calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Produkters karbonavtrykk

Datadrevet bærekraft

Åpenhet for bærekraft: Hvordan produkters karbonavtrykk bidrar til en grønnere fremtid

I løpet av de siste årene har spørsmålet om klimagassutslippene som genereres gjennom hele livssyklusen til et produkt, og hvordan de påvirker klimaet, fått stadig større betydning. Product Carbon Footprint (PCF) kan bidra til å gi de nødvendige svarene og mye mer.

Produktets karbonfotavtrykk (PCF) måler de totale klimagassutslippene (GHG) som genereres av et produkt i alle relevante faser av materialets livssyklus. PCF er en nøkkelindikator for et produkts bidrag til klimaendringene, og er dermed et verdifullt verktøy for bedrifter og forbrukere som ønsker å evaluere de enkelte produktenes miljøpåvirkning og iverksette målrettede tiltak for å redusere klimagassutslippene. Som en av de første i forskalingsbransjen har Doka-teamet allerede gjennomført livssyklusvurderinger i henhold til ISO 14044 for mer enn 6000 produkter. Doka har tilbudt sine kunder data og ekspertise om karbonavtrykk siden 2022.

Doka Framax Xlife plus
  Construction site with Doka engineer

  Oppfyller kravene til bærekraft

  Byggebransjen står for nesten av 40% av de globale utslippene. Det er avgjørende å redusere utslippene i denne sektoren. Derfor stilles det i stadig større grad krav om åpenhet i offentlige anbudskonkurranser, der entreprenørene må oppgi CO2e-fotavtrykket til byggeplasser og produkter. Vi i Doka hjelper deg med å oppfylle de nye kravene til bærekraft.

  Two Doka beams

  Ta evidensbaserte beslutninger

  Som Doka-kunde kan du sammenligne karbonavtrykkene til våre produkter for å ta informerte og miljøvennlige beslutninger. På den måten kan du forbedre bedriftens CO2e-fotavtrykk.

  Doka truck at the yard

  Avkarbonisering av forsyningskjeden

  Direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD), som ble vedtatt av EU-parlamentet i 2022, vil kreve at de fleste selskaper beregner klimagassutslippene sine på et bredt grunnlag. Dette omfatter både direkte og indirekte utslipp fra oppstrøms og nedstrøms leverandørkjeder. Vi hjelper kundene våre med å beregne Scope 3-utslippene sine ved å levere de nødvendige dataene om produktene våre.

  Logo Net Zero by 2040

  Grunnlag for bærekraftig produktutvikling og målrettede reduksjonstiltak

  For oss er PCF ikke et sluttmål, men et verktøy for å identifisere CO2e-hotspots gjennom hele produktets livssyklus. Det gjør det mulig for oss å iverksette målrettede tiltak for effektivt å redusere klimagassutslippene fra vår nåværende produktportefølje. Vi bruker også resultatene fra Product Carbon Footprint i forbindelse med nyutvikling. Dette innebærer at vi bruker de riktige materialene og reduserer materialforbruket samtidig som vi opprettholder den samme bæreevnen. Vårt endelige mål er å skape produkter som er bærekraftige i seg selv, og som spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å nå vår strategi om netto nullutslipp innen 2040.

Hvordan får jeg tilgang til Dokas PCF-data?

For øyeblikket er PCF-dataene for de nødvendige Doka-forskalingsproduktene tilgjengelige elektronisk på forespørsel. Ta kontakt med din Doka-kontaktperson for å få hjelp.

Er PCF-data også tilgjengelig for utleieprodukter?

Vi skiller mellom leie- og brukstilfeller. Vi kan også beregne PCF på proporsjonal basis for den aktuelle leieperioden for forskalingen.

Er PCF-data også tilgjengelig for stillasløsninger som Ringlock?

Vi jobber med dette, og dataene for stillasløsningene våre vil snart være tilgjengelige.

Kontakt

Julia Weber
Julia WEBERHead of Doka Sustainability Management