calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Tukitorni Aluxo

Kätevä alumiininen tukitorni

Kevyt alumiinikehä, hyvä kantavuus ja huolellisesti suunnitellut yksityiskohdat ovat Aluxon tunnusmerkkejä. Tukitornin asentaminen käy näppärästi kahdelta henkilöltä, ilman nosturia. Tämä on ratkaisevaa alueilla, joihin nosturi ei yletä.

Käyttäjätietoa

Ma­te­ri­aa­lin op­ti­maa­li­nen käyt­tö

poik­keuk­sel­li­sel­la kan­ta­vuu­del­la

 • myös suu­ril­le kuor­mil­le - enin­tään 40 kN/jal­ka
 • erit­täin tu­ke­va 1,52 m le­veän ke­hän an­sios­ta

Erityisen kevyt

Alumiinirakenteen ansiosta

 • tur­val­li­set kul­ku­jär­jes­tel­mät ke­hään asen­net­tu­jen tik­kai­den ja liu­kas­tu­mis­ta es­tä­vien puo­lien an­sios­ta
 • yk­si­löl­li­nen tur­val­li­suus var­mis­tet­tu suo­ja­va­rus­tei­den mää­rä­tyil­lä kiin­ni­tys­koh­dil­la
 • edel­lä­kul­ke­va kai­de var­mis­taa asen­ta­mi­sen ja pur­ka­mi­sen
 • tur­val­li­set työ­ti­lat jo­ko ta­soil­la ole­vil­la lä­pi­kul­kuau­koil­la tai il­man

Op­ti­maa­li­nen so­vi­tus tei­dän ra­ken­nus­hank­kee­seen­ne

mak­si­maa­li­ses­ti jous­ta­va

 • erin­o­mai­nen so­vi­tus eri poh­ja­piir­rok­siin muun­nel­ta­vil­la ke­hä­vä­leil­lä 0,60 m:stä 3,00 m:iin
 • por­taa­ton kor­keus­sää­tö mil­li­met­rin tark­kuu­del­la
 • so­vi­tus täy­del­li­ses­ti myös epä­sään­nöl­li­siin poh­ja­piir­rok­siin ja­lal­la

JÄRJESTELMÄ

Aluxo-kehä

Doka-tukitornin Aluxo alumiinikehä. Aluxo-kehän korottamiseen tarvittavat liitososat on integroitu irtoamattomasti.

Kehäkorkeudet:

 • Aluxo-kehä 1,80m
 • Aluxo-kehä 1,20m
Aluxo - Aluxo-kehä

Ris­ti­si­teet

 • kätevä asennus kiinteästi sijaitsevilla vinosauvoilla
 • joustavat kehävälit mahdollistavat kantavuuden optimoinnin eri pituuksilla
 • pituudet merkitty selkeästi värillisillä klipseillä ja leimoilla
Aluxo - Ris­ti­si­teet

Kier­ret­tä­vä ylä­pää ja ala­pää

 • korkeuden säätö millimetrin tarkkuudella
 • helppokäyttöinen erityisen kierregeometrian ja integroidun vivun ansiosta
 • voimiasäästävä irrottaminen myös kuormitettuna
Aluxo - Kier­ret­tä­vä ylä­pää ja ala­pää
Aluxo - Suuret kerroskorkeudet

Ylä ja ala­pää

Jopa 2 m:n ulosvetopituus telinetornia kohti mahdollistaa optimaalisen sovituksen korkeuseroihin holvien tuennassa ja kaltevissa holveissa.

Aluxo - Salpa

Salpa

 • luotettava liitosjärjestelmä (ei katoa)
 • varmistaa ristisiteet
 • kaksi määrättyä asentoa (kiinni - auki)

Yleiskäyttöinen tukitorni

 • käsin asennettava ja purettava
 • Aluxon asentamiseen tarvitaan vain 2 henkilöä
 • suurin kehä painaa vain 19 kg
 • kevyen painon ansiosta käsittely on ergonomista ja fyysisesti kevyttä
Aluxo - Yleiskäyttöinen tukitorni

... työt sujuvat nopeammin

 • järjestelmäosien pieni lukumäärä helpottaa käsittelyä ja lyhentää etsimiseen kuluvaa aikaa
 • liitososat on jo integroitu kehään, joten ne eivät voi kadota
 • asentamiseen ei tarvita työkaluja
Aluxo

... tarjoaa optimaalisen turvallisuuden

 • kuomitettavuun 40 kN jalkaa kohti
 • Aluxo-erikoisprofiili johtaa kuormat turvallisesti
 • tukeva, 1,50 m leveä kehä
 • kehässä on vaakapuolat, joita voidaan käyttää tikkaina.
Aluxo
Aluxo - Por­ras­tor­ni

Por­ras­tor­ni

Aluxo vakiokehän yhdistäminen esiasennettuihin alumiinisiin porraselementteihin mahdollistaa turvallisen pääsyn korkealla sijaitseviin työtiloihin.

Aluxo - Asen­nus ku­rot­ta­jal­la

Asen­nus ku­rot­ta­jal­la

Voimia säästävä ja turvallinen menetelmä pystyasennukseen ja -purkamisen ja telinetorinen siirtoon

... joustava järjestelmä

 • Kehien kuormitettavuus voidaan optimoida säätämällä tornin toista sivumittaa 50 cm:n välein (1,00 m:stä 2,50 m:iin) erimittaisilla ristisiteillä
 • korkeussovitus 60 cm:n välein, 2 eri kehäkorkeutta: 1,20 ja 1,80 m
 • hienosäätö ylä- ja alapäässä
 • voidaan yhdistää Dokaflex holvimuotin kanssa
Aluxo

... taloudellinen

 • Aluxo ei vaadi nosturia
 • pöytämuotit voidaan siirtää kokonaisina helposti ja nopeasti seuraavaan käyttöpaikkaan siirtopyörillä

No­pea ja tur­val­li­nen siir­to

nostimilla, siirtovaunuilla TG ja trukeilla

No­pea ja tur­val­li­nen siir­to