calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Razumjeti na koji način doći do prodora.

Oplatna rješenja za Vaš projekt tunela

_Razumijevanje složenih projekata tunela

Ovo _Razumijevanje počiva na našem iskustvu stečenom u infrastrukturnim projektima širom zemaljske kugle. Fleksibilnost i inovacija naše su prednosti i stoga ključ uspjeha.

Fleksibilnost kod tunelskih građevina osnova je za njihovu uspješnu i ekonomičnu realizaciju. Mi iz Doke smo Vam kompetentan partner od samog početka. Slušamo i postavljamo prava pitanja kako bismo identificirali zahtjeve i čimbenike utjecaja kod nekog projekta. Na taj način želimo pravovremeno krenuti pravim putem zajedno s našim partnerima i njihovim kupcima. To često počinje prije stvarnog početka izvođenja nekog projekta.

Daljnji čimbenik uspjeha je naš široki spektar oplatnih rješenja – od standardnog sustava do individualne oplate. Uvijek pokušavamo pronaći odgovarajuće rješenje za naše kupce – bez obzira na metodu tunelogradnje. Naša međunarodna logistika omogućava k tome brzo reagiranje na nepredvidive utjecaje, bez obzira na lokaciju u svijetu.

Stoga smo Vaš učinkoviti i pouzdani partner u tunelogradnji.


 

_Razumijevanje zahtjeva

Prikladno rješenje za svaku metodu tunelogradnje

Cilj svakog oplatno-tehničkog rješenja leži u ekonomičnosti građevinskog projekta. Uz poštivanje najviših mjerila kvalitete i sigurnosnih standarda. Putovi koji vode do tog cilja su različiti. Doka je stoga modularno konstruirala svoje sustave i opremila ih visokom kompatibilnošću. To rezultira vremenskom i troškovnom prednošću, što naše kupce čini konkurentnijima.

Metoda širokog iskopa i zatrpavanja konstrukcije

Za tunel građen metodom širokog iskopa i zatrpavanja konstrukcije iskapa se građevna jama koja se opskrbljuje s površine terena. Nakon dovršetka ona se ponovno zatrpava, a tunelski segmenti se prekrivaju. Tuneli Građeni metodom širokog iskopa i zatrpavanja konstrukcije uglavnom imaju okvirni, odn. pravokutni profil ili oblik sa svodom, a izrada se izvodi kontrafornim, djelomično monolitnim ili monolitnim načinom gradnje.

Vaše prednosti s Dokom

Dobivate inovativno i ekonomski optimirano oplatno rješenje iz modularnog sustava koji se može unajmiti. Savršeno usklađen s metodom širokog iskopa i zatrpavanja konstrukcije, sa zahtjevima projekta i sa zahtjevima našeg kupca. S našim uslugama i ponudama usluga komplementiramo naše ekonomične proizvode u najbolje moguće oplatno rješenje.

Metoda iskopa miniranjem

Za tunele izvedene metodom iskopa miniranjem potrebni šuplji prostor u planini izrađuje se konvencionalnim ili strojnim probijanjem i odmah potom se osigurava. Ovisno o različitim načinima osiguranja koja se pritom primjenjuju, kao npr. torket i vodonepropusni beton, unutarnja ljuska tunela izvodi se primjenom raznih mogućnosti.

Vaše prednosti s Dokom

Kompletna rješenja unajmljive modularne oplate projektirane za specifične projekte, za vremenski i troškovno optimirano napredovanje gradnje kod svih dimenzija poprečnih presjeka od potkopa preko tunela do kaverni.

Top-down način gradnje

Za tunele koji se izvode pokrivenim načinom gradnje, koji se još naziva poluotvorenim načinom gradnje, najprije je potrebno obaviti početni iskop, od čijeg se dna izrađuju zidovi od bušenih pilota ili armiranobetonska dijafragma radi zaštite građevne jame. U sljedećem koraku na ove se potporne zidove i na tlo koje se nalazi između njih betonira strop („poklopac”). Slijedi zatrpavanje građevne jame i nasipavanje poklopca. Tunel se iskopava ispod tog poklopca i nakon toga se redom izvode jednostrani zidovi i donja ploča.

Vaše prednosti s Dokom

Pravovremena isporuka oplatnog rješenja orijentiranog na projekt i kupca, koje se sastoji od velikim dijelom unajmljive standardne oplate, koja ispunjava svakodnevne zahtjeve ili ih čak nadmašuje. Time je zajamčeno što brže zatvaranje prema površini.
Prednosti za kupca i gradilište zaokružujemo s projektiranjem specifičnim za projekt i našim daljnjim ponudama usluga.

Prikladna oplatna rješenja za Vaš građevinski projekt:

Za rastuće zahtjeve i različite metode tunelogradnje

Kontakt osoba za velike projekte

Kvalitetno rješenje za rastuće zahtjeve različitih metoda tunelogradnje čini Doku Vašim pouzdanim partnerom za Vaš projekt tunela, partnerom s globalnom savjetodavnom, praktičnom projektantskom i tehničkom kompetencijom: odvijanje projekta iz ruku stručnjaka.