calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Doka uravaihtoehtoja

Doka ei tee eroa mies- tai naispuolisten henkilöiden välillä: Ainoa, mikä ratkaisee, on taito, asenne ja sitoutuminen. Me olemme hyvä ja luotettava työnantaja joka vahvistaa sopimuksen kädenpuristuksella; kaikilla tasoilla, jo monien vuosien ajan ja jokaisessa suhteessa.

Meillä yhteistyö sujuu eri sukupolvien välillä. Sillä me tiedämme, että kokeneiden henkilöiden taidot ovat aivan yhtä tärkeitä kuin nuorempien innostuneisuus ja ajanmukaiset tiedot. Sukupolvien välinen yhteistyö ja oppiminen luo win-win-tilanteen kaikille.

Kokeneet ammattilaiset

Siirtyminen Doka Groupin palvelukseen tarkoittaa mahdollisuutta työskennellä suuressa ja kansainvälisessä organisaatiossa, mutta työpaikalla, jonka tarjoaa luotettava ja alueelleen vahvasti juurtunut yritys. Se tarjoaa teille mahdollisuuksia ja turvallisuutta, mutta vaatii samalla suoritusvalmiutta ja ajallista, alueellista ja henkistä liikkuvuutta.

Ajankohtaiset avoimet työpaikat

Uran alkuvaiheessa

Onnistunut aloitus kasvattaa ruokahalua. Se antaa varmuutta ja auttaa näkemään omat päämäärät selkeämmin. Dokalla se lisäksi laajentaa horisonttia kansainvälisestä näkökulmasta ja osoittaa ammatillisten mahdollisuuksien monipuolisuuden. Mahdollisuus toteuttaa opittuja tietoja käytännössa antaa lisää motivaatiota. Doka Group on ratkaisukeskeinen hands-on yritys.

Ajankohtaiset avoimet työpaikat
Taidot ja kokemukset vievät eteenpäin.

Joka haluaa viedä omaa ammatillista ja henkilökohtaista kehitystään eteenpäin, on kiinnostunut meilenkiintoisesta urasta ja haluaa kerätä kansainvälistä kokemusta, tarvitsee nämä pyrkimykset mahdollistavan ja ennenkaikkea niitä aktiivisesti edistävän työnantajan. Me tarjoamme juuri nämä näkymät ja turvallisen tulevaisuuden. Maailmanlaajuisesti.

Muutos ja alku

Hyvä valmistelu on avain menestykseen. Siksi me haluamme valmistella henkilökuntaamme huolellisesti tuleviin tehtäviin: jäsennellyt työhönperehdyttämissuunnitelmat, työkierto ja sisäiset ja ulkoiset koulutukset kuten esim. neliviikkoinen Doka insinöörikoulutus.

Tavoitesopimukset

Kykyjen arvokkuus tulee näkyviin vasta sitten kun niitä voidaan käyttää tehokkaasti. Yhteisesti sovitut tavoitteet osoittavat täsmennetysti mistä tehtävistä, suorituskriteereistä ja reunaehdoista on kysymys. Tämä on oikeudenmukainen ratkaisu joka tekee asiat selviksi molemmille osapuolille. Menestyksen perusta.

Opiskelijat

Kuivan teorian näkeminen ja kokeminen käytännön kirjavassa maailmassa, olla mukana vaikuttamassa tulosten syntymiseen, saada ensivaikutelma kansainvälisyydestä, dokumentoida omaa edistymistä ja viedä oma koulutus menestyksekkäästi päätökseen. Tarjoamalla lukuisia harjoittelupaikkoja ja kontakteja Doka Group on ollut suureksi avuksi monille opiskelijoille heidän tiennäyttäjänään ja kouluttajanaan. Ja sen jälkeen luottamuksellisena työnantajana.

Ajankohtaiset avoimet työpaikat
High Potentials ohjelma

Joka opiskelee menestyksekkäästi, todistaa olevansa oikeasti kiinnostunut valitsemastaan alasta ja olevansa valmis käsittelemään ainetta intensiivisesti ja määrätietoisesti. Me tuemme erityisesti näitä ominaisuuksia, sillä juuri senkaltainen asenne on ominaista henkilöille, joiden kanssa me haluamme luoda tulevaisuutta, edistää innovaatioita ja saavuttaa uusia menestyksiä.

Tutustuminen toisiinsa

Muutama ulkomaanharjoittelu vuodessa, workshopit ja koulutus meidän yrityksissämme samoin kuin käytännön tuki sopivan aiheen löytämisessä opinnäyte- ja diplomityölle antaa meille tilaisuuden osallistua tulevaisuuden eliitin tukemiseen. Meidän yrityksestämme jää positiivinen kuva niiden henkilöiden mieliin, jotka ovat huomenna päättävissä asemissa. Joko meillä tai muissa yrityksissä.

Oppisopimuskoulutettavat

Pätevän ammattitaidon ja runsaasti käytännön kokemusta omaavia henkilöitä kutsutaan meillä tulevaisuutemme mestareiksi. Heitä arvostetaan, he työskentelevät kaikkialla maailmassa ja muodostavat menestyksemme vahvan selkärangan - ja useat heistä ovat aloittaneet yrityksessämme harjoittelijoina. Meidän tarjontamme kattaa lähes kaikki intressit - ja uusimmiten on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutus päästötodistuksella joka oikeuttaa pääsyyn korkeakoulutukseen. Tulevaisuutesi voi siis tulla. Ja me menemme yhdessä sitä vastaan.

Ajankohtaiset avoimet työpaikat
Oppisopimuskoulutettavat ovat meille tärkeitä

Me otamme työpanoksen vakavasti ja maksamme kunnon palkan myös tiimin nuorimmille jäsenille. Erityisen hyvistä tuloksista maksamme lisäpalkkion. Harjoittelijat maksavat vähemmän ruokalassa, yrityksen omista linja-autokuljetuksista, retkillä, kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa ja voivat ennen kaikkea suorittaa erinomaisia kursseja Umdasch Academyssa. Tekemistä riittää. Miksi tämä kaikki? Koska haluamme olla ylpeitä harjoittelijoistamme. Ja koska toivomme heidän olevan ylpeitä siitä, että he ovat osa yritystämme.

Oppisopimusammatit Dokalla

Hyvä oppisopimuskoulutus kuuluu Dokalla perinteeseen. "Oppiura" ei ole meillä pelkkä iskusana - sen todistavat muun muassa lukuisat entiset oppipoikamme, jotka ovat tänään yrityksessämme johtavissa asemissa tai toimivat arvostettuina muottiasiantuntijoina. Yhtäläinen oppisopimusohjelma kouluttaa henkilön ammattitaitoiseksi ja asiantuntevaksi työntekijäksi, ja lisäksi kehittää tulevien ammattihenkilöidemme persoonallisuutta.

Lähetä hakemus ajoissa

Yleisesti pätee: Mitä aikaisemmin lähetät hakemuksen, sitä aikaisemmin seuraa päätös. Ja tie meille on todella "easy" ... lähetä hakemus tässä avattavan internetin paikanhakuportaalin kautta. Tämän virtuaalisen ensimmäisen yhteydenoton jälkeen seuraa...

  • vapaaehtoinen tutustumispäivä
  • soveltuvuustestaus
  • haastattelu ja tutustuminen työpaikkaan (vanhempasi voivat tulla mukaan)
  • oppisopimus ja
  • oppisopimuskoulutuksen aloittaminen kunkin vuoden syyskuussa.

Koululaiset

Joka vuosi kesäkuusta syyskuuhun 100 - 150 koululaista on yrityksessämme töissä kesälomaharjoittelijoina. He haluavat tienata rahaa ja meille he ovat arvokas apu lomakuukausina. Monille heistä juuri näinä kuukausina hankitut kokemukset osoittavat, mihin suuntaan he mahdollisesti haluavat tulevaisuudessa uraansa luoda. Näin jo lyhyessä ajassa voi pienestä seikkailusta muodostua kiinteä suhde. Molempien osapuolten hyväksi.

Ajankohtaiset avoimet työpaikatDoka on esimerkkinä
Oppimisesta tutustumiseen

Kuulostaa melko paljolta, mitä kaikkea nuorten täytyy nykyään hallita: Koulu, ystävät, perhe, vapaa-aika, chat-keskustelut, tweettaus, blogit ... mutta toisaalta, kun on kysymys konkreettisista päämääristä, kaikki on helpompaa ja selkeämpää. Tästä syystä me haluamme auttaa sinua toiveidesi täyttämisessä: ideoilla, tarjouksilla ja kouluissa järjestettävillä informaatiotilaisuuksilla. Kuulostaa järkevältä. Oppia. Tuntea. Tutustua.

Erityisvaihtoehdot HTL:stä tuleville

Teknisesti suuntautuneena yrityksenä me etsimme vastaavasti ensisijaisesti koululaisia ja opiskelijoita teknisistä oppilaitoksista, teknisistä korkeakouluista ja ammattikorkeakouluista. Ja koska me haluamme tarjota tilaisuuden tutustua asiantuntemukseemme ja yrityksemme henkeen, tarjoamme erityisiä yhteistyömahdollisuuksia. Ylempien teknisten oppilaitosten opiskelijoille tarjoamme:

  • Doka Inside ( 4. luokasta lähtien)
  • Tuki Maturatyössä
  • Harjoittelupaikka
  • Rakennustöiden havainnollistamistilojen varustelu

Ennen korkeakouluopintojen aloittamista tarjoamme opiskelijoille ajallisesti rajoitettuja työpaikkoja. Se helpottaa työelämään siirtymistä (myös siinä tapauksessa, että opiskelija ei palveluaikansa päätyttyä halua jatkaa työsuhdetta meillä).