calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Tietosuojaseloste, Doka.com

EU: yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietojen toimittamista koskevat tehtävät
Versio: Huhtikuu 2024

I. Selosteen aihe

”Doka” (Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Itävalta; Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä) suhtautuu henkilötietojen suojeluun vakavasti. Tästä syystä Doka käsittelee henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön edellytysten mukaisesti, erityisesti noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (”Yleinen tietosuoja-asetus”).

”Henkilötietoja” ovat kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja IP-osoite.

Tämän selosteen tarkoituksena on ilmoittaa kävijälle (jäljempänä myös ”sinä” eri muodoissaan) seuraavilla ”verkkosivustoilla” tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta; yksittäisillä verkkosivustoilla ei aina käytetä kaikkia tässä lueteltuja evästeitä tai sovelluksia, ja niillä voi olla omat tietosuojaselosteensa:

II. Käsittely yleisesti

Doka on oikeutettu tietosuojaa koskevia vaatimuksia noudattaen ulkoistamaan henkilökohtaisten tietojen käsittelyn kokonaan tai osittain ulkopuolisille palvelujen tarjoajille, jotka toimivat Dokalle henkilötietojen käsittelijöinä yleisen tietosuoja-asetuksen (Saksassa DSGVO) 4 artiklan 8 kohdan mukaan. Ulkopuoliset palveluntarjoajat tukevat meitä esimerkiksi verkkosivuston ja sovellusten teknisessä toiminnassa ja ylläpidossa, tiedonhallinnassa, palvelujen tarjoamisessa ja tuottamisessa, markkinoinnissa ja verkkosivustojen ja sovellusten analysoinnissa. Doka on edelleen vastuussa eteenpäin annettavien tietojen tietosuojasta, Dokan valtuuttamat palvelujen tarjoajat käsittelevät teidän tietojanne ainoastaan meidän antamiemme toimintaohjeiden mukaisesti. Tämän me varmistamme tiukoilla sopimusjärjestelyillä, teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä ja lisätarkastuksilla.

Doka käsittelee henkilötietoja verkkosivustoillaan suostumuksesi perusteella (Kaikkien teknisesti ei-välttämättömien evästeiden käyttö; kieltäytyminen (opt-out), katso jäljemmäs; yhteydenotto lomakkeen tai sähköpostin kautta), sopimusperusteisten velvoitteidensa täyttämiseksi ja oikeutetun etunsa nimissä turvallisen oston varmistamiseksi (verkkokauppa).

Tietojasi ei lähtökohtaisesti siirretä kolmansille osapuolille (henkilötietojen käsittelijöille), paitsi jos olemme lakisääteisesti velvollisia tekemään niin, jos tietojen luovuttaminen on tarpeen sopimusperusteisten velvoitteidemme toteuttamiseksi tai jos olet nimenomaisesti etukäteen antanut suostumuksesi tietojesi luovuttamiseen.

Käyttäessäsi verkkosivustojamme pelkästään tietoja saadaksesi, eli kun et rekisteröidy tai muutoin toimita tietoja, keräämme vain selaimesi toimittamia henkilötietoja. Jos siis käyt verkkosivustoillamme, keräämme seuraavassa mainitut tiedot, jotka ovat meille teknisesti tarpeen, jotta voimme näyttää verkkosivustot sinulle sekä varmistaa niiden vakauden ja turvallisuuden: IP-osoite ja IP-osoitteen sijainti; pyynnön päivämäärä ja kellonaika; aikavyöhykkeesi ja Greenwich Mean Time (GMT) -aikavyöhykkeen välinen aikaero; pyynnön sisältö (konkreettinen sivu); pääsyn tila / HTTP-tilakoodi; kulloinkin siirretty tietomäärä; verkkosivusto, jolta pyyntö tulee; käyttöjärjestelmä ja sen käyttöliittymä; selainohjelmiston kieli ja versio; pyyntöjen määrä, kesto ja ajankohta; käytetyt hakukoneet ja hakusanat; selaintyyppi; näytön koko; käyttöjärjestelmä.

Katso evästeiden käyttöä käsittelevä kohta ”Evästeiden käyttö” jäljempää.

Asetamme verkkosivustoillemme myös muille verkkosivustoille johtavia linkkejä; ne annetaan vain tiedoksi. Nämä verkkosivustot eivät ole valvonnassamme, eivätkä tämän tietosuojaselosteen vaatimukset siksi koske niitä. Jos avaat linkin, kyseisen verkkosivuston palveluntarjoaja saattaa kerätä tietoja sinusta ja käsitellä niitä noudattaen tietosuojaselostettaan, joka voi olla erilainen kuin meidän selosteemme.

Henkilötiedot, jotka selaimesi välittää, kun käytät verkkosivustoamme vain tiedotustarkoituksiin ja jotka Doka kerää (”Lokitiedostot”), säilytetään yleensä 3 kuukauden ajan. Tämän ajanjakson jälkeen lokitiedostoja säilytetään järjestelmissämme vain sääntöjenvastaisuuksien tai tietoturvaloukkausten tutkimiseksi.

Yleensä Doka säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne on kerätty. Siksi Doka säilyttää tietojasi joka tapauksessa sopimus- tai palvelusuhteemme ajan. Tämän ajanjakson jälkeen Doka tallentaa henkilötietosi lakisääteisten säilytysvaatimusten noudattamiseksi (esim. täyttämään 7 vuoden säilytysaika sovellettavien vero- ja yhtiöoikeudellisten säännösten mukaisesti). Tarvittaessa Doka voi säilyttää tietojasi myös niin kauan kuin mahdolliset oikeudellsiet vaateet Dokaa kohtaan eivät ole vielä vanhentuneet; joidenkin vaatimusten osalta lakisääteinen vanhentumisaika voi olla enintään 30 vuotta.

Heti kun henkilötietojen edelleen säilyttämiselle ei ole perusteltua syytä, tiedot joko poistetaan tai tehdään nimettömiksi.

III. Erityinen käsittely

Verkkokauppa

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja, jotta voimme vastata kyselyihisi, toimittaa tilauksesi ja suorittaa verkkokauppaan liittyvät tehtävämme: etunimi, sukunimi, titteli, sähköpostiosoite, salasana, syntymäaika, yritys, yhteyshenkilö, Y-tunnus, ALV-numero, puhelinnumero, faksinumero, toimitusosoite ja laskutusosoite, luottokorttitiedot, tilinumero.

Katso evästeiden käyttöä verkkokaupassa käsittelevä kohta ”Evästeiden käyttö” jäljempää.

Yhteydenottolomake

Doka tallentaa lomakkeella annetut tiedot pyynnön käsittelyä sekä mahdollisia jatkokysymyksiä varten. Lomakkeen lähettämällä ilmoitat hyväksyväsi sen, että tietojasi kootaan ja käsitellään sähköisesti.

Doka kerää seuraavia tietoja yhteydenottolomaketta käytettäessä: yritys/organisaatio, liiketoiminta-ala, yrityksen koko, ammattiala, asema, sukupuoli, etunimi/sukunimi, osoite/postinumero/paikkakunta, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, faksinumero, viesti, asiakasnumero, ALV-numero, päivämäärä, yhteyshenkilö, lähettäjä, titteli.

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajien evästeiden ja sovellusten käyttö

Verkkosivustoa käytettäessä tallennetaan myös evästeitä kävijän käyttämälle laitteelle. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joiden ansiosta käytetylle laitteelle (tietokone, älypuhelin tms.) voidaan tallentaa erityisiä, laitteeseen liittyviä tietoja. Niiden tarkoitus on toisaalta parantaa verkkosivustojen käyttäjäystävällisyyttä ja siten hyödyttää käyttäjää (esim. kirjautumistietojen tallentaminen), ja toisaalta niiden ansiosta voidaan kerätä tilastotietoja verkkosivustojen käytöstä ja niitä voidaan analysoida tarjonnan parantamiseksi. Käyttäjä voi vaikuttaa evästeiden käyttöön. Useimmat selaimet tarjoavat vaihtoehdon, jolla voidaan rajoittaa evästeiden tallentamista tai ne voidaan estää kokonaan. Huomautamme kuitenkin, että evästeiden hylkääminen rajoittaa käyttöä ja erityisesti käyttömukavuutta.

Myös verkkokauppaa käytettäessä tallennetaan evästeitä kävijän tietokoneelle, jotta voidaan seurata verkkokaupassa tapahtuneita liikkeitä, käyttää ostoskoria ja tunnistaa kävijät jälleen näiden käydessä uudelleen verkkosivustollamme.

Verkkosivustomme käyttävät seuraavanlaisia evästeitä, joiden kattavuus ja toimintatavat selitetään seuraavassa:

Väliaikaiset evästeet

Väliaikaiset evästeet poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimesi. Näihin kuuluvat erityisesti istuntoevästeet. Ne tallentavat niin kutsutun istuntotunnuksen, jolla voidaan yhdistää selaimesi saman istunnon eri pyyntöjä. Siten tietokoneesi voidaan jälleen tunnistaa, kun palaat verkkosivustoillemme. Istuntoevästeet poistetaan, kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen. Jotta voit käyttää ostoskoria ja kassaa verkkokaupassa, istuntokohtaiset evästeet on sallittava. Jos asiakas ei yleisesti halua tai voi hyväksyä evästeitä, tilauksen voi tehdä myös sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla.

Pysyvät evästeet

Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti, kun on kulunut määritetty, evästeen mukaan mahdollisesti vaihteleva aika. Voit kuitenkin itse poistaa evästeitä selainasetustesi kautta milloin tahansa. Pysyvät evästeet parantavat osaltaan käyttäjäystävällisyyttä (mm. näyttämällä sisältöä sijaintipaikan mukaan), ja niitä käytetään verkkosivustojen analysointiin (katso ”Google Analytics”). Lisäksi liitetyt laajennukset (katso jäljemmäs) asettavat evästeitä sinulle tarjottavien palveluiden toteuttamiseksi.

Verkkosivustoille asetetaan lähtökohtaisesti seuraavia evästeitä:

Nimi
Tarkoitus ja voimassaoloaika
Kategoria
PHPSESSID
Sisältää käyttäjän valitsemat asetukset, jotta ne voidaan ottaa automaattisesti käyttöön uudella käyntikerralla; istuntoeväste.
välttämättömät evästeet
country; Selectedcountry
Tätä evästettä käytetään tallentamaan tietoja siitä, millä maakohtaisella verkkosivustolla käyttäjä käy ja mikä on käyttäjän valitsema kieli. Jos käyttäjä käy uudelleen verkkosivustoillamme, eväste luetaan ja maakohtaiset tiedot näytetään.
välttämättömät evästeet
hideLanguageHintUs
Jos doka.com-sivustolla käydään yhdysvaltalaisesta IP-osoitteesta, paikannuspalvelun kautta ei ohjata edelleen sivustoon doka.com/us/index. Käyttäjä pysyy kansainvälisessä versiossa ja saa ilmoituksen. Eväste ”hideLanguageHintUs” asetetaan silloin, kun tätä ilmoitusta ei ole tarkoitus näyttää tai käyttäjä on jo vahvistanut ilmoituksen evästeiden käytöstä.
välttämättömät evästeet
acceptcookie
Jos käyttäjät käyvät Dokan verkkosivustoilla, näytetään evästeilmoitus. Jos käyttäjät hyväksyvät evästeiden käytön, acceptcookie-eväste asetetaan eikä uudella käyntikerralla yleensä näytetä ilmoitusta evästeiden käytöstä.
välttämättömät evästeet
Language
Käyttäjän kieliasetukset tallennetaan, jotta kyseinen kieli on otettu käyttöön automaattisesti sivuston seuraavalla käyttökerralla.
välttämättömät evästeet
ISAWPLB
Tätä evästettä (ISA Web Publishing Load Balancing) käytetään käytettäessä useita Web Front End -palvelimia ISA Server TMG:ssä. Pyynnöt ohjataan sillä samalle palvelimelle.
välttämättömät evästeet
acceleratorSecureGUID und
cpAcceleratorSecureGUID
Nämä ovat turvallisen istunnon tunnuksia.
välttämättömät evästeet
JSESSIONID
Tällä evästeellä käyttäjän istunnolle annetaan yksilöllinen numero. Se on tarpeen, jotta verkkosivusto toimii; istuntoeväste.
välttämättömät evästeet
hide_cookieoverlay_v2
hide_cookieoverlay__medium
performance-cookies_allowed_v2
performance-cookies_allowed__medium
socialmedia-cookies_allowed_v2
Näitä evästeitä käytetään säilyttämään käyttämiesi evästeiden sekä kolmansien osapuolien sovelluksien asetukset.välttämättömät evästeet
popup_close_<"POPUPID">
Nämä evästeet estävät yksittäisiä ponnahdusikkunoita ilmestymästä uudelleen; kesto 1 vuosi.
välttämättömät evästeet

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajien sovellukset:

Sovellus:

Google Analytics

Palveluntarjoaja:

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (“Google”)

Kuvaus:

Nämä verkkosivustot käyttävät Google Inc:n (”Google”) Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää nk. evästeitä eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneelle ja joiden avulla voidaan analysoida verkkosivustojen käyttöä. Evästeen tuottamat, näiden verkkosivustojen käyttöä koskevat tiedot siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Jos näillä verkkosivustoilla on käytössä IP-osoitteen anonymisointi (_gat._anonymizeIp), Google lyhentää IP-osoitteen etukäteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Näiden verkkosivustojen palveluntarjoajan pyynnöstä Google käyttää näitä tietoja verkkosivustojen käytön arvioimiseksi, raporttien laatimiseksi verkkosivustoilla tapahtuvasta toiminnasta sekä muutoin verkkosivustojen käyttöön ja Internetin käyttöön liittyvien palveluiden tuottamiseksi verkkosivustojen palveluntarjoajalle. Google Analyticsin selaimesta välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. Evästeiden tallentamisen voi estää selainohjelmiston asianmukaisen asetuksen kautta; huomautamme kuitenkin, että tässä tapauksessa ei ehkä pysty käyttämään kaikkia näiden verkkosivustojen toimintoja täysin. Lisäksi evästeen tuottamien ja verkkosivustojen käyttöön liittyvien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) kerääminen Googlelle sekä näiden tietojen käsittely Googlen toimesta voidaan estää asentamalla selaimen laajennus.

Google tarjoaa yleisimmille selaimille käytöstä poistamisen lisäosan, jolla voi hallita tarkemmin sitä, mitä tietoja Google kerää verkkosivustoista, joilla on käyty. Lisäosa kertoo Google Analyticsin JavaScriptille (ga.js), ettei verkkosivustolla käynnistä saa välittää mitään tietoja Google Analyticsille. Google Analyticsin selaimille tarkoitettu käytöstä poistamisen lisäosa ei kuitenkaan estä sitä, että tietoja välitetään Dokalle tai muille mahdollisesti asetetuille verkkoanalyysipalveluille.

Seuraavat Googlen evästeet asetetaan verkkosivustoillemme:
”_ga” Google Analytics käyttää tätä evästettä verkkosivustoilla kävijöiden erottamiseen toisistaan sekä sivustoilla käyntien tai sivustoilla käyntien keston jäljittämiseen, voimassaoloaika 2 vuotta. (Toiminnalliset ja tilastolliset evästeet)
”_gat” Tätä Google Analytics -evästettä käytetään palvelimien pyyntöjen määrän valvomiseen ja rajoittamiseen, voimassaoloaika 10 minuuttia. (Toiminnalliset ja tilastolliset evästeet)
”_gid” Tätä evästettä käytetään kävijöiden erottamiseen toisistaan. Voimassaoloaika 24 tuntia. (Toiminnalliset ja tilastolliset evästeet)
"_gali" Google Analytics (Enhanced Link Attribution) käyttää tätä evästettä In-Page-Analytics-raportin tarkkuuden parantamiseksi siten, että Link-Elementtitunnisteiden avulla automaattisesti erotetaan toisistaan useammat samaan URL osoitteeseen kohdistuvat linkit yksittäisellä sivulla. (Toiminnalliset ja tilastolliset evästeet)
„_gcl_au“ Google AdSense käyttää tätä evästettä mainonnan tehokkuuden seurantaan tarjoamiaan palveluita käyttävillä nettisivuilla. Voimassaoloaika 3 kuukautta. (Toiminnalliset ja tilastolliset evästeet)

Kun käyt verkkosivustoillamme, Google saa tiedon siitä, että olet käynyt verkkosivustojemme asianmukaisella alisivustolla, sekä kohdassa 2 esitetyt henkilötiedot. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, oletko kirjautunut sisään Google-tilin kautta vai et. Jos olet kirjautunut sisään Googlelle, tietosi yhdistetään suoraan tiliisi. Jos et halua tätä, sinun on ennen tämän palvelun käyttöä kirjauduttava ulos Google-tililtä. Google käyttää tietojasi mainonta- ja markkinatutkimustarkoituksiin sekä tarpeita vastaavaan verkkosivustojen luomiseen. Voit vastustaa näihin liittyvää tietojesi käyttöä (eli sinulla on vastustamisoikeus) osoittamalla vaatimuksesi suoraan Googlelle.

Suostumuksen peruuttaminen:

Selaimen lisäosa Google Analyticsin poistamiseksi käytöstä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Analytics -evästeitä voidaan hallinnoida myös yleisten evästeasetustemme kautta. Kohdassa "Toiminnalliset & tilastolliset" voit evästeasetuksissamme joko hyväksyä tai myös kieltää tämän palvelun käytön verkkosivustoillamme.

Tieta tietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta saat Googlen tietosuojaselosteesta seuraavasta osoitteesta: http://www.google.de/intl/fi/policies/privacy.

Vastaanottajaryhmä: Markkinointipalvelujen tarjoajat

Sovellus:

Bing Universal Event Tracking (UET)

Tarjoaja:

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”)

Kuvaus:

Doka käyttää Microsoft Corporationin tarjoamaa Bing Universal Event Tracking (UET) palvelua. Bing-tunnisteen sisällyttäminen mahdollistaa käyttäjätoimien keräämisen ja tallentamisen sivuilla, minkä ansiosta mainonta voidaan kohdistaa tietyille käyttäjäryhmille. Kerätyistä ja tallennetuista tiedoista Microsoft luo pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja. Tiedot siirretään USA:ssa sijaitsevaan palvelimeen ja ne pysyvät tallennettuina 180 päivän ajan. UET tallentaa myös IP-osoitteen ja Microsoft-evästeen (säilytysaika 13 kuukatta). Microsoft-evästeen sisältämä GUID (Global Unique Identifier), toisin sanoen ID, voidaan kohdistaa käyttäjän selaimeen tai itse käyttäjään (sen ollessa kirjautuneena Microsoft-tilille). Tarkempaa tietoa tietojen keruun käyttötarkoituksesta ja laajuudesta on luettavissa Microsoftin tietosuojaselosteesta: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Suostumuksen peruuttaminen:

Microsoft evästeen asettamista voi hallita ja sen voi poissulkea deaktivoimalla evästeet selaimen tai yleisten evästeasetusten kautta. Microsoft voi seurata Cross-Device-Tracking menetelmällä käyttäjien käyttäytymistä useamman elektronisen laitteen kautta. Siten Microsoft voi näyttää yksilöllistettyä mainontaa. Tämä toiminto voidaan deaktivoida: https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out

Kohdassa "Markkinointi" voit evästeasetuksissamme joko hyväksyä tai myös kieltää tämän palvelun käytön verkkosivustollamme.

Sovellus:

Facebook Plug-In

Palveluntarjoaja:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“)

Kuvaus:

Doka käyttää sosiaalisen verkoston Facebook ohjelmalisäkkeitä (plug-ins). Facebook-ohjelmalisäkkeet ovat tunnistettavissa Facebook-sivulla, Facebook-logosta tai "Like-painikkeesta" ("tykkään“). Doka käyttää sosiaalisen median palvelun Facebookin laajennuksia. Nämä Facebook-laajennukset tunnistaa Facebook-logosta tai ”Tykkää-painikkeesta” (”Like button”). Jos näillä verkkosivustoilla käydään Facebookista, laajennuksen kautta luodaan suora yhteys selaimen ja Facebook-palvelimen välille. Facebook saa siten tiedon, että verkkosivustoilla on käyty kyseisellä IP-osoitteella. Jos Facebookin ”Tykkää-painiketta” napsautetaan ollessa kirjautuneena sisään Facebook-tilille, näiden verkkosivustojen sisällöt voidaan linkittää Facebook-profiiliin. Siten Facebook voi yhdistää verkkosivustoilla käynnin käyttäjätiliin. Doka ei saa tietoa välitettyjen tietojen sisällöstä eikä siitä, miten Facebook käyttää niitä. Lisätietoja asiasta löydät Facebookin tietosuojaselosteesta.

Suostumuksen peruuttaminen:

Jos et halua, että Facebook yhdistää näillä verkkosivustoilla käynnin Facebook-käyttäjätiliin, kirjaudu ulos Facebook-käyttäjätililtäsi.
www.facebook.com

Kun vierailet jollakin sosiaalisen median sivustoistamme, ovat Doka ja sosiaalisen median sovellus/sosiaalisen median verkosto yhteisesti vastuussa rekisterinpitäjinä yhdessä sosiaalisen median alustan operaattorin kanssa vierailusi käynnistämistä tietojenkäsittelytoimista. Periaatteessa voit puolustaa oikeuksiasi (kuten kohdassa IV selitetään) Dokaa ja sosiaalisen median portaalin ylläpitäjää vastaan.

Pyydämme ottamaan huomioon, että huolimatta jaetusta vastuusta sosiaalisen median portaalin ylläpitäjän kanssa Dokalla ei ole laajaa vaikutusta sosiaalisen median portaalien tietojenkäsittelytoimintoihin.

Kohdassa "Toiminnalliset & tilastolliset" voit evästeasetuksissamme joko hyväksyä tai myös kieltää tämän palvelun käytön verkkosivustoillamme.

Sovellus:

Facebook Besucheraktions-Pixel

Palveluntarjoaja:

Facebook

Kuvaus:

Doka käyttää näillä verkkosivustoilla Facebook-pikseliä. Siten käyttäjien toimintaa voidaan seurata sen jälkeen, kun heidät on ohjattu Facebook-mainoksen napsauttamisen jälkeen edelleen palveluntarjoajan verkkosivustoille. Tämän menettelyn ansiosta voidaan arvioida Facebook-mainosten toimivuutta tilasto- ja markkinatutkimustarkoituksia varten, ja osaltaan sen ansiosta voidaan myös optimoida tulevat mainostustoimenpiteet. Kerätyt tiedot ovat Dokalle anonyymeja, joten niistä ei voida päätellä käyttäjän henkilöllisyyttä. Facebook kuitenkin tallentaa tiedot ja käsittelee niitä, joten yhdistäminen asianmukaiseen käyttäjäprofiiliin on mahdollista, ja Facebook voi käyttää tietoja omiin mainostarkoituksiinsa, Facebookin tietosuojaselosteen (https://www.facebook.com/about/privacy) mukaisesti. Käyttäjä voi sallia sen, että Facebookin ja sen kumppaneiden mainoksia näytetään Facebookissa ja sen ulkopuolella. Lisäksi näitä tarkoituksia varten voidaan tallentaa eväste käytetylle laitteelle. Näihin tarkoituksiin voidaan lisäksi tallentaa evästeitä käyttäjän laitteelle. Käytämme seuraavia evästeitä verkkosivuillamme: „_fpb“, „fr“, „tr“. Facebook käyttää näitä evästeitä lukuisten mainostuotteiden näyttämiseen.

Suostumuksen peruuttaminen:

Peruuttaminen Facebookissa: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Kohdassa "Markkinointi" voit evästeasetuksissamme joko hyväksyä tai myös kieltää tämän palvelun käytön verkkosivustollamme.

Sovellus:

YouTube-laajennus

Palveluntarjoaja:

YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Yhdysvallat

Kuvaus:

Doka käyttää videoiden liittämiseen mm. Googlen YouTube-sivuston laajennusta. Jos käyttäjä käy verkkosivustolla, jolla on Dokan YouTube-laajennus, muodostetaan yhteys YouTube-palvelimeen. Näin YouTube-palvelimelle välitetään tieto siitä, millä Dokan Internet-sivuilla käytiin. Jos käyttäjä on lisäksi kirjautunut sisään YouTube-tililleen, YouTube voi yhdistää selaustoiminnan suoraan henkilökohtaiseen käyttäjäprofiiliin.

Suostumuksen peruuttaminen:

Kuvatun kaltainen yhdistäminen voidaan estää YouTube-tililtä sekä muiden yritysten YouTube LLC tai Google Inc käyttäjätileiltä tehtävien ilmoitusten kautta sekä poistamalla asianmukaiset evästeet:
www.youtube.com

Kun vierailet jollakin sosiaalisen median sivustoistamme, ovat Doka ja sosiaalisen median sovellus/sosiaalisen median verkosto yhteisesti vastuussa rekisterinpitäjinä yhdessä sosiaalisen median alustan operaattorin kanssa vierailusi käynnistämistä tietojenkäsittelytoimista. Periaatteessa voit puolustaa oikeuksiasi (kuten kohdassa IV selitetään) Dokaa ja sosiaalisen median portaalin ylläpitäjää vastaan.

Pyydämme ottamaan huomioon, että huolimatta jaetusta vastuusta sosiaalisen median portaalin ylläpitäjän kanssa Dokalla ei ole laajaa vaikutusta sosiaalisen median portaalien tietojenkäsittelytoimintoihin.

Kohdassa "Toiminnalliset & tilastolliset" voit evästeasetuksissamme joko hyväksyä tai myös kieltää tämän palvelun käytön verkkosivustoillamme.

Sovellus:

Vimeo-laajennus

Palveluntarjoaja:

Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Yhdysvallat (”Vimeo”)

Kuvaus:

Näillä verkkosivustoilla käytetään Vimeon laajennuksia. Kun käyttäjä käy Internet-sivuilla, joilla on Vimeo-laajennus, muodostetaan yhteys Vimeo-palvelimiin ja näytetään laajennus. Jos käyttäjä on tällöin kirjautunut sisään Vimeon jäsenenä, Vimeo yhdistää nämä tiedot tämän alustan asianmukaiseen henkilökohtaiseen käyttäjätiliin. Tämän yhdistämisen voi kuitenkin estää siten, että käyttäjä kirjautuu ennen Dokan Internet-sivun käyttöä ulos Vimeo-käyttäjätililtään ja poistaa asianmukaiset Vimeon evästeet.Katso lisätietoja Vimeon toteuttamasta tietojen käsittelystä ja sen tietosuojaan liittyviä ohjeita osoitteesta https://vimeo.com/privacy.

Suostumuksen peruuttaminen:

Tämän yhdistämisen voi kuitenkin estää siten, että käyttäjä kirjautuu ennen Dokan Internet-sivun käyttöä ulos Vimeo-käyttäjätililtään ja poistaa asianmukaiset Vimeon evästeet: www.vimeo.com.

Kun vierailet jollakin sosiaalisen median sivustoistamme, ovat Doka ja sosiaalisen median sovellus/sosiaalisen median verkosto yhteisesti vastuussa rekisterinpitäjinä yhdessä sosiaalisen median alustan operaattorin kanssa vierailusi käynnistämistä tietojenkäsittelytoimista. Periaatteessa voit puolustaa oikeuksiasi (kuten kohdassa IV selitetään) Dokaa ja sosiaalisen median portaalin ylläpitäjää vastaan.

Pyydämme ottamaan huomioon, että huolimatta jaetusta vastuusta sosiaalisen median portaalin ylläpitäjän kanssa Dokalla ei ole laajaa vaikutusta sosiaalisen median portaalien tietojenkäsittelytoimintoihin.

Kohdassa "Toiminnalliset & tilastolliset" voit evästeasetuksissamme joko hyväksyä tai myös kieltää tämän palvelun käytön verkkosivustoillamme.

Sovellus:

Sketchfab-laajennus

Palveluntarjoaja:

Sketchfab, Inc., Sketchfab HQ, 1123 Broadway #501 (25th St), New York City, NY 10010, Yhdysvallat (”Sketchfab”)

Kuvaus:

Doka käyttää mm. Sketchfab, Inc:n sketchfab.com-sivuston laajennuksia. Jos käyttäjät käyvät Dokan verkkosivustoilla, joilla on Sketchfab-laajennus, muodostetaan yhteys Sketchfab-palvelimiin ja näytetään laajennus Internet-sivulla ilmoittamalla siitä käyttäjän selaimelle. Jos käyttäjä on kirjautunut sisään Sketchfab-tililleen, hän sallii sen, että yritys voi yhdistää hänen selaustoimintansa suoraan hänen henkilökohtaiseen profiiliinsa.

Suostumuksen peruuttaminen:

Tämän menettelyn voi estää kirjautumalla ulos Sketchfab-tililtä:
www.sketchfab.com.

Kohdassa "Toiminnalliset & tilastolliset" voit evästeasetuksissamme joko hyväksyä tai myös kieltää tämän palvelun käytön verkkosivustoillamme.

Sovellus:

Watchado-laajennus

Palveluntarjoaja:

whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien, Itävalta (”Whatchado”)

Kuvaus:

Doka asettaa mm. Whatchadon watchado.com-sivuston laajennuksia videoiden liittämiseksi verkkosivustoille. Whatchadon tarjoaa whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien, Itävalta. Jos käytetään Dokan verkkosivustoja, joilla on kyseinen laajennus, muodostetaan yhteys Whatchado-palvelimiin. Jos käyttäjä on kirjautunut sisään Whatchado-tililleen, Whatchado voi yhdistää selaustoiminnan suoraan käyttäjän henkilökohtaiseen profiiliin.

Suostumuksen peruuttaminen:

Tämän voi estää ilmoittamalla asiasta käyttäjätilin kautta:
www.whatchado.com.

Kohdassa "Toiminnalliset & tilastolliset" voit evästeasetuksissamme joko hyväksyä tai myös kieltää tämän palvelun käytön verkkosivustoillamme.

Sovellus:

Mandrill

Palveluntarjoaja:

Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, Yhdysvallat (”Mandrill”)

Kuvaus:

Doka käyttää Mandrill-palvelua. Antamasi yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhuttelusana, etunimi ja sukunimi, sekä sähköpostin sisältö välitetään Mandrillille ja tallennetaan sinne. Palvelu hallinnoi tietoja siitä, minä ajankohtana Dokan lähettämät sähköpostit luettiin ja niissä olevat linkit avattiin. Palvelu voi myös kerätä tietoja siitä, miten usein sähköposti avattiin ja mistä IP-osoitteesta sekä mistä sähköpostiasiakasohjelmasta ja käyttöjärjestelmästä on kyse. The Rocket Science Group, LLC on mukana Yhdysvaltain kauppaministeriön ja Euroopan komission EU-US Privacy Shield -järjestelyssä Euroopan talousalueen jäsenvaltioista kerättyjen, käytettyjen ja säilytettyjen henkilötietojen osalta. Täältä saat tietoja siitä, mitä tietoja The Rocket Science Group, LLC kerää, käsittelee ja käyttää EU-US Privacy Shield -järjestelyn puitteissa ja mitä tarkoituksia varten se tapahtuu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG. Lisätietoja Mandrillista sekä Mandrillin tietosuojasta löydät täältä: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

Suostumuksen peruuttaminen:

Mandrillia käytetään käytettäessä sivuston doka.com yhteydenottolomakkeita. Jos et halua käyttää tätä palvelua, suosittelemme ottamaan yhteyttä Dokaan vaihtoehtoisella tavalla käyttämällä asianmukaisilla verkkosivustoilla annettuja yhteystietoja.

Sovellus:

GeoLite2

Palveluntarjoaja:

MaxMind, Inc., 14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, Yhdysvallat (”MaxMind”)

Kuvaus:

GeoLite 2:ta käytetään IP-osoitteen määrittämiseen, jotta saatavillesi asetetaan suoraan verkkokaupan oikea maaversio. MaxMind laatii GeoLite 2:n tiedot. Tarkempia tietoja löydät seuraavasta osoitteesta: https://www.maxmind.com/en/privacy_policy.

Suostumuksen peruuttaminen:

Yhteydenotto Dokaan (katso jäljemmäs)

Sovellus:

Fonts.com

Palveluntarjoaja:

Monotype, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA ("Monotype")

Kuvaus:

Doka käyttää fonts.com’in Web Font palveluja. Web fonttien tarjonnan puitteissa ei enää kerätä tai käsitellä henkilötietoja. Sivuston katselukerrat tosin lasketaan Web Font seurannan yhteydessä, mutta IP-numero, josta sivustoa katsellaan, tallennetaan nimettömänä.

Sovellus:
Issuu Plug-in

Palveluntarjoaja:
Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA

Kuvaus:
Doka hyödyntää näillä verkkosivustoilla Issuu Inc. -yrityksen tarjoamaa digitaalisen julkaisualustan lisäosaa, joka mahdollistaa joidenkin julkaisujemme ja aikakauslehtiemme näyttämisen e-lehtinä. Jos käyttäjä vierailee Issuu-lisäosaa käyttävillä Dokan sivuilla, muodostetaan Issuu-palvelimiin suora yhteys. Palveluntarjoaja määrittelee evästeitä ja siirtää henkilötietoja, kuten IP-osoitteen sekä tietoja käytön ajankohdasta ja kestosta Yhdysvalloissa sijaitsevilla Issuu-palvelimille. Tämä pätee myös, jos käyttäjä ei ole kirjautunut sisään Issuu-palveluun tai hänellä ei ole tiliä Issuu-palvelussa. Jos käyttäjät ovat kirjautuneet Issuu-tililleen, palveluntarjoaja voi kohdistaa selauskäyttäytymisen suoraan käyttäjän henkilökohtaiseen profiiliin. Tämä voidaan estää kirjautumalla ulos Issuu-tililtä. Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä löytyy Issuun tietosuojaselosteesta osoitteessa: https://issuu.com/legal/privacy. Tietoa Issuun käyttämistä evästeistä löytyy täältä: https://issuu.com/legal/cookies.

Suostumuksen peruuttaminen:
Jos et halua, että Issuu yhdistää näillä verkkosivustoilla käynnin Issuu-käyttäjätiliin, kirjaudu ulos Issuu-käyttäjätililtäsi. www.issuu.com

Kun vierailet jollakin sosiaalisen median sivustoistamme, ovat Doka ja sosiaalisen median sovellus/sosiaalisen median verkosto yhteisesti vastuussa rekisterinpitäjinä yhdessä sosiaalisen median alustan operaattorin kanssa vierailusi käynnistämistä tietojenkäsittelytoimista. Periaatteessa voit puolustaa oikeuksiasi (kuten kohdassa IV selitetään) Dokaa ja sosiaalisen median portaalin ylläpitäjää vastaan.

Pyydämme ottamaan huomioon, että huolimatta jaetusta vastuusta sosiaalisen median portaalin ylläpitäjän kanssa Dokalla ei ole laajaa vaikutusta sosiaalisen median portaalien tietojenkäsittelytoimintoihin.

Kohdassa "Toiminnalliset & tilastolliset" voit evästeasetuksissamme joko hyväksyä tai myös kieltää tämän palvelun käytön verkkosivustoillamme.

Sovellus:

Google Maps

Palveluntarjoaja:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)

Kuvaus:

Doka käyttää Google LLC:n (”Google”) Google Maps palveluja. Kun käyt www.doka.com alisivustolla, jolle Google Maps on liitetty, tiedot käyttäytymisestäsi Google Mapsin käytössä välittyvät Googlelle joka käsittelee ne. Google käsittelee nämä tiedot käyttäjäprofiilina, jota käytetään markkinatutkimukseen tai Google Mapsien laatimiseen käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Jos olet Googlen asiakas ja olet kirjautunut sisään Googlelle, nämä tiedot yhdistetään suoraan Google tiliisi.

Suostumuksen peruuttaminen:

Jos haluat estää tämän, sinun on ennen käyntiä verkkosivustoillamme kirjauduttava ulos Google-tililtä. Lisätietoa Googlen tietosuojaselosteesta saat seuraavasta osoitteesta: www.google.com/intl/en/policies/privacy

Kohdassa "Toiminnalliset & tilastolliset" voit evästeasetuksissamme joko hyväksyä tai myös kieltää tämän palvelun käytön verkkosivustoillamme.

Sovellus:
Google Tag Manager (GTM)

Palveluntarjoaja:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)

Kuvaus:
Doka hyödyntää Google Tag Manager -työkalua, jota hallinnoi Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlanti, ja jonka avulla voidaan hallita markkinoidun verkkosivuston tunnisteita yhden käyttöliittymän kautta. Tunnisteet ovat esimerkiksi HTML- tai JavaScript-koodinpätkiä, joita käytetään verkkosivustolla analyysi- tai markkinointitarkoituksiin. Kyseessä voi olla sosiaalisen median lisäosa, seurantapikseli tai muuta vastaavaa. Google Tag Manager, joka toteuttaa ainoastaan tunnisteita, ei käytä evästeitä, joten henkilötietoja ei kerätä. Työkalu aktivoi muita tunnisteita, jotka voivat puolestaan kerätä tietoja. Google Tag Manager ei kuitenkaan pääse käsiksi näihin tietoihin. Lisätietoja GTM:n tietosuojakäytännöstä löytyy osoitteesta https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Suostumuksen peruuttaminen:
Jos tallentaminen on poistettu käytöstä verkkotunnus- tai evästetasolla, tämä asetus pysyy voimassa kaikissa Google Tag Managerilla toteutetuissa seurantatunnisteissa. Voit käyttää selaimesi asetuksia evästeiden poistamiseen. Klikkaamalla evästeasetuksissa "Markkinointi" voit hyväksyä tai kieltää tämän palvelun käytön verkkosivustollamme.

Sovellus:
Stripe

Palveluntarjoaja:
Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA

Kuvaus:
Stripe on maksupalveluntarjoaja, jonka palveluja käytetään Doka verkkokaupassa verkkomaksuvaihtoehtojen kuten esimerkiksi luottokorttien tarjoamiseen.

Stripe voi kerätä seuraavia tietoja verkkomaksun yhteydessä:

 • Maksutavan tiedot (esim. luottokortti-, pankkikortti- tai tilinumerot)
 • Ostosumma
 • Ostopäivä
 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Laskutusosoite
 • Toimitusosoite
 • Tapahtumahistoria
 • IP-osoite
 • Maa

Stripe kerää myös vuorovaikutustietoja (esim. hiiren liikuttaminen) estääkseen maksuihin liittyviä petoksia („Anti-Fraud“). Stripen keräämät tiedot riippuvat valitusta maksutavasta ja Stripen asetuksista.

Stripe vastaa omiin tarkoituksiinsa kerätyistä tiedoista. Tarkemmat tiedot löytyvät Stripen tietosuojaselosteesta: https://stripe.com/privacy

Suostumuksen peruuttaminen:
Stripeä käytetään Doka verkkokaupan verkkomaksujen käsittelyyn. Jos et halua käyttää tätä palvelua, suosittelemme valitsemaan vaihtoehtoisen maksutavan kassalla, esim. ennakkomaksu tai osto laskulla.

Sovellus:
Google reCAPTCHA, versio 3

Palveluntarjoaja:
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlanti

Kuvaus:
Suojatakseen sivustoa väärinkäytöltä (kuten palvelunestohyökkäyksiltä) ja muilta kuin ihmisten vierailuilta (boteilta) sekä torjuakseen roskapostia Doka asettaa tälle sivustolle reCAPTCHAn version 3, jonka tarjoaa Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlanti. Näin tarkistetaan, onko tietty Dokan sivustolla tehty toiminta, kuten tietojen antaminen lomakkeeseen, oikean ihmisen vai automaattisen tietokoneohjelman (kuten roskaohjelman) tekemä. reCAPTCHAn version 3 käytön yhteydessä selain muodostaa yhteyden Googlen palvelimeen. Huomaa, että näiden palvelujen yhteydessä välitetään henkilötietoja Google LLC:lle USA:han eikä tällaista tietojen siirtoa voida sulkea pois.

reCAPTCHA versio 3 sijoitetaan verkkosivustolle JavaScriptin avulla. Se arvioi vierailijoiden käyttäytymistä, ja samalla käyttäjän tiedot, kuten IP-osoite, käyttöjärjestelmätiedot, viittaus-URL, evästeet (Markkinointi), kuten IDE, 1P_JAR, ANID, CONSENT, NID ja DV, päivämäärä- ja kieliasetukset, kaikki JavaScript-objektit, resoluutio, hiiren liikkeet, näppäimistön painallukset ja käyttäjän vierailun kesto sivustolla, ohjataan Googlen palvelimelle. Jos käyttäjä on Dokan sivustolla vieraillessaan myös kirjautunut Google-käyttäjätililleen, Google voi mahdollisesti yhdistää vierailun Dokan sivustolla käyttäjän käyttäytymiseen. Lisäksi Google voi lähettää muita evästeitä käyttäjän selaimeen. Edellä mainittujen selain- ja käyttäjätietojen luettelo ei ole täydellinen. Googlen reCAPTCHA-analyysi ja koko tunnistusprosessi tapahtuvat täysin taustalla.

Doka ei saa tarkkoja tietoja Googlelle lähetetyistä tiedoista ja niiden käytöstä, eikä sillä ole mahdollisuutta rajoittaa tietojen välittämistä Googlelle ja sen kumppaneille. Google voi tallentaa tiedot käyttäjäprofiilina ja käyttää niitä mainontaan, markkinatutkimukseen ja/tai personoituun verkkosivustonsa muokkaamisen. Tällaista arviointia käytetään erityisesti (etenkin ei-kirjautuneille käyttäjille) personoidun mainonnan näyttämiseen.

Suostumuksen peruuttaminen:
Kun käytät Dokan sivustoa, hyväksyt, että Google LLC kerää, käyttää ja tallentaa automaattisesti tietoja. Jos et halua, että Doka käyttää tätä palvelua, suosittelemme ottamaan yhteyttä Dokaan sivustolla olevien yhteystietojen kautta. Sinulla on oikeus vastustaa käyttäjäprofiilin luomista, mikä voidaan tehdä, kun käyttäjä on kirjautunut Google-tililleen. Tämän oikeuden harjoittamiseksi sinun on otettava yhteyttä Googleen.

Huomaa, että reCAPTCHAn version 3 käyttö on Googlen tietosuojaselosteen (https://policies.google.com/privacy) alaista. Lisätietoja reCAPTCHAsta saat täältä: https://www.google.com/recaptcha.

Sovellus:
NeoSpace® Plug-In

Palveluntarjoaja:
INNEO Solutions GmbH, Rindelbacher Str. 42, 73479 Ellwangen (Jagst), Saksa

Kuvaus:
Käytämme verkkosivustollamme yrityksen INNEO Solutions GmbH, Rindelbacher Str. 42, 73479 Ellwangen (Jagst) tarjoamaa sisältöä (3D-malleja, kuvia, videoita, tekstiä). Tällöin 3D-malleja ja muita mediatiedostoja liitetään verkkosivustollemme INNEO Solutions GmbH:n tarjoaman ohjelmiston avulla. NeoSpace® puolestaan käyttää Google Analyticsia (tarjoaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), joka on kuitenkin integroitu tähän siten, että evästeitä ei luoda. Tietoja kerätään NeoSpace®-Komponenten -sivuilla kävijöistä, mukaan lukien URL-osoite, IP-osoite, laitteen ja selaimen ominaisuudet (User Agent) ja aikaleima. Vierailijoiden IP-osoitteet anonymisoidaan, vierailijoiden suoria tunnisteita ei tallenneta eikä niitä välitetä Google Analyticsille.

INNEO Solutions GmbH käyttää anonymisoituja tietoja oman ohjelmistonsa parantamiseksi. Kun vierailet sivulla, jolla on upotettu 3D-malli, media (3D-mallit, kuvat, videot, tekstit) ladataan INNEO Solutions GmbH:n ja/tai Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH:n Internet-palvelimilta ja näytetään selaimessasi tietokoneellasi käytetyllä verkkosivustolla.

Hakemus:
SmartRecruiters

Kuvaus:
Hakijoiden tietosuojaselosteet

IV. Rekisteröidyn oikeudet ja yhteydenotto

Doka huomauttaa, että käyttäjällä on hänen henkilötietojensa käsittelyn suhteen yleisessä tietosuoja-asetuksessa (DSGVO) vahvistettuja oikeuksia, erityisesti oikeus:

 • tarkastaa, olemmeko, ja mitä henkilötietoja me olemme hänestä tallentaneet ja saada kopiot näistä tiedoista (Tiedonsaantioikeus)
 • vaatia henkilötietojensa oikaisua, täydentämistä tai poistamista niiltä osin kuin tiedot ovat virheellisiä tai niiden käsittely ei ole lainmukaista (Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen ja poistamiseen)
 • vaatia meitä rajoittamaan hänen henkilötietojensa käsittelyä (Oikeus rajoittamiseen)
 • tietyissä olosuhteissa kieltää meitä käsittelemästä hänen henkilötietojaan tai peruuttaa aikaisemmin antamansa suostumus henkilötietojen käsittelemiseen (Vastustamisoikeus)
 • saada meiltä jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa meille itse toimittamansa henkilötiedot, ja siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen).

Me emme käsittele henkilötietoja niin, että rekisteröity joutuu sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, profilointi mukaan luettuna, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia. (Artikla 22 EU yleinen tietosuoja-asetus).

Jos haluat käyttää näitä oikeuksia tai jos sinulla on muita kysymyksiä Dokan toteuttamasta henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä seuraavaan osoitteeseen: Doka GmbH, Betreff: Datenschutzanfrage, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Österreich (Itävalta).

Vaihtoehtoisesti osoita Dokan tietosuojaa koskevat kysymyksesi seuraavaan osoitteeseen: finland@doka.com

Käyttäjällä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojasta tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi/etusivu

V. Tietosuojaselosteen muokkaukset

Doka ylläpitää verkkosivustojaan säännöllisesti. Tässä yhteydessä tätä selostetta voidaan muokata. Muokkauksista ei ilmoiteta erikseen. Tästä syystä tämä seloste kannattaa tarkastaa säännöllisesti.