatel oleks võimalus avaldada oma arvamust.

  Skaityti plačiau

  Väga lahe algus töötajate kaasatuse uuringule

  Umdasch Group on seadnud eesmärgiks siduda teadmised, äri ja väärtused ning seega kanda nii enda kui ka oma ettevõtete vastutust ühiskonna ees.

  Skaityti plačiau

  Vastutus on osa Umdasch Groupi kursist

  Spordil on tohutu mõju tervisele, kuid ka positiivne mõju heaolule. Doka Saudi Arabia mõistis seda ja käivitas kolmekuulise sportliku võistluse kehalise vormi parandamiseks.

  Skaityti plačiau

  Samm-sammult paremasse vormi!

  Doka ja Umdasch Group on seadnud eesmärgiks pakkuda töötajatele parimat võimalikku tuge kasulikuks, paindlikuks ja vajaduspõhiseks arenguks meie keerulises ja kiiresti muutuvas töömaailmas. Iseseisva arengu toetamiseks oleme valinud spetsiaalselt kohandatud õppimisvõimalused.

  Skaityti plačiau

  Doka toob tulipunkti enesejuhitud arengu

  NEULANDTi teisaldatav tarielementide valutehas N3P on oma esimesel missioonil Elevandiluurannikul Abidjanis. N3P võimaldab toota tarielemente tööstuslikult otse ehitusplatsil. See loob lisaväärtust kohalikul tasandil ja muudab protsessi väga tõhusaks. Tulemuseks on kestlikud ja taskukohased eluruumid ning parem sotsiaaltaristu.

  Skaityti plačiau

  NEULANDTiga uuel maal

  Amstetteni peakorteri lähedal on 2021. aastast alates kasutuses tipptasemel pulbervärvimissüsteem. Mida suudab see süsteem saavutada? Igat tootmisetappi on kestlikkuse tagamiseks võimalik optimeerida, kasutades uusimat robottehnoloogiat, digiteerimist, automatiseerimist ja tipptasemel tehnoloogiat. See kaitseb keskkonda ja inimesi.

  Skaityti plačiau

  Pulberpinne 4.0

  Seitse Doka töötajat täiendasid oma teadmisi kliimakaitsest kliimavalvurite akadeemias. Nüüd soovivad nad rakendada neid teadmisi Doka ärikeskkonnas, sest ümberkujundamine on edukas vaid siis, kui kestlikkus kajastub strateegias, ettevõtte enda põhiprotsessides ja igapäevastes protsessides.

  Skaityti plačiau

  Seitse kliimavalvurit näitavad teed

  Mis on Umdasch Groupi kestlikkuse auhinna idee? Edendada ettevõttes projekte, mis tagavad kestlikkusstrateegia rakendamise. 2020. aastal alustatust on nüüd saanud iga-aastane sündmus. Töötajad on vägagi innukad ja motiveeritud.

  Skaityti plačiau

  Kestlikkus võidab auhindu

  Amstetteni, St. Georgeni ja St. Martini hoonete katustele paigaldatakse 2023. aasta lõpuks üle 10 000 ruutmeetri päikesepaneele. Nii saab umbes 9% Amstetteni objektil aastasest elektrivajadusest katta päikeseenergiaga.

  Skaityti plačiau

  Roheline tuli rohelisele energiale

  Doka transpordilogistika Amstettenis äratab tähelepanu sellega, et keskendub tugevale ja kestlikule ühendvedude laiendamisele. Saadetisi transporditakse raudteeveoga kombineerides. Üha rohkem Doka-riike teevad nii.

  Skaityti plačiau

  Nutikas käik!

  Doka Swedeni veokid tekitavad 80–90% vähem kasvuhoonegaase, sest kasutavad teistsugust rohelist kütust. Peamiselt jääkrasvadest, nagu jahutusõlidest või loomsest rasvast, valmistatud kütus HVO100 on kestlikkuse seisukohast eesrindlik.

  Skaityti plačiau

  Doka Swedeni sõidukid muutuvad roheliseks

  Tooraine hankimine, tootmine, jaotuskeskustesse ja filiaalidesse tarnimine kogu maailmas, ehitusplatsidel kasutamine, remontimine ja puhastamine ning lõpuks toote taaskasutus ja ringlussevõtt. Peaaegu 6000 toodet on uuritud viimse detailini. Või kui täpsem olla, siis on arvutatud välja nende CO2 jalajälg.

  Skaityti plačiau

  Ligi 6000 toote CO2 jalajälg

  Rahulolevad töötajad pakuvad tohutut potentsiaali! Doka annab oma osa, et teha Umdaschi Pesa abil pered õnnelikuks. Meie Amstetteni üksuses hoolitsetakse väikeste eest hästi ettevõtte oma lastesõimes juba siis, kui lapsed ei ole veel lasteaiaealised.

  Skaityti plačiau

  Hoiame kontserni CO2 jalajäljel silma peal

  Te peate teadma kogust, enne kui hakkate seda vähendama. Doka on heaks eeskujuks ja esitab aktiivselt läbipaistvaid aruandeid kontserni CO2 jalajälje ning kogu kontserni hõlmavate eesmärkide ja meetmete kohta heitkoguste järjepidevaks vähendamiseks. Peale selle selgitab ettevõte, miks CO2 jalajäljest võib saada uus valuuta.

  Skaityti plačiau

  Lõpp paberile!

  Paperless

  Doka Amstetten on saavutanud praktikas selle, mida varem peeti kujuteldamatuks. Tarmukalt tutvuti paberivaba tootmise eelistega ja õpiti neid hindama. Sobiva seadme kasutamise korral annab digiteerimine väga olulisi eeliseid, eriti tootmises. Kõike saab ajakohastada vaid paari hiireklõpsuga.

  Skaityti plačiau


Meie kestlikkusvisioon

Üldiselt üksikule või üldse mitte

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 17 üleilmset kestliku arengu eesmärki on suunatud meie ees seisvate peamiste kestliku arengu probleemide lahendamisele kogu maailmas. Kestlikkusele pühendumisega soovime anda nende eesmärkide saavutamisse oma panuse. Umdasch Group ühines nende eesmärkide poole püüdlemisega 2018. aastal. Sellest ajast oleme kestliku arengu eesmärke rakendanud oma protsessides ja projektides. Need on meile suunisteks ja tagavad, et me ei vaata mööda globaalsetest vajadustest ega nõuetest, vaid osaleme oma toodete ja teenustega aktiivselt lahenduste otsimises.

Meie keskkond

Kestlikkus tähendab raha teenimist jätkusuutlikul viisil, mitte üksnes säästlikku kulutamist

Oleme võtnud kohustuse optimeerida piiratud ja taastumatute ressursside kasutamist. Ja veelgi enam – edendame meetodeid ja materjale, mis aitavad kaasa loodushoiule. Digitehnoloogiad, uued meetodid ja alternatiivsed materjalid on vägagi nõutud, sest need on nutikalt keskkonnahoidlikud ja taaskasutatavad.

Andmed on CO2 heite vähendamise aluseks

Kust tuleks alustada? Parim valik on alustada endast. Vaid need, kes teavad, millised on heiteallikad, saavad neid ohjata ja kõrvaldada. Just selle oleme seadnud endale eesmärgiks ja just seetõttu oleme välja arvutanud kontserni CO2 jalajälje. Esiteks keskendume oma tegevuse otsesele heitele, nagu ettevõtte sõidukite kütuse põletamisest tulenev 1. tüüpi heide, ning sisseostetud elektri-, kütte- ja jahutusenergia tootmisest tulenev 2. tüüpi heide. Pöörame tähelepanu ka kaudse heite teatud aspektidele kogu väärtusahelas (3. tüüpi heide).

Meie partnerid

Võrgustikud loovad ühendusi

Kliima kaitsmine on raske ülesanne, millega tuleme toime vaid ühtse ja tugeva kogukonnana. Partnerlus on siin edu võti. Klientide, partnerite ja töötajatega koos loome õiglase ja keskkonnahoidliku tuleviku, mis võimaldab edukalt toime tulla kõigil. Oleme avatud dialoogiks, valmis jagama oma kogemusi ja õppima partneritelt.

Meie tooted

Uued meetodid ja arukad tehnoloogiad ajendavad peamisi üleilmseid suurtrende

Toote kestlikkust näitab selle olelusring. Kuidas hangitakse toorainet? Kuidas seda töödeldakse? Kui tõhus ja keskkonnahoidlik on tootmisprotsess? Kas olelusringi lõpus võetakse toode kestlikult uuesti ringlusse? Meie valdkonnas pööratakse erilist tähelepanu toodete kasutamisele. Kvaliteet ja meisterlikkus on otsustavad tegurid, mis tagavad nende vastupidavuse. Sellele keskendubki meie tähelepanu.

Tähelepanu keskmes on olelusring

Kui suur on CO2 heitkogus toote olelusringi vältel? See küsimus on praegu oluline, sest kliendid peavad saama teha keskkonnateadlikke otsuseid. Toote CO2 jalajälg aitab anda sellele küsimusele vastuse.

Süsinikuneutraalsus 2040. aastaks

Meie eesmärk on saavutada süsinikuneutraalsus 2040. aastaks. Esimene oluline samm selle eesmärgi suunas on toote CO2 jalajälje arvutamine. Juba saame esitada need andmed iga toote kohta meie tootevalikus. See näitab klientidele, kui suure osa lisavad Doka tooted iga kliendi enda CO2 jalajäljele. Samal ajal võimaldab toote CO2 jalajälg meil tuvastada CO2 tulipunktid toodete olelusringis ja rakendada sihipäraseid meetmeid kasvuhoonegaaside heite vähendamisel. Kasutame toote CO2 jalajälje andmeid keskkonnahoidlike toodete väljatöötamiseks tulevikus. See on meie kliimastrateegia keskne osa.

Ehitusvaldkonna CO2 heite vähendamine

Üks on selge: betoonrajatiste ehitamine peab muutuma kestlikumaks, eelkõige peab vähenema CO2 heide. Vähem CO2 heidet tekitavate betoonisegude kasutamine aitab suuresti kaasa kogu ehitusvaldkonna CO2 heite vähendamisele.

Selle saavutamiseks arendame teenuseid ja lahendusi, mis aitavad meie klientidel ja partneritel leida ja töödelda väiksemat CO2 heidet tekitavaid betoonisegusid ning kasutada neid ehitusplatsil ohutult ja tootlikult.

Meie finantsvahendid

Väliste tegurite mõju ettevõtete tulukusele

Meie kasvustrateegia keskendub tulevikule. Samas säilitame kindlalt seda, millel põhineb meie edu – stabiilset struktuuri, mis hõlmab ressursse, tegevusi, tooteid ja inimesi, kes suudavad tegelda kriisijuhtimisega ning tegutseda sõltumatult ja iseseisvalt. Investeeringud uutesse tootmisrajatistesse ja -seadmetesse, mis vastavad uusimatele standarditele, samuti taastuvenergiasse ja olemasolevate hoonete laiendamisse või renoveerimisse hoiavad meie tegevuse ajakohase, keskkonnahoidliku ja konkurentsivõimelise.

Meie inimesed

Mida ootame töötajatelt?
Julget uuendusmeelsust!


Looduses kujutavad monokultuurid endast ummikteed. Organisatsioonides on see üsna samamoodi. Mitmekesisus on ülemaailmsete ettevõtete edukuse võti. Mitmekesisus tähendab erinevate kultuuride, oskuste ja annete koondamist. Üksteiselt õppimist. Üksteise innustamist. Mitmekesisus on see viljakas pinnas, milles tärkavad ja arenevad uued ideed.

Meie visioonid

Globaalsete ülesannete lahendamine uuenduslikkusega

Kulukas rohepesu ega pealetükkiv roheturundus ei aita meil võidelda kliimamuutuse ja ülemaailmse soojenemise vastu ega neist jagu saada. Vajame digitehnoloogiaid, uusi meetodeid ja alternatiivseid materjale.

Vaid koos töötades saame leida vastused nendele olulistele sotsiaalsetele, majanduslikele ja loodushoiuküsimustele.

Sertifikaadid

Meie jaoks on oluline klientide ja omanike rahulolu. ISO 9001 sertifikaat tõendab, et täidame klientide ootusi parimal viisil. Selle rahvusvahelise kvaliteedijuhtimisstandardi nõuetele vastab kokku kuus umdaschi tegevuskohta.

Kliimamuutus ja uute õigusaktide nõuded suurendavad ootusi kontserni keskkonnajuhtimisele. Neid nõudmisi saab täita keskkonnastandardile DIN EN ISO 14001 vastava sertifitseerimise abil.

See sertifikaat tõendab, et ettevõte peab oluliseks loodusvarade vastutustundlikku kasutamist.

Standardi ISO 9001 kohaselt sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteem.
Standardi ISO 14001 kohaselt sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteem.

Paljud Doka tooted on valmistatud puidust ja puidupõhistest materjalidest. Doka on võtnud vastutuse kasutada seda väärtuslikku taastuvat toorainet ressursse säästval viisil tootmisetapist alates.

Taotleme ka FSC- ja PECF-sertifikaate. Need sertifikaadid tagavad, et puit on pärit kestlikult majandatud metsadest.

FSC-sertifikaat
Kestlikult majandatud metsast pärit puit

PEFC-sertifikaat
Säästva metsandusega saadud puit

Võtke meiega ühendust

Kas teil on küsimusi või ettepanekuid kestlikkuse kohta? Võtke meiega ühendust. Loodame väga teist kuulda.

Anna Högn-Reichartzeder
Anna Högn-Reichartzederkestliku arengu juht+43 664 8820 1920