calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose

Työturvallisuus

Rakennustyömaan turvallisuus edellyttää suurta vastuuta kaikilta osapuolilta. Asiantunteva turvallisuus tuo mukanaan runsaasti tärkeitä etuja: Onnettomuuksien riski vähenee, taloudellisuus lisääntyy työvaiheiden nopeutuessa, työntekijät ovat motivoidumpia ja yrityksen imago paranee.

Työturvallisuus
 • Suojakaidejärjestelmä XP

  Suojakaidejärjestelmä XPSuojakaidejärjestelmä XP

  Suojakaidejärjestelmä XP

  Tä­mä suo­ja­jär­jes­tel­mä so­vel­tuu kaik­kiin suo­ja­kai­de­tar­koi­tuk­siin. So­peu­tuu erin­o­mai­ses­ti Doka-jär­jes­tel­miin - sei­nä­muot­tei­hin, hol­vi­muot­tei­hin, hol­vien reu­no­jen var­mis­ta­mi­seen tai run­ko­ra­ken­tei­den pu­toa­mis­suo­ja­kai­de­jär­jes­tel­mäk­si.

 • Työtasojärjestelmä Xsafe plus

  Työtasojärjestelmä Xsafe plusTyötasojärjestelmä Xsafe plus

  Työtasojärjestelmä Xsafe plus

  Esia­sen­ne­tut, koot­ta­vat työ­ta­sot kiin­teäs­ti asen­ne­tuil­la suo­ja­kai­teil­la, tik­kail­la ja it­ses­tään­sul­keu­tu­vil­la kul­kuau­koil­la ovat he­ti käyt­tö­val­miit ja pa­ran­ta­vat rat­kai­se­vas­ti työ­tur­val­li­suut­ta. Tä­tä jär­jes­tel­mää voi­daan käyt­tää jär­jes­tel­mä-/pi­la­ri­muo­teis­sa Framax Xlife ja sei­nä­muo­teis­sa FF20, koot­ta­vis­sa suur­muo­teis­sa Top 50 se­kä sei­nä­muo­teis­sa Top 100 tec.

 • Niveltyötaso K

  Niveltyötaso KNiveltyötaso K

  Niveltyötaso K

  Doka ni­vel­työ­ta­sot K ovat esia­sen­net­tu­ja, vä­lit­tö­mäs­ti käyt­tö­val­mi­ta työ­ta­so­ja stan­dar­di­soi­duil­la jär­jes­tel­mäo­sil­la kaik­kiin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin.

 • Suojakaide

  SuojakaideSuojakaide

  Suojakaide

  Nä­mä hy­vik­si to­de­tut jär­jes­tel­mät suo­jaa­vat ra­ken­nus­työ­maan hen­ki­lö­kun­taa par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la ja var­mis­ta­vat työn kit­kat­to­man su­ju­mi­sen. Suo­jat­tu hen­ki­lö­kun­ta te­kee työt tur­val­li­ses­ti, sa­mal­la no­peam­min ja vii­me kä­des­sä te­hok­kaam­min - tei­dän eduk­sen­ne.

 • Porrastorni

  PorrastorniPorrastorni

  Porrastorni

  Ke­häs­tä ja esia­sen­ne­tuis­ta por­ra­se­le­men­teis­tä koo­taan kä­te­väs­ti tu­ke­va kul­ku­jär­jes­tel­mä. Vä­liu­los­käyn­neis­tä pääs­tään tur­val­li­ses­ti kai­kil­le työ­ta­soil­le.

 • Nousujärjestelmä XS

  Nousujärjestelmä XSNousujärjestelmä XS

  Nousujärjestelmä XS

  Doka sei­nä- ja pi­la­ri­muot­tei­hin voi­daan muu­ta­mal­la kä­den liik­keel­lä asen­taa in­teg­roi­dul­la pu­toa­mis­suo­jal­la va­rus­tet­tu ti­kas­jär­jes­tel­mä. Nä­mä suo­ja­ra­ken­teet voi­daan asen­taa muot­tiin sen vie­lä ol­les­sa maas­sa. Näin tur­val­li­suus on taat­tu alus­ta al­kaen.

show more systems