calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose

Tukitornit

Dokan tukitornit ovat erittäin monipuolisia ja taloudellisia sekä kaikin puolin turvallisia, varmistaen siten nopean ja tehokkaan muotituksen. Dokan tehokkaat tuentajärjestelmät maa- ja vesirakentamiseen, erittäin soveltumiskykyiset muottivaunut siltojen rakentamiseen ja taloudelliset tunnelimuotit tarjoavat sopivan ratkaisun jokaiseen vaatimukseen.

Tukitorni
 • Tukitorni Staxo 100

  Tukitorni Staxo 100Tukitorni Staxo 100

  Tukitorni Staxo 100

  Tu­ke­val­la te­räs­ke­häl­lä va­rus­tet­tu Staxo 100 so­vel­tuu suu­ril­le tuen­ta­kor­keuk­sil­le ja ras­kail­le kuor­mil­le. Sii­nä yh­dis­ty­vät hy­vä kan­ta­vuus ja tur­val­li­suus jo­kai­ses­sa ti­lan­tees­sa.

 • Aluxo

 • Tukitorni Staxo 40

  Tukitorni Staxo 40Tukitorni Staxo 40

  Tukitorni Staxo 40

  Tu­ki­tor­ni Staxo 40 on poik­keuk­sel­li­sen help­po­käyt­töi­nen ja erin­o­mai­ses­ti so­peu­tu­va mi­hin ta­han­sa kor­ke­aan ra­ken­nus­p­ro­jek­tiin.

 • Reunapalkkimuotti T

  Reunapalkkimuotti TReunapalkkimuotti T

  Reunapalkkimuotti T

  Sil­lan reu­na­palk­ki­muot­ti T koos­tuu muu­ta­mas­ta yk­sit­täi­ses­tä osas­ta ja va­kuut­taa erin­o­mai­sel­la kan­ta­vuu­del­la ja ke­vyel­lä oma­pai­nol­la.

 • Tunnelijärjestelmä DokaCC

  Tunnelijärjestelmä DokaCCTunnelijärjestelmä DokaCC

  Tunnelijärjestelmä DokaCC

  Mo­duu­li­ra­ken­tei­sel­la tun­ne­li­jär­jes­tel­mäl­lä Do­kaCC muo­ti­te­taan suo­ra­kul­mai­set tai pyö­reät tun­ne­lin poh­ja­leik­kauk­set avoi­mes­sa ra­ken­ta­mis­ta­vas­sa no­peas­ti ja vä­hen­ne­tyl­lä ma­te­ri­aa­lio­suu­del­la. Käyt­tö­mah­dol­li­suus kai­kis­sa ylei­sis­sä pe­rus­tus­tyy­peis­sä li­sää tä­män muo­tin ta­lou­del­li­suut­ta.

show more systems