calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact

Ondersteuningen

Doka-ondersteuningen zijn ontwikkeld voor flexibiliteit, hoge rendabiliteit en optimale arbeidsveiligheid en zorgen zo voor een snelle en efficiënte bekisting. Met sterke ondersteuningssystemen voor de hoog- en ondergrondse bouw, bijzonder flexibele bekistingswagens voor de bruggenbouw en rendabele tunnelbekistingen biedt Doka voor elke toepassing de passende oplossing.

  Resultaten:
  Resultaten:
 • Ondersteuning Staxo 100

  Ondersteuning Staxo 100

  Ondersteuningen Bekisting

  Staxo 100 is met zijn ro­buus­te sta­len ka­ders spe­ci­aal ont­wik­keld voor gro­te hoog­ten en zwa­re las­ten. Het com­bi­neert in el­ke si­tu­a­tie hoog draagver­mo­gen en vei­lig­heid.

 • Brugbekisting ParaTop

  Brugbekisting ParaTop

  Ondersteuningen Bekisting

  De Doka-brug­be­kis­ting ParaTop vult de dra­ger­be­kis­ting Top 50 aan tot een com­pleet van boven­af be­dien­ba­re kraag­lig­ger­be­kis­ting. De in­no­va­tie­ve in­bouw­schoen maakt een een­vou­di­ge mon­ta­ge en com­pen­sa­tie van on­nauw­keu­rig­he­den bij de in­bouw mo­ge­lijk.

 • Vrijvoorbouwwagen

  Vrijvoorbouwwagen

  Ondersteuningen Bekisting

  De Doka-vrij­voorbouw­wa­gen com­bi­neert plan­nings- en kos­tenze­ker­heid met een op­ti­maal bouw­pro­ces. De per­fec­te on­der­lin­ge af­stem­ming van on­der­s­teu­ning en be­kis­ting, de ho­ge vei­lig­heids­norm en de geop­ti­ma­li­seer­de er­go­no­mie zor­gen voor een vlot en vei­lig bouw­pro­ces.

 • Ondersteuning Staxo 40

  Ondersteuning Staxo 40

  Ondersteuningen Bekisting

  De on­der­s­teu­ning Staxo 40 wordt ge­ken­merkt door een bui­ten­ge­woon een­vou­dig ge­bruik en op­ti­ma­le flexi­bi­li­teit voor uw hoog­bouw­pro­ject.

 • Geen resultaten gevonden. De zoekopdracht omvat namen van Doka producten en diensten.