calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Klim­be­kis­ting MF240

De klim­be­kis­ting voor bouw­wer­ken van el­ke vorm en hoog­te

De klim­be­kis­ting MF240 maakt een ge­re­geld wer­k­rit­me mo­ge­lijk bij al­le bouw­wer­ken zo­als flat­ge­bou­wen, brug­pij­lers en py­lo­nen. Het sys­teem is een­vou­dig te be­die­nen, kan wand­hel­lin­gen tot 15 gra­den aan en is in een groot be­reik di­men­si­o­neer­baar voor ve­le ei­sen.

DownloadsVideos

Vei­lig wer­ken
in al­le werk­fa­sen 

  • Vei­lig wer­ken door ron­dom ge­slo­ten, 2,40 m bre­de werk­vloe­ren
  • Veel ruim­te voor bekistings- en wa­pe­nings­werkzaam­he­den door 0,75 m te­ru­g­rijd­ba­re be­kis­ting
  • Vei­li­ge toe­gan­gen tus­sen de vloe­ren door in­te­greer­baar lad­der­sys­teem

Een­vou­dig ge­bruik
be­spaart tijd en mid­de­len 

  • Snel be- en ont­kis­ten zon­der kraan door geïn­te­greer­de ver­rijd­ba­re een­he­den
  • Kor­te­re kraan­tij­den door klim­men van stei­ger en be­kis­ting als een een­heid
  • Nauw­keu­rig en snel af­s­tel­len van de be­kis­ting in al­le rich­tin­gen door een­vou­di­ge in­s­tel­mo­ge­lijk­he­den

Flexi­be­le toe­pas­sing
door veelzij­dig mo­du­lair sys­teem 

  • Aan­pas­baar aan el­ke bouwvorm door uni­ver­se­le sys­teem­opbouw
  • Ook voor wan­den met wis­se­len­de hel­lings­hoe­ken, en dit door ver­s­tel­ba­re con­so­les
  • Wei­nig op­hang­pun­ten door hoog draagver­mo­gen van de con­so­les

Referenties

Systeem

Klim­be­kis­ting MF240

Bekisting en klimsteiger zijn met elkaar verbonden en kunnen als een eenheid met één enkele kraanbeweging worden verplaatst. Bij bouwwerken met rechte wanden maakt de klimconsole MF240 betonneerfasen tot 6 m hoog mogelijk.

De klim­be­kis­ting MF240 brengt in vorm

Ook zeer complexe bouwvormen kunnen met de klimbekisting MF240 worden uitgevoerd. Door de praktijkgerichte constructie kan de klimbekisting MF240 moeiteloos en uiterst flexibel aan de meest uiteenlopende eisen worden aangepast.

Toe­pas­sing

Vei­lig wer­ken

Hoge eisen op het gebied van arbeidsveiligheid vereisen een uitstekende bekisting. De 2,40 m brede platformen van de klimbekisting MF240 bieden veel ruimte voor snel en veilig werken en vormen een rondom afgesloten platformsysteem.

We­reld­wijd in­gezet. We­reld­wijd suc­ces­rijk.

Met de klimbekisting MF240 biedt Doka op basis van decennialange ervaring uit de meest uiteenlopende bouwprojecten in talrijke landen, een klimtechniek 'aan' met kraan voor het gehele spectrum van de architectuur.