calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Rakenna alusta alkaen turvallisuuden varaan

Jokaisella vaiheella lähemmäksi päämäärää

Aktiivinen projektinseuranta on Dokalla itsestäänselvyys.

Dokan tuotantopanosten päämääränä on saavuttaa enemmän tehokkuutta selkeästi lasketuilla ja optimoiduilla muottikonsepteilla. Aktiivisen projektinseurannan avulla jokainen tilaus toteutetaan vaihe kerrallaan. Jo hankkeen kehitysvaiheessa Doka toimittaa asiakkaalle asiantuntemukseen perustuvaa apua päätösten tekoon. Mitä aikaisemmassa vaiheessa Doka muottiteknikot tuovat tietonsa ja kokemuksensa mukaan projektiin, sitä tehokkaammin rakennushanke voidaan toteuttaa. Jokaisessa vaiheessa. Doka on mukana hankkeessa sen päätösvaiheeseen asti ja kehittää siten pitkäaikaisen yhteistyökumppanuuden asiakkaisiinsa

Esite

Käsi kädessä muottitekniikan kanssa.

Doka-turvallisuusjärjestelmät ovat mukana projektin jokaisessa vaiheessa. Turvallisuus on kiinteästi mukana suunnitelmissa alusta alkaen ja sisällytetty muottiteknisiin järjestelmiin ottaen huomioon kasvava tuottavuus ja laatu. Betonoinnissa käytetään suojakaiteilla ja vastakaiteilla varustettuja työtasoja. Korkeissa seinämuoteissa käytetään suojakaiteilla varustettuja välityötasoja tehokkaana lisäratkaisuna. Pilarimuoteissa on erityisen tärkeää varmistaa turvallinen nousu betonointitasolle. Nämä vaatimukset Doka täyttää käytännön tarpeiden mukaan suunnitelluilla turvallisuustoimenpiteillä.

Ni­vel­työ­ta­so KTyö­ta­so­jär­jes­tel­mä Xsafe plus

Asiantuntemuksella valmistetut suojakaiteet.

Doka tarjoaa asiantuntemuksella valmistetut suojakaiteet muotitukseen ja runkorakenteisiin. Nämä hyvin tunnetut suojakaidejärjestelmät suojaavat rakennustyömaan henkilökuntaa parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistavat työn sujumisen kitkattomasti. Tukevat turvallisuuskomponentit varmistavat luotettavan suojan ja vastaavat uusimpia turvallisuusstandardeja (EN 13374). Hyvin suojattu henkiökunta tekee työt turvallisesti, nopeasti ja tehokkaammin.

SuojakaideJul­ki­si­vu­muot­ti Top 50Suo­ja­kai­de­jär­jes­tel­mä XP

Turvallisesti ylöspäin.

Rakennustyömaan työpaikalle täytyy voida kulkea turvallisesti myös ylöspäin noustessa. Turvallisesti ylöspäin. Rakennustyömaan työpaikalle täytyy voida kulkea turvallisesti myös ylöspäin noustessa. Doka tarjoaa nousujärjestelmiä, jotka asennetaan kiinteästi kulloinkin käytettävään muottijärjestelmään. Nousut on suunniteltu niin, että muottia voidaan helposti käyttää.

Ti­kas­jär­jes­tel­mä XSPor­ras­tor­ni 250

Turvallinen kuljetus, tehokas siirto.

Muottien kuormasta purkamisella, asentamisella ja siirtämisellä on suuri merkitys rakennustyömaan edistymiselle. Lisäksi on tärkeää, että nämä toimenpiteet suoritetaan turvallisesti. Doka tarjoaa asiantuntemuksella valmistettuja siirtolaitteita, jotka nopeuttavat siirtämistä ja varmistavat samalla korkean turvallisuustason.

Kul­je­tus- ja va­ras­toin­ti­ke­hi­kot

Kiinnitysvälineet varmistavat turvallisen poikittaissiirron rakennustyömaalla.

Rakennustyömaalla ratkaisee jokainen kädenliike. Työvaiheet, kuten järjestely ja sisäänajo, ripustaminen ja poistaminen, siirto ja kuljetus edellyttävät korkeatasoista turvallisuustekniikkaa. Doka täyttää käytännössä testatuilla turvallisuusjärjestelmillään kaikki turvallisuuden kannalta tärkeät vaatimukset.

Virallisesti vahvistettua turvallisuutta.

Doka on aktiivisesti mukana kansainvälisissä komiteoissa ja yhdistyksissä ja vaikuttaa standardienmukaisten muotti- ja turvallisuusjärjestelmien edistämisen puolesta. Doka turvallisuusjärjestelmille myönnetyt sertifikaatit tarkoittavat Teille turvallisuutta ja laatua. Doka – uraauurtava myös turvallisuudessa.

CE-merkintä

CE-merkinnän saa antaa itse valmistaja. CE-merkintä tarvitaan kaikkialla, missä rakenteesta tai toimintatavasta aiheutuu käyttäjälle hengenvaara tai terveydellisiä vaaroja. Perusteena on EY-Konedirektiivi 89/392/EWG. Se antaa puitteet maakohtaisille standardeille. CE-merkinnällä varustettu tuote vastaa siten kaikkia voimassaolevia lakeja ja standardeja. Käyttöohje kuuluu kiinteänä osana CE-merkinnällä varustettuun tuotteeseen. Se sisältyy toimitukseen ja sisältää tärkeää tietoa joka täytyy ottaa huomioon (Käyttöönotto-ohjeet, iste käyttöohje, huolto-ohjeet, kulumiset, jätehuolto, ...). Käyttöohjeiden huomiottajättäminen voi aiheuttaa käyttäjälle vakavia seurauksia ja jopa hengenvaaran. CE-merkinnällä varustetut tuotteet tarkastetaan säännöllisin väliajoin. Näin voidaan poissulkea riskit ja välttää onnettomuuksia.

GSV-merkki

GSVon vuodesta 1993 voimassa ollut yhdistys johon kuuluvat kaikki merkittävät muottien valmistajat. Yhdistyksen tarkoituksena ja päämääränä on määritellä järjestelmämuottien laatu- ja tehokkuusvaatimukset, ilmoittamalla kantavuus (muottipaine) riippuvuussuhteessa sallittuun taipumaan ÖN/DIN 18202 mukaan. Näin varmistetaan, että muotti kestää ilmoitetun muottiin kohdistuvan paineen ja käytetty muotti säilyttää määräysten mukaisen vähimmäisstandardin.

Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN

Dokan muottiasiantuntijat ovat mukana tässä komiteassa muodostamassa eurooppalaisia standardeja. Näin asiakkaat voivat olla varmoja, että muotit ovat standardien mukaisia myös tulevaisuudessa.