calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Contact
Terug

Klim­be­kis­ting K

De klim­be­kis­ting met kraan, be­staan­de uit vouw­k­lim­stei­ger K en be­kis­tings­pa­neel

De klim­be­kis­ting voor bouw­wer­ken waar­bij de be­kis­tings­pa­ne­len in meer­de­re be­ton­neer­fa­sen moe­ten wor­den ver­plaatst. Met be­hulp van slechts twee ac­ces­soi­res wordt de vouw­k­lim­stei­ger K di­rect op de bouwplaats ver­an­derd in een vol­le­dig func­ti­o­ne­le klim­be­kis­ting.

Downloads

Vei­lig wer­ken

in al­le werk­fa­sen 

  • Vei­lig wer­ken door ron­dom ge­slo­ten, 1,80 m bre­de werk­vloe­ren
  • Be­trouw­ba­re op­hang­pun­ten door ge­keur­de op­hang­co­nus en uit­licht­bevei­li­ging van de con­so­les

Een­vou­dig ge­bruik

be­spaart tijd en mid­de­len 

  • Snel be- en ont­kis­ten zon­der kraan door kan­tel­ba­re be­kis­tings­pa­ne­len
  • Kor­te­re kraan­tij­den door hij­sen van vouw­k­lim­stei­ger en be­kis­ting in één be­we­ging
  • Nauw­keu­rig ho­rizon­taal en ver­ti­caal af­s­tel­len van de be­kis­ting door een­vou­di­ge in­s­tel­mo­ge­lijk­he­den

Ho­ge ren­da­bi­li­teit

door com­bi­na­tie van vouw­k­lim­stei­ger K en wand­be­kis­ting 

  • Tijd- en kos­ten­be­spa­ring door ge­bruik van voor­ge­mon­teer­de werk­vloe­ren
  • Ver­laagt de per­so­neels­kos­ten door be- en ont­kis­ten zon­der wach­ten op de kraan
  • On­af­han­ke­lijk in de be­kis­tings­keuze door com­bi­na­tie met ka­der- of dra­ger­be­kis­ting

De vouwklimsteiger K kan door middel van slechts twee onderdelen (hangsteiger en verbindingsschoen) met elke Doka-wandbekisting worden gecombineerd tot de veelzijdige klimbekisting K.

Referenties