calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Sigurnost s Dokom

Za maksimalnu učinkovitost u tijeku gradnje

Porast Vaše produktivnosti zahvaljujući optimalnoj sigurnosti

Već kod razvoja oplatnih sustava osobita se pozornost posvećuje sigurnosti, jednostavnom rukovanju i ergonomičnosti. Naši oplatni i sigurnosni sustavi kao i opsežan program visokokvalitetnog pribora osiguravaju najvišu sigurnost kod svih radova oplaćivanja.

Dugovječnost i kvaliteta za nas se razumiju sami po sebi – na taj način kupujete ili unajmljujete visokokvalitetne, učinkovite i ergonomične oplatne sustave.

Sigurnost na gradilištu povezana je s velikom odgovornošću za sve sudionike. Profesionalna sigurnost donosi niz važnih prednosti: one Vam se isplate zbog smanjenog rizika od nesreća, veće ekonomičnosti zahvaljujući bržem odvijanju radova, jasne pravne sigurnosti, povećane motivacije zaposlenika, a time sveukupno zbog dobitka za imidž Vašeg poduzeća.

Dokina distribucijska mreža osigurava optimalnu brigu za Vaš projekt – širom svijeta.

Kompetentno planiranje, Dokina kvaliteta i točnost isporuke osiguravaju nesmetanu sigurnost u svakodnevnom radu gradilišta – to Vam omogućuje da se usredotočite na svoje građevinske zadatke.

Povećajte učinkovitost i ekonomičnost na svom gradilištu boljom sigurnošću uz primjenu Doka sigurnosnih sustava.

Brošura

Radno mjesto

Kako bi se stvorilo sigurno radno mjesto,

  • za betoniranje su potrebne radne platforme s bočnom zaštitom i protuogradama
  • kod visokih zidnih oplata najsigurnije i najučinkovitije rješenje su međuplatforme s bočnom zaštitom (za rukovanje oplatnim sidrima, veznim elementima itd.)
  • kod oplata stupa osobitu pozornost treba posvetiti ljestvama koje vode do razine betoniranja
  • kod stropnih oplata osiguranje od pada na rubu građevinskog objekta najbolje se rješava pomoću stolova za stropnu oplatu s predmontiranom bočnom zaštitom
Preklopna platforma KKonzolna platforma MSustav platformi Xsafe plus

Bočna zaštita

Bočna je zaštita na svakom gradilištu nešto bez čega se ne može. Doka pruža profesionalnu bočnu zaštitu za osiguranje kod rohbau gradnje i radova oplaćivanja. Dokazani sustavi optimalno štite Vaše osoblje na gradilištu i bitno pridonose nesmetanom odvijanju radova. Stabilni toplopocinčani proizvodi jamče pouzdanu zaštitu i ispunjavaju zahtjeve najmodernijih normi sigurnosti (EN 13374).

Dobro zaštićeni radnici rade sigurno, brže i stoga učinkovitije.

Zaštitne ogradeOplata za pročelja Top 50Bočni zaštitni sustav XP

Ljestve

Radnom mjestu mora se moći pristupiti preko sigurnih putova i ljestava. Najboljima se pokazuju ljestve koje su integrirane u sustavu.

Za sveukupne Dokine zidne oplate i oplate stupa na raspolaganju su sigurne ljestve s integriranom zaštitnom ogradom s leđne strane. Ljestve se tada uvijek nalaze na pravom mjestu, a pristup platformi za betoniranje, odn. međuplatformi kod visokih zidnih oplata na taj je način pravilno izveden u skladu sa sigurnosno-tehničkim zahtjevima. Oplatu stupa moguće je u potpunosti prethodno montirati na tlu zajedno sa svom sigurnosnom opremom i postaviti je kao cjelinu – sigurnost je na taj je način zajamčena već od samog početka.

Za postavljanje i skidanje oplate kod stropnih oplata osobito se preporučuje koristiti pokretnu skelu DF, odn. voznu skelu Z. Time se omogućava jednostavno rukovanje oplatom odozdo. Kao siguran put za kretanje na raspolaganju je Dokin silazno-uzlazni toranj.

Sustav ljestava XS

Transport i premještanje

Područja istovara, montaže i premještanja dijelova oplate na gradilištu imaju veliko značenje. Ona ne samo da utječu na odvijanje gradnje, već se prije svega moraju izvršiti na siguran način jer se dijelovi često premještaju iznad drugih osoba. Profesionalni uređaji za premještanje ne štite oplatni materijal, ubrzavaju postupak premještanja i pružaju veću sigurnost.

Stoga i ovdje vrijedi: sigurnost se isplati!

Sredstva za premještanje stolovaVišenamjenski pribor

Certifikati, norme, oznake kvalitete

Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001 jamči uvođenje opsežnih mjera koje jednoznačno određuju sveukupne procese unutar Doka Group, koje nadilaze čisto osiguravanje kvalitete proizvoda.

Oznaka CE

Oznaku CE smije dodijeliti sam proizvođač. Oznaka CE potrebna je u slučajevima u kojima zbog izvedbe ili načina djelovanja postoje opasnosti za život ili zdravlje korisnika. Osnovu predstavlja Direktiva o strojevima 89/392/EC. Ona pruža okvir za norme koje su specifične za pojedine zemlje. Proizvod na kojemu se nalazi oznaka CE odgovara svim važećim zakonima i normama. Upute za uporabu sastavni su dio artikla koji nosi oznaku CE. One su priložene uz isporuku i sadrža važne podatke, koje je potrebno poštivati (upute za stavljanje u pogon, primjenu, održavanje, sprečavanje trošenja, zbrinjavanje...). Njihovo nepoštivanje može izazvati teške posljedice za život korisnika. Proizvodi s oznakom CE podliježu redovitom ispitivanju. Na taj način mogu se isključiti rizici i izbjeći opasnosti od nesreća.

Oznaka GSV

GSV je udruga svih značajnih proizvođača oplate, koja postoji od 1993. godine. Njezina svrha i cilj je određivanje značajki kvalitete i učinkovitosti za okvirne oplate, kod kojih se nosivost (pritisak betona na oplatu) navodi u ovisnosti o dopuštenom progibu sukladno normi ÖN/DIN 18202. Time se osigurava da će oplata izdržati navedeni pritisak betona na oplatu i da će kod rabljene oplate biti ispunjena propisana minimalna norma.

Europski odbor za normizaciju CEN

Dokini kompetentni zaposlenici sudjeluju u oblikovanju europskih normi u ovom odboru. To Vam pruža sigurnost da ćete i u budućnosti raditi s normiranim oplatama.