calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Ni­vel­työ­ta­so K

Val­mis työ­ta­so be­to­ni­ra­ken­tei­siin

Doka ni­vel­työ­ta­sot K ovat esia­sen­net­tu­ja, vä­lit­tö­mäs­ti käyt­tö­val­mi­ta työ­ta­so­ja stan­dar­di­soi­duil­la jär­jes­tel­mäo­sil­la kaik­kiin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin.

lataukset

Tur­val­li­suus­tes­tat­tu
luo­tet­ta­vaa tur­val­li­suut­ta 

EN 12811-1 ja DIN 4420 ser­ti­fioi­dut työ­ta­sot ja suo­ja­te­li­neet

 • al­hai­sem­mat kus­tan­nuk­set, no­peam­pi, tur­val­li­nen työn­te­ko
 • suu­ri kan­to­ky­ky (maks. 600 kg/m²) mah­dol­lis­taa sei­nä­muot­tien pys­tyt­tä­mi­sen 5,50 m:iin as­ti
 • va­paat, ta­sai­set työ­ta­so­pin­nat kiin­teil­lä nos­tu­ri­kou­kuil­la
 • käy­tän­nöl­li­set li­säo­sat jo­kai­seen käyt­tö­tar­koi­tuk­seen

No­pea työn­kul­ku
help­po kä­sit­te­ly 

Al­hai­sem­mat työ- ja nos­tu­ria­jat

 • esia­sen­ne­tut osat
 • loo­gi­nen jär­jes­tel­män ra­ken­ne hel­pot­taa ri­pus­tus­koh­tien suun­nit­te­lua
 • käyt­tö vä­lit­tö­mäs­ti pa­ril­la työ­vai­heel­la

Jous­ta­va käyt­tö
kai­kil­la tur­val­li­suu­sa­lueil­la 

Esia­sen­net­tu­ja työ­ta­so­ja voi­daan tar­peen mu­kaan käyt­tää

 • työ­ta­soi­na
 • suo­ja­ta­soi­na
 • ka­tol­ta­pu­toa­mis­suo­ja­na
 • suo­ja­ka­tok­se­na

Ta­lou­del­li­nen
sääs­tää ai­kaa ja ra­haa 

Kus­tan­nus­ten op­ti­moin­ti

 • help­po käyt­tö
 • pit­kä kes­toi­kä
 • vä­häi­nen va­ras­toin­ti-ja kul­je­tus­ti­lan tar­ve

Referenssit

Järjestelmä

 • järjestelmä koostuu kahdesta suorasta työtasosta 3,00 m ja 4,50 m sekä nurkkaratkaisusta
 • kaksi ripustusvaihtoehtoa ja lisävarusteet rakennustyömaalle sovitusta varten
 • suuri kuormitettavuus enint. 600 kg/m² – telineryhmä 6
 • Työtasoa voidaan siirtää ylös- ja alaspäin 0,50 m ja 1,00 m
 • pitkä kestoikä tukevan rakenteen, kuultosilattujen tasojen ja sinkityn teräsrakenteen ansiosta
 • Laudoitus suojattu päistä teräsprofiililla

Kokoonkäännettävä niveltyötaso K kulmaratkaisu mahdollistaa aikaasäästävän ja turvallisen nurkkien ylityksen ilman kompastumisvaaraa ja irrallisia lautoja.

Kaiteenjatkokappaleella K ja suojaverkolla aikaansaadaan luotettava katoltaputoamissuoja.

Ri­pus­tus

Vakiopuristuskohtana toimii kiinnityskartio ruuvattuna betonoituun kiinnitysankkuriin.

Varustamalla niveltyötaso K kiinnityspäällä K-ES voidaan työtasoa käyttää lenkkiripustuksiin.

Roppaamalla voidaan ripustus tehdä betoniholviin myös jälkikäteen milloin tahansa.

Sileävalubetonikartiolla 15,0 5cm voidaan tehdä ankkuri- ja ripustuskohtien yhdenmukainen reikäkuvio.

Lo­gis­tiik­ka

Niveltyötasot K on esiasennettu ja ne voidaan kokoonkäännettyinä kuljettaa ja varastoida tilaa säästävästi ja ilman kaatumis- ja liukumisvaaraa. Tiivis pakkaus säästää kuljetustilaa ja tehostaa kuorma-auton lavan tilankäyttöä.