calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Forståelse for hvordan man oppnår gjennombrudd

Forskalingsløsninger for tunnelprosjekter

_Forståelse for komplekse tunnelprosjekter

Denne _forståelsen baserer seg på vår erfaring fra infrastrukturprosjekter over hele verden. Fleksibilitet og innovasjon er vår styrke og dermed nøkkelen til suksess.

Ved tunnelbygging er fleksibilitet grunnlaget for vellykket og økonomisk gjennomføring. Vi i Doka er din kompetente partner helt fra starten av. Vi lytter og stiller de riktige spørsmålene for å kunne identifisere utfordringer og påvirkningsfaktorer i et prosjekt. Sammen med våre samarbeidspartnere og deres kunder finner vi den riktige veien å gå. Og den starter ofte lenge før første spadetak er tatt.

En annen viktig suksessfaktor er vårt brede sortiment innen forskalingsløsninger – fra standardsystemer til individuell forskaling. Vi prøver alltid å finne den passende løsningen for kundene våre – uansett tunnelbyggingsaumetode. I tillegg bidrar vår internasjonale logistikk til at vi kan reagere raskt på uforutsette faktorer, uansett hvor i verden det bygges.

Derfor er vi din pålitelige og sterke partner innen tunnelbygging.


 

Forståelse _av utfordringene

En passende løsning for enhver tunnelbyggingsmetode

Målet for alle forskalingstekniske løsninger er byggeprosjektets lønnsomhet. Ved å overholde de høyeste kvalitets- og sikkerhetsstandardene. Det finnes forskjellige veier til dette målet. Derfor har Dokas forskalingssystem en modulær oppbygning og høy kompatibilitet. Dette resulterer i tids- og kostnadsfordelen som gjør våre kunder konkurransedyktige.

Åpen konstruksjon

For tunneler i åpen konstruksjon graves det ut en grop som forsynes fra terrengoverflaten. Etter ferdigstillelse fylles gropen igjen, og tunnelavsnittene dekkes. Tunneler i åpen konstruksjon har som regel en ramme-/firkantprofil eller bueform, og det anvendes gjerne fritthengende, delvis monolittisk eller monolittisk byggemetode.

Dine fordeler med Doka

Du får en innovativ og økonomisk forskalingsløsning fra et byggesettsystem med leiemuligheter. Perfekt tilpasset åpen konstruksjon og prosjektets utfordringer, samt tilpasset kundenes krav. Vårt tjeneste- og servicetilbud gjør de økonomiske fordelene ved våre produkter komplett, slik at man oppnår best mulige forskalingsløsninger.

Gruvedriftskonstruksjon

For tunnel i lukket gruvedriftskonstruksjon foregår tunneldrivingen på vanlig måte med etterfølgende sikring. Etter at tunnelen er sikret, f.eks. med sprøytebetong eller injeksjonsmasse, ferdigstilles tunnelens indre vegger og heng etter forskjellige muligheter.

Dine fordeler med Doka

Prosjektspesifikke, komplette forskalingsløsninger som kan leies for en tids- og kostnadsoptimalisert byggefremdrift ved alle tverrsnittsdimensjoner, fra gruveganger og tunneler til kaverner.

Lokk-konstruksjon

For tunnel i lokkonstruksjon, også kalt halvåpen konstruksjon, trengs det altså i første omgang en utgravning, og fra bunnen av denne settes det opp pilarer eller spuntvegger. I neste trinn støpes dekket ("lokket") på disse støtteveggene og jordsmonnet mellom. Deretter fylles utgravingen, og området overdekkes. Tunnelen drives ut under lokket og deretter produseres ensidige vegger og bunnplaten i den indre konstruksjonen.

Dine fordeler med Doka

Tidsriktig levering av prosjekt- og kundeorientert forskalingsløsning som i hovedsak består av standardforskalingsutstyr som kan leies og som tilsvarer de daglige utfordringene, eller til og med overgår disse. Dette garanterer en raskest mulig avstengning mot overflaten.
Fordelene for kunden og byggeplassen avrundes med prosjektspesifikk planlegging samt våre andre servicetilbud .

Passende forskalingsløsninger til ditt byggeprosjekt:

For økende utfordringer og forskjellige tunnelbyggmetoder

Kontaktperson Large Scale Projects

Kvalitetsløsningen for de økende utfordringene innen ulike tunnelbyggemetoder gjør Doka til en pålitelige partner for ditt tunnelprosjekt med global veiledningsbasert og praktisk rettet planleggings- og ingeniørkompetanse: Prosjektet gjennomføres av en spesialist.