calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Prosjekter _forståelse.

Hvert anleggsområde kjører en egen prosess fra planlegging til ferdigstillelse. Jo tidligere vi blir involvert, og jo bedre vi forstår prosjektet, desto bedre lønnsomhet oppnås. Vi følger gjerne kunden gjennom alle stadier av forskalingsprosjektet. Vi tilbyr nemlig en totalpakke bestående av produkter, tjenester, planlegging, prosjektstyring og logistikk. En slik forståelse av alle aspekter er det ikke mange som kan tilby.

Perfekt prosjektstyring er alfa og omega

For å sikre at alt stemmer overens, følger Dokas prosjektledelse kunden gjennom prosjektutviklingen, beslutningsfasen, arbeidsforberedelsene, byggingen og avslutningsfasen.

Utvikling av optimale forskalingsløsninger

Med grundige analyser, objektiv risikovurdering, hjelp med anbudsinnbydelsene, valg av riktig forskaling, nøye planlegging og beregning legger Doka i samarbeid med kunden grunnlaget for prosjektets lønnsomhet. "Engineered by Doka" regnes som et bevis på høy ingeniørkompetanse.

Byggeplasskoordinering på stedet

Hvert land og prosjekt har sine utfordringer til materiale og teknologi. Derfor spiller de sentrale forskalingsekspertene fra Doka en sentral rolle på stedet. Også kurser i teknisk bearbeiding bidrar til profesjonell håndtering på byggeplassen. Her får personalet på anleggsområdet opplæring i produktene fra Doka og riktig bruk av disse.

Perfekt organisert logistikk

Transport til og fra i rett tid – tilgang på forskaling er en viktig faktor for tids- og kostnadseffektiv håndtering av et prosjekt. Enhver forsinkelse koster penger. Derfor har Doka opprettet et verdensomspennende logistikknettverk som sikrer at de alltid er i nærheten av byggeplassen, og har nødvendig kapasitet.