calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb
Takaisin

Valmismuottipalvelu

Doka jär­jes­tel­mä­muo­tit kat­ta­vat laa­jal­ti muot­tien eri käyt­töa­lu­eet. Ra­ken­nus­ta kos­ke­vat eri­kois­vaa­ti­muk­set ja poik­keuk­sel­li­set muo­dot edel­lyt­tä­vät usein yk­si­löl­li­siä rat­kai­su­ja. Täl­löin tar­vi­taan Do­kan val­mis­muot­ti­pal­ve­lua, mis­sä muot­tiyk­si­köt "rää­tä­löi­dään" asiak­kaal­le. Yh­dis­te­le­mäl­lä Doka-jär­jes­tel­miä rää­tä­löi­tyi­hin rat­kai­sui­hin tue­taan ra­ken­ta­mi­sen ta­lou­del­li­suut­ta:

  • vähemmän asennustoimenpiteitä rakennuksella
  • nopeampi työn kulku tarkkaan sovitetuilla muoteilla
  • nopea muotitus ja paremmat betonointitulokset