calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Razumjeti na koji način bolje premostiti prepreke.

Oplatna rješenja za Vaš projekt mostogradnje

_Razumjeti kako konstruirati raspone mostova

Predvodništvo u oplatnoj tehnici zahtjev je kojemu se Doka posvetila. Iz tog se razloga uvijek iznova razvijaju konstruktivne mjere učinkovitosti, koje se dosljedno ostvaruju i u praksi. S jedne strane radi se o oplatnim sustavima, a s druge o pratećim uslugama u području oplatne tehnike. Dokino rješenje oplate uvijek je paket koji našim kupcima donosi korist i dodanu vrijednost. Naša su razmišljanja orijentirana na kupce i na taj način gradimo most do ciljeva naših kupaca.

Kao pionirski proizvođač oplate tijek gradnje promatramo u cjelini. Projektiranje oplate i statika oplate pripadaju našem spektru usluga jednako kao i predmontaža oplate i kasniji povrat oplate. Najbolje rezultate pruža samo kontinuirani koncept oplate. Sama činjenica da postoji samo jedan jedini sugovornik za oplatu osigurava dobru međusobnu koordinaciju

Uspješno Vas pratimo kroz čitav građevinski projekt.


 

_Razumijevanje zahtjeva

Most od znanja do iskustva

Naša kompetencija ima velik raspon. Na zahtjeve oplatne tehnike usredotočujemo se već u fazi projektiranja. U tom trenutku unosimo naše znanje kako bismo omogućili brzo, učinkovito i ekonomično izvođenje gradnje. No sa sobom donosimo i još puno više: odgovarajući oplatni sustav kao rješenje.

Piloni i stupovi

Stupovi smanjuju raspon nadgradnje između upornjaka i time omogućavaju manju izvedbenu visinu. Oni se većinom izvode kao pojedinačni stupovi ili kao stupišta. Kod mostova s kosim zategama ili visećih mostova središnje podupiranje ostvaruje se vješanjem tereta mosta. Riječ je o pilonu. Oni se uglavnom izvode kao samonosivi pilonski tornjevi, piloni u obliku slova A ili H ili kao portalni piloni.

Vaše prednosti s Dokom

Velika varijabilnost u izvođenju stupova i pilona neovisno o geometriji, visini i dimenzioniranju zahvaljujući sveobuhvatnoj kompetenciji u projektiranju i učinkovitoj penjajućoj i samopenjajućoj oplati.

Nosive skele

Nosive konstrukcije betonskih mostova male visine iznad terena mogu se ekonomično i učinkovito izrađivati uz pomoć lučne skele. Lučna skela je pomoćna konstrukcija koja se u građevinarstvu primjenjuje osobito kod gradnje betonskih mostova radi oblikovanja građevnog materijala i sustava. Kod mostova s više polja gornji se ustroj mosta uglavnom betonira etapno, pri čemu se može koristiti lučna skela.

Vaše prednosti s Dokom

Učinkovito projektiranje i pravovremena isporuka nosivih skela optimiranih materijala za sigurno i ekonomično preuzimanje velikih opterećenja s mosnih nosivih konstrukcija.

Konzolna gradnja

Sa stupa (glava stupa) se pomoću para kolica za konzolnu gradnju, koja nose oplatu, armaturu i svježi beton, sukcesivno betoniraju odsječci mosta. Uglavnom se to odvija sa stupova približno simetričnih na svaku stranu. Etape betoniranja u pravilu su duge 3 i 5 m.

Vaše prednosti s Dokom

Velika ekonomičnost i brza raspoloživost materijala zahvaljujući kompletnom sustavu koji je moguće unajmiti kao i velikoj sigurnosti projektiranja i izvođenja zahvaljujući sveobuhvatnom praćenju projekta od detaljnog projektiranja preko usklađivanja s projektantom nosive konstrukcije do podrške na licu mjesta od strane Kompetencijskog centra za konzolnu gradnju.

Kompozitni mostovi

Pojednostavljeno prikazano, uzdužni nosači mosta od čelika povezuju se s kolničkom pločom od betona lijevanog na licu mjesta pomoću svornjaka s glavom kako bi se postiglo zajedničko nosivo djelovanje. Zahvaljujući prefabriciranim uzdužnim nosačima mosta moguće je znatno skratiti vrijeme gradnje. Na taj način nastaju ekonomična i dugovječna rješenja nosive konstrukcije koja ne zahtijevaju puno održavanja, uslijed čega područje raširenosti spregnutih mostova seže od malih nadvožnjaka do velikih vijadukata.

Vaše prednosti s Dokom

Ekonomična rješenja za najrazličitije geometrije mostova zahvaljujući varijabilnom kompletnom sustavu koji je moguće unajmiti i sveobuhvatnom praćenju projekta od strane Kompetencijskog centra za spregnute mostove.

Pomične oplate

Izrada gornjeg ustroja mostova pomoću sustava pomične oplate u pravilu se odvija polje po polje na grednim nosačima koji se mogu pomicati u uzdužnom smjeru mosta bez međupotpora između stupova mosta. Kriteriji za primjenu pomičnih oplata osobito su mostovi s više od 7 polja, premošćivanje duboko urezanih dolina, otežan pristup području građenja (npr. zaštićena prirodna područja), vode premošćivanje prometnica.

Vaše prednosti s Dokom

Planiranje specifično za projekt i predmontaža učinkovitih oplatnih sustava kao i dugogodišnja kooperacija s vodećim ponuditeljima sustava pomične oplate za učinkovito i nesmetano odvijanje gradnje.

Postupak s postepenim naguravanjem

Gradnja kontinuirane nosive konstrukcije vrši se etapno iza upornjaka u radnoj platformi za izradu segmenata, tzv. „radnoj stanici”. Tamo izrađeni odsječak („takt”) navlači („nagurava”) se na prethodno izrađene odsječke iznad stupova kako bi se mogao izvoditi sljedeći odsječak. Ovaj postupak primjenjuje se osobito kod dugačkih mostova s ravnim ili gotovo kružnim tlocrtom i s visinski jednoliko zakrivljenom osi prometnice na cijelom potezu naguravanja.

Vaše prednosti s Dokom

Planiranje specifično za projekt i predmontaža varijabilnih oplatnih sustava za radnu platformu za izradu odsječaka s praktičnom logikom postavljanja i skidanja oplate za vremenski i troškovno optimirane radne postupke.

Lučni mostovi

Lučni most je zasigurno najupečatljiviji konstrukcijski oblik mostova. Lučni mostovi su konstrukcijski oblik koji se preferira osobito kod duboko urezanih dolina. Najuobičajenije varijante izrade su konzolna gradnja i klasična lučna skela. Daljnju mogućnost predstavlja postupak zakretanja lučnih polovica iz vertikalnog položaja.

Vaše prednosti s Dokom

Sveobuhvatne usluge projektiranja i unajmljiva rješenja oplate precizno usklađena sa statikom projektno specifične nosive konstrukcije za optimirano preuzimanje tereta i sigurno napredovanje projekta.

Prikladna oplatna rješenja za Vaš građevinski projekt:

Za rastuće zahtjeve i različite metode mostogradnje

Kontakt osoba za Large Scale Projects

U uskoj suradnji moguće je utvrditi rješenje za Vaš složeni projekt mostogradnje. Sa stručnjacima tvrtke Doka raspravljate o svojim zahtjevima već u fazi razvoja projekta i tako se rano odlučuje o Vašem uspjehu. Iskoristite know-how brojnih uspješno izvedenih projekata mostogradnje.