calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

It­se­kii­peä­vä muot­ti SKE plus

Nos­tu­ris­ta riip­pu­ma­ton kii­peä­vä muot­ti min­kä ta­han­sa muo­toi­siin ja kor­kui­siin ra­ken­nuk­siin

Mo­duu­li­ra­ken­teen an­sios­ta nos­tu­ris­ta riip­pu­ma­ton it­se­kii­peä­vä muot­ti SKE plus tar­jo­aa toi­mi­van rat­kai­sun jo­kai­sel­le ra­ken­ne­tyy­pil­le. Ym­pä­riin­sä sul­je­tut työ­ta­sot var­mis­ta­vat tur­val­li­sen ja sääs­tä riip­pu­mat­to­man työn­teon myös suu­ris­sa kor­keuk­sis­sa. Täys­hy­d­rau­li­nen va­rus­te­lu mah­dol­lis­taa usean kii­peä­vän yk­si­kön sa­man­ai­kai­sen siir­tä­mi­sen.

Videot

Jous­ta­va käyt­tö
laa­ja käyt­töa­lue 

  • so­vel­tuu kaik­kiin poh­ja­piir­rok­siin ja ra­ken­teen kor­keuk­siin te­hok­kaan mo­duu­li­jär­jes­tel­män an­sios­ta
  • myös vaih­te­le­viin sei­nien kal­te­vuuk­siin ja sei­nien ulok­kei­siin va­paas­ti suu­ni­tel­ta­vil­la kii­peä­vil­lä le­vyil­lä
  • riit­tä­väs­ti työ­ti­laa kui­lu­muo­teis­sa käy­tän­töön so­vel­tu­vil­la va­kio­rat­kai­suil­la

Työt ete­ne­vät vauh­dik­kaas­ti
ja tur­val­li­ses­ti 

  • no­pea, sääs­tä riip­pu­ma­ton työn­te­ko suu­ril­la, ym­pä­ri­kul­ke­vil­la työa­lueil­la
  • sa­man­ai­kai­nen, no­pea useam­man kii­peä­vän le­vyn siir­to ylös­päin kau­ko-oh­jauk­sen nap­pia pai­na­mal­la
  • kiin­teäs­ti asen­ne­tut työ­ta­sot, por­ras­tor­nit ja tik­kaat var­mis­ta­vat tur­val­li­suu­den töi­tä teh­täes­sä, ylös ja alas kul­jet­taes­sa

Erit­täin ta­lou­del­li­nen
kaik­kiin ra­ken­tei­siin 

  • sääs­tää nos­tu­rin ka­pa­si­tee­tia, kos­ka myös hyö­ty­kuor­mat voi­vat kii­ve­tä mu­ka­na työ­ta­soil­la
  • nos­tu­ri­ton kii­peä­mi­nen täy­sin hy­d­rau­li­sel­la siir­rol­la mil­loin ta­han­sa en­sim­mäi­ses­tä be­to­noin­ti­jak­sos­ta läh­tien
  • op­ti­moi­dut ra­ken­nus­toi­men­pi­teet jous­ta­val­la siir­to­yk­si­köi­den tah­di­tuk­sel­la

Referenssit

Järjestelmä

It­se­kii­peä­vä muot­ti SKE50 plus

Itsekiipeävä muotti SKE50 plus on ihanteellinen ratkaisu moniin eri tehtäviin 5 tonnin kantavuudella kiipeävää tasoa kohti. Tällä innovatiivisella järjestelmällä voidaan valmistaa kerrostalojen ydinosien, teollisuusrakenteiden, siltapalkkien ja -pylonien lisäksi myös rakennusten julkisivuja.

It­se­kii­peä­vä muot­ti SKE100 plus

Avautuvilla työtasoilla varustettu malli mahdollistaa samanaikaisen työnteon usella eri tasolla. Näin voidaan eritellä muotitus- ja raudoitustyöt ja siten lyhentää tahtiaikoja. 10 tonnin kuormitettavuus kiipeävää tasoa kohti sallii myös ylimääräisten hyötykuormien, esim. raudoituksen, kehikkojen ja betoninlevittimen, siirtämisen.

Oi­kea jär­jes­tel­mä - tur­val­li­ses­ti

Itsekiipeävällä muotilla SKE plus toimit varman päälle. Leveät, ympärinsä suljetut työtasot, huolellisesti suunnitellut kulkuväylät ja mahdollisuus varustaa täysin peittävä suojakilpi varmistavat rakennustyömaan korkean turvallisuustason. Jopa 20 itsekiipeävää järjestelmää voidaan nostaa seuraavaan betonointijaksoon yhdellä hydrauliaggregaatilla.

SKE50 plus kui­lu­jär­jes­tel­mäl­lä

Tällä kuilujärjestelmällä nopeutetaan huomattavasti sisäkuilujen muotitusta ilman nosturia. Tarkka sovitus, muottien helppo käyttö, Framax-irrotussisäkulma I ja uudelleenkäytettävät ankkuriosat ovat vain muutamia tämän innovatiivisen järjestelmän monista eduista.

SKE100 plus mas­to­jär­jes­tel­mäl­lä

Tässä järjestelmässä yhdistyy suuri kantavuus samanaikaisesti tilaviin työtiloihin. Koska järjestelmä on ankkuroitu vain yhteen seinään, mastojärjestelmää voidaan käyttää paitsi kuiluissa, myös yksinkertaiseen seinien valmistukseen ja seinän ja holvin tekoon yhdessä valussa.

Ah­tai­den kui­lu­jen muo­ti­tus

Dokan itsekiipeävät muottijärjestelmät ovat ihanteellinen ratkaisu ahtaissa tiloissa, kuten esimerkiksi Tour CMA Ranskan Marseillessa.