calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Åpenhetsloven i
Doka Norge

Åpenhetsloven (lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) trådte i kraft i Norge 1. juli 2022. Doka Norge AS’ virksomhet er omfattet av regelverket.

Formålet med Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Du kan lese mer om hva loven omfatter på Etisk Handel Norge sine hjemmesider.

Doka Norge AS oppfølging av Åpenhetsloven

Doka Norge AS oppfyller de kravene som følger av loven, herunder knyttet til aktsomhets-vurderinger og informasjonsplikt.

Doka Norge AS er eid av det Østerriske selskapet Umdasch Group. Umdasch Group har i en årrekke hatt sterkt fokus på etikk og etterlevelse av til enhver tid gjeldende internasjonal og lokalt lovverk gjennom blant annet utarbeidelse, trening og etterlevelse av selskapets Code of Conduct (etiske retningslinjer) som kan finnes [her]. Videre har Umdasch Group sterkt fokus på åpenhet knyttet til arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom arbeidet i gruppens juridiske avdelinger.

Status per 1. januar 2023

Doka Norge AS utfører løpende aktsomhetsvurderinger. Ansvarlighet er forankret i selskapets styre og i selskapets retningslinjer.

I tillegg til styrets eget arbeid, har styret implementert en egen arbeidsgruppe som skal lede og styre arbeidet med oppfølging av Åpenhetsloven, i nær tilknytning til selskapets øverste ledelse.

Første fase i arbeidet vil være å utarbeide en policy knyttet til hvordan virksomheten skal jobbe med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Doka Norge AS vil kontrollere og oppdatere retningslinjene rettet mot våre leverandører. Vi vil kartlegge vår leverandørkjede og gjennomgå alle våre leverandørkontrakter, slik at de er oppdatert mot Åpenhetsloven, og slik at virkemidler og sanksjoner for oppfyllelse av lovens krav er regulert. Redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger blir publisert i årlig rapport innen 30. juni 2023.Les rapporten ved å klikke herDoka Norge AS arbeid med Åpenhetsloven er forankret i og følges opp av selskapets styre. Metodikken knyttet til løpende aktsomhetsvurderinger oppfyller kravene i Åpenhetsloven og er i henhold til retningslinjer fra Forbrukertilsynet, som er tilsynsmyndighet for Åpenhetsloven.

Ønsker du å fremme et krav om informasjon om hvordan Doka Norge AS håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan du kontakte oss på følgende e-postadresse:

apenhetsloven.norge@doka.com

Spørsmål? Ta kontakt!

Feltene merket med * er obligatoriske.
* Skjemaet er ikke ferdigutfylt!
Meldingen kunne ikke sendes, prøv igjen om litt!