calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Tuotteen hiilijalanjälki

Tietoon perustuva kestävä kehitys

Läpinäkyvyys kestävän kehityksen puolesta: Miten tuotteen hiilijalanjälki edistää vihreämpää tulevaisuutta?

Viime vuosina kysymys tuotteen koko elinkaaren aikana syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä ja niiden vaikutuksesta ilmastoon on saanut yhä suuremman merkityksen. Tuotteen hiilijalanjälki (Product Carbon Footprint, PCF) voi auttaa antamaan tarvittavat vastaukset ja paljon muuta.

Tuotteen hiilijalanjälki (PCF) mittaa tuotteen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää kaikissa sen materiaalien elinkaaren vaiheissa. PCF on keskeinen indikaattori tuotteen osuudesta ilmastonmuutokseen, joten se on arvokas väline yrityksille ja kuluttajille, jotka haluavat arvioida yksittäisten tuotteiden ympäristövaikutuksia ja toteuttaa kohdennettuja toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Muottiteollisuuden edelläkävijänä Doka-tiimi on jo tehnyt ISO 14044 -standardin mukaisia elinkaariarviointeja yli 6 000 tuotteelle. Doka on tarjonnut asiakkailleen tietoja ja asiantuntemusta hiilijalanjälkiin liittyvästä aiheesta vuodesta 2022 lähtien.

Doka Framax Xlife plus
  Rakennustyömaa Doka-insinöörin kanssa

  Kestävyysvaatimusten täyttäminen

  Rakennusteollisuus on vastuussa lähes 40 prosentista maailman päästöistä. Tämän alan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ratkaisevan tärkeää. Siksi julkisissa tarjouskilpailuissa vaaditaan yhä useammin avoimuutta ja vaaditaan urakoitsijoita ilmoittamaan rakennustyömaiden ja -tuotteiden hiilidioksidipäästöjen jalanjälki. Doka tukee sinua tehtävässäsi täyttääksesi menestyksekkäästi uudet kestävän kehityksen vaatimukset.

  Kaksi Doka-palkkia

  Näyttöön perustuvien päätösten tekeminen

  Doka-asiakkaana voit vertailla tuotteidemme hiilijalanjälkiä ja tehdä tietoisia ja ympäristöystävällisiä päätöksiä. Näin voit parantaa yrityksesi CO2e-jalanjälkeä.

  Doka-auto telakalla

  Toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

  EU:n parlamentin vuonna 2022 hyväksymä direktiivi yritysten kestävän kehityksen raportoinnista (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) edellyttää, että useimmat yritykset laskevat kasvihuonekaasupäästönsä laajasti. Tämä sisältää sekä suorat että epäsuorat päästöt tuotantoketjun alkupään ja loppupään toimitusketjuista. Autamme asiakkaitamme laskemaan Scope 3 -päästönsä toimittamalla tarvittavat tiedot tuotteistamme.

  Logo Net Zero vuoteen 2040 mennessä

  Kestävän tuotekehityksen ja kohdennettujen vähennystoimenpiteiden perusta

  Meille PCF ei ole päämäärä, vaan väline, jonka avulla voidaan tunnistaa hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat kohteet koko tuotteen elinkaaren ajan. Sen avulla voimme ryhtyä kohdennettuihin toimiin nykyisen tuotevalikoimamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi tehokkaasti. Otamme myös tuotteen hiilijalanjäljestä saamamme havainnot huomioon uusissa tuotekehityksissä. Tämä tarkoittaa oikeiden materiaalien käyttöä ja materiaalien kulutuksen vähentämistä samalla kun kantavuus säilyy samana. Perimmäisenä tavoitteenamme on luoda luonnostaan kestäviä tuotteita, joilla on keskeinen rooli nollapäästöisen nettostrategiamme saavuttamisessa vuoteen 2040 mennessä.

Miten voin käyttää Dokan PCF-tietoja?

Tällä hetkellä vaadittujen Doka-muottien PCF-tiedot ovat saatavilla sähköisesti yksittäisestä pyynnöstä. Pyydämme sinua ottamaan yhteyttä nimettyyn Doka-yhteyshenkilöösi saadaksesi apua.

Ovatko PCF-tiedot saatavilla myös vuokratuotteista?

Erottelemme vuokra- ja käyttötapaukset toisistaan. Voimme myös laskea PCF:n suhteutettuna muotin vuokra-aikaan.

Ovatko PCF-tiedot saatavilla myös Ringlockin kaltaisista rakennustelineistä?

Työskentelemme tämän parissa, ja telineisiin liittyviä ratkaisuja koskevat tiedot ovat pian saatavilla.

Ota yhteyttä

Julia Weber
Julia WEBERDoka Sustainability Managementin johtaja