calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Tu­ki­tor­ni Staxo 100

Te­ho­kas ja no­pea tuen­ta­jär­jes­tel­mä

Tu­ke­val­la te­räs­ke­häl­lä va­rus­tet­tu Staxo 100 so­vel­tuu suu­ril­le tuen­ta­kor­keuk­sil­le ja ras­kail­le kuor­mil­le. Sii­nä yh­dis­ty­vät hy­vä kan­ta­vuus ja tur­val­li­suus jo­kai­ses­sa ti­lan­tees­sa.

latauksetVideot

Ma­te­ri­aa­lin op­ti­maa­li­nen käyt­tö
poik­keuk­sel­li­sel­la kan­ta­vuu­del­la 

 • myös suu­ril­le kuor­mil­le - enin­tään 100 kN/jal­ka
 • erit­täin tu­ke­va 1,52 m le­veän ke­hän an­sios­ta

Eri­tyi­sen tur­val­li­nen
in­teg­roi­dul­la tur­va­va­rus­te­lul­la 

 • tur­val­li­set kul­ku­jär­jes­tel­mät ke­hään asen­net­tu­jen tik­kai­den ja liu­kas­tu­mis­ta es­tä­vien puo­lien an­sios­ta
 • yk­si­löl­li­nen tur­val­li­suus var­mis­tet­tu suo­ja­va­rus­tei­den mää­rä­tyil­lä kiin­ni­tys­koh­dil­la
 • edel­lä­kul­ke­va kai­de var­mis­taa asen­ta­mi­sen ja pur­ka­mi­sen
 • tur­val­li­set työ­ti­lat jo­ko ta­soil­la ole­vil­la lä­pi­kul­kuau­koil­la tai il­man

Op­ti­maa­li­nen so­vi­tus tei­dän ra­ken­nus­hank­kee­seen­ne
mak­si­maa­li­ses­ti jous­ta­va 

 • erin­o­mai­nen so­vi­tus eri poh­ja­piir­rok­siin muun­nel­ta­vil­la ke­hä­vä­leil­lä 0,60 m:stä 3,00 m:iin
 • por­taa­ton kor­keus­sää­tö mil­li­met­rin tark­kuu­del­la
 • so­vi­tus täy­del­li­ses­ti myös epä­sään­nöl­li­siin poh­ja­piir­rok­siin ja­lal­la

Referenssit

Järjestelmä

Staxo 100-ke­hä

 • helposti korkeussäädettävissä erittäin tukevan teräskehän korkeuksilla 0,90 m, 1,20 m ja 1,80 m
 • kiinteästi asennetut liitososat helpottavat asentamista
 • ristisiteiden nopea ja turvallinen kiinnitys painovoimanivelillä
 • integroidut tikkaat liukastumista estävillä puolilla
 • määrätyt kiinnityskohdat turvavaljaille
 • telineputkien helppo liitäntä

Ris­ti­si­teet

 • kätevä asennus kiinteästi sijaitsevilla vinosauvoilla
 • joustavat kehävälit mahdollistavat kantavuuden optimoinnin eri pituuksilla
 • pituudet merkitty selkeästi värillisillä klipseillä ja leimoilla

Kier­ret­tä­vä ylä­pää ja ala­pää

 • korkeuden säätö millimetrin tarkkuudella
 • helppokäyttöinen erityisen kierregeometrian ja integroidun vivun ansiosta
 • voimiasäästävä irrottaminen myös kuormitettuna

Ylä ja ala­pää

Jopa 2 m:n ulosvetopituus telinetornia kohti mahdollistaa optimaalisen sovituksen korkeuseroihin holvien tuennassa ja kaltevissa holveissa.

Eri­tyi­sen tur­val­li­nen

 • edelläkulkeva kaide varmistaa telinekehien turvallisen asentamisen ja purkamisen pystyasennuksessa
 • jalkalista parantaa telineen turvallisuutta, esim. ylärakenteen alapuolella
 • telineen kehän helppo ylösveto asennuspuomilla

Jal­ka

 • helppo sovitus erikoisiin pohjapiirroksiin
 • jalan portaaton siirto 1,50m:iin asti
 • optimoitu materiaalin käyttö

Työ­la­vat

 • turvallinen asennus ja turvallinen työnteko telineellä
 • kevyet alumiinilavat läpikulkuaukolla tai ilman
 • tarvitaan vain kaksi lavaa telinetornitasoa kohti
 • kiinteästi asennettu nostolukitus mahdollistaa työlavojen asentamisen jo telinetorneja vaakasuunnassa esiasennettaessa

So­vel­lus

Help­po ja no­pea ko­ro­tus

 • kätevästi vain muutamalla yksittäisellä osalla
 • kehään integroiduilla liitoshylsyillä ja liitospulteilla
 • loogisessa järjestyksessä
 • ristisiteet merkitty selvästi värillisillä klipseillä

Por­taa­ton kor­keu­den­sää­tö

 • käteväkäyttöisillä kierrettävillä ylä- ja alapäällä millimetrin tarkkuudella myös kuormitettuna
 • 2 m:n ulosvetokorkeus tornia kohti käytettäessä erittäin tukevaa Staxo 100-yläpäätä

Por­ras­tor­ni

Staxo 100 vakiokehän yhdistäminen esiasennettuihin alumiinisiin porraselementteihin mahdollistaa turvallisen pääsyn korkealla sijaitseviin työtiloihin.

Asen­nus ku­rot­ta­jal­la

Voimia säästävä ja turvallinen menetelmä pystyasennukseen ja -purkamisen ja telinetorinen siirtoon

So­vi­tus myös mo­ni­mut­kai­siin poh­ja­piir­rok­siin

yhdistelemällä irtojalkoihin

Pys­ty­a­sen­nus

edelläkulkevalla kaiteella ja läpikulkuaukoilla varustetuilla telinelavoilla turvallisuuden lisäämiseksi

No­pea ja tur­val­li­nen siir­to

nostimilla, siirtovaunuilla TG ja trukeilla

Asen­nus vaa­ka­ta­sos­sa

turvallinen ja nopea asennus

Sopivat tuotteet