calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Me ymmärrämme, miten esteet ylitetään

Muottiratkaisut Teidän siltahankkeeseenne

Siltojen rakentamisen ymmärtäminen

Muottitekninen etumatka on haaste, johon Doka on sitoutunut. Tästä syystä kehitteillä on jatkuvasti uusia rakentavia tehotoimenpiteitä ja niiden johdonmukainen toteuttaminen käytännössä. Se koskee sekä muottijärjestelmiä että niihin liittyviä muottiteknisiä palveluja. Doka-muottiratkaisu on aina paketti, josta asiakkaamme hyötyy ja saa lisäarvoa. Me ajattelemme asiakaslähtöisesti ja rakennamme sillan asiakkaidemme päämääriin.

Uraauurtavana muottien valmistajana me näemme rakentamisen kokonaisvaltaisena tapahtumana. Muottien suunnittelu ja muottien statiikka kuuluvat yhtä tärkeinä osina tarjoukseemme kuin muottien esiasennus ja hankkeen päättyessä niiden palauttaminenkin. Vain selkeällä muottikonseptilla saavutetaan parhaat tulokset. Yksistään jo se tosiasia, että muottiasioissa yhteyttä pidetään vain yhteen asiantuntevaan yhteyshenkilöön varmistaa kitkattomasti sujuvan yhteydenpidon eri liittymien kesken.

Me olemme mukana koko teidän rakennushankkeenne ajan.


 

Vaatimusten ymmärtäminen.

Silta yhdistää tiedon ja kokemuksen

Meidän asiantuntemuksemme ulottuu laajalle. Me keskitymme muottiteknisiin haasteisiin jo suunnitteluvaiheessa. Tässä vaiheessa tuomme tietomme mukaan hankkeeseen mahdollistaaksemme nopean, tehokkaan ja taloudellisen rakentamisen. Lisäksi tuomme mukanamme vielä paljon enemmän: oikean muottijärjestelmän.

Pylonit ja pilarit

Pilarit pienentävät ylärakenteen jänneväliä tukimuurien välillä ja mahdollistavat siten alhaisemman rakennuskorkeuden. Kysymykseen tulevat tavallisesti yksittäiset pilarit tai pilarisiivut. Vinoköysi- tai riippusilloissa siltakuormat riippuvat keskituessa. Tällöin on kysymyksessä pyloni. Ne ovat yleensä vapaasti kantavia pylonitorneja, A-, H-pyloneja tai portaalipyloneja.

Teidän etunne Dokalla

Pilareiden ja pylonien mallit voivat vaihdella suuresti, riippumatta geometriasta, korkeudesta ja mitoituksesta, sillä me suunnittelemme asiantuntemuksella ja toimitamme tehokkaat kiipeävät ja itsekiipeävät muottiratkaisut.

Tuentakalusto

Betonisiltojen kantavat rakenteet alhaisella korkeudella voidaan valmistaa edullisesti ja tehokkaasti yhdellä muottitelineellä. Holvin muottiteline on apurakenne, jota käytetään erityisesti betonisiltojen rakentamisessa muotoilemaan rakennusainetta ja järjestelmiä. Monijännevälisissä silloissa betonoidaan ylärakenne tavallisesti jaksoittain, käyttäen apuna holvin muottitelinettä.

Teidän etunne Dokalla

Taloudellinen suunnittelu ja materiaalioptimoitujen tuentatelineiden oikea-aikainen toimitus varmistavat sillan kantavista rakenteista syntyvien suurten kuormien turvallisen ja taloudellisen poisjohtamisen.

Uloke

Siltaelementit betonoidaan suksessiivisesti pilarista päin (vasaranpää) reunapalkkivaunuparilla joka sisältää muotin, raudoituksen ja valmisbetonin. Tavallisesti se tehdään pilareista päin lähes symmetrisesti molempiin suuntiin. Betonointijaksojen pituus on keskimäärin 3 - 5 m.

Teidän etunne Dokalla

Taloudellisuus ja materiaalin nopea saatavuus vuokrattavien järjestelmäkokonaisuuksien ansiosta, kattava projektin seuranta varmistaa suunnittelu- ja toteuttamisvaiheiden luotettavan toteuttamisen yksityiskohtaisesta suunnittelusta, yhteistyöstä kantavan rakenteen suunnittelijan kanssa aina Competence Centerin antamaan tukeen paikan päällä.

Liittopalkkisillat

Yksinkertaistettuna sillan teräksiset pitkittäispalkit yhdistetään paikallavalubetoni-ajoratalaattaan pulttitulpalla, yhteisen kantavan rakenteen aikaansaamiseksi. Sillan pitkittäispalkkien esivalmistus tehtaalla lyhentää rakentamisaikaa huomattavasti. Tuloksena saadaan edulliset, pitkäikäiset ja helppohoitoiset ratkaisut kantavalle rakenteelle, minkä ansiosta liittopalkkisiltojen käyttöalue ulottuu pienistä ylikulkusilloista suuriin maasiltoihin.

Teidän etunne Dokalla

Taloudelliset ratkaisut mitä erilaisimmille siltageometrioille vuokrattavilla, muunneltavilla järjestelmäkokonaisuuksilla ja Competence Centerin tarjoama projektin seuranta koko hankkeen ajan.

Työntömenetelmä

Sillanpäällysrakenteet valmistetaan tavallisesti kentittäin sillan pituussuunnassa työnnettävillä telineillä ilman välitukea siltapilarien välissä. Tätä menetelmää käytetään erityisesti monijänteisissä silloissa joissa on enemmän kuin 7 jänneväliä, syvien laaksojen ylityksessä, vaikeakulkuisilla rakennustyömailla kuten esim. luonnonsuojelualueilla, vesistöillä ja ylitettäessä liikenneväyliä.

Teidän etunne Dokalla

Tehokkaiden muottijärjestelmien projektikohtainen suunnittelu ja esiasentaminen ja vuosia kestänyt yhteistyö johtavien telinejärjestelmien tarjoajien kanssa takaa rakentamisen tehokkaan ja sujuvan etenemisen.

Vaihesiirtomenetelmä

Yhtenäinen kantava rakenne rakennetaan jaksoittain tukimuurin takana valmistuspaikalla, „työmaan elementtitehtaassa“. Siellä valmistettu jakso "työnnetään" yhdessä jo valmistettujen jaksojen kanssa pilareiden yli, niin että voidaan valmistaa seuraava jakso. Tätä menetelmää käytetään erityisesti pitemmissä silloissa suoralla tai lähes ympyränmuotoisella pohjapiirroksella ja yhdenmukaisella pyöristyskaarella profiilissa.

Teidän etunne Dokalla

Muunneltavien muottijärjestelmien projektikohtainen suunnittelu ja esiasennus käytännöllisellä muottien asentamis- ja purkamislogiikalla varmistaa aikaa ja kustannuksia säästävät työvaiheet.

Kaarisillat

Kaarisilta on siltarakenteista vaikuttavin. Erityisesti syvien laaksojen ylittämiseen käytetään yleisimmin kaarisiltaa. Valmistutapoina ovat tavallisesti ulokepalkki ja klassinen holvin muottiteline. Käytettävissä on myös muita kaarisillan rakentamistapoja.

Teidän etunne Dokalla

Huolellisesti suunniteltu projekti ja vuokrattavat, tarkalleen projektikohtaiseen statiikkaan sovitettavat muottiratkaisut takaavat optimoidut kuormansiirrot ja hankkeen varman etenemisen.

Oikeat muottiratkaisut Teidän rakennushankkeellenne:

Kasvaviin vaatimuksiin ja erilaisiin sillanrakentamismenetelmiin

Yhteyshenkilö Large Scale Projects

Kiinteässä yhteistyössä on mahdollista määritellä ratkaisu koko sillanrakentamishankkeellenne. Dokan asiantuntijat käyvät läpi teidän vaatimuksenne hankkeen varhaisessa kehitysvaiheessa, mikä on ratkaisevaa hankkeen menestykselle. Käytä hyväksi lukuisissa menestyksekkäissä sillanrakennushankkeissa kerättyä osaamista.