calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

NETTO NULL innen 2040

Hvordan vi forstår bærekraft

Vi skaper rom. Rom der mennesker bor, arbeider og tilbringer fritiden sin. Vi skaper infrastrukturer som muliggjør innovasjon og virksomhet. Både ute i verden og hjemme. Det er vårt oppdrag. Det er oppdraget til Umdasch Group AG, som Doka er en del av.

Sammen uttrykker vi denne forpliktelsen ved å redusere CO2-utslippene gjennom hele livssyklusen til byggeprosjektene vi er involvert i. Fra prosjektutvikling til planlegging, bygging og til slutt løpende drift, renovering, riving og gjenvinning.

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Derfor har vi som mål å oppnå netto null CO2-utslipp innen 2040. Det gjør vi ved å produsere mer effektivt og bruke energi mer sparsomt. Vi fremmer metoder og materialer som har en positiv miljøpåvirkning.

Vi bruker karbonavtrykket til hele vår globale produktportefølje for å skape transparens for kundene våre. Vi opptrer ansvarlig og satser på sirkulærøkonomien som en sentral drivkraft for avkarbonisering. Vi sørger for et trygt arbeidsmiljø. Vi fremmer mangfold og skaper rom der våre ansatte kan utvikle sitt fulle potensial.

"Vårt mål er å drive bærekraftig, spare ressurser og utvikle innovasjoner som møter kundenes fremtidige utfordringer." Robert Hauser, CEO Doka.

Miljøet vårt

Miljøet vårt
Finn ut mer

Våre partnere

Våre partnere
Finn ut mer

Våre produkter

Våre produkter
Finn ut mer

Vår økonomi

Vår økonomi
Finn ut mer

Våre medarbeidere

Våre medarbeidere
Finn ut mer

Våre visjoner

Våre visjoner
Finn ut mer

Rapport om bærekraft

Vi utvikler ikke strategien for bærekraftig forvaltning alene, men sammen med morselskapet vårt, Umdasch Group AG, og de to søsterselskapene umdasch The Store Makers og Umdasch Group Ventures. Derfor kan du lese om de bærekraftige prosjektene våre i den felles årsrapporten.

Integrert årsrapport Umdasch Group 2023Integrert årsrapport Umdasch Group 2022Integrert årsrapport Umdasch Group 2021Integrert årsrapport Umdasch Group 2020Integrert årsrapport Umdasch Group 2018

Vår visjon om bærekraft?

Utenfra og inn eller ikke i det hele tatt.

FNs 17 globale mål - Sustainable Development Goals, forkortet SDGs - tar for seg de viktigste utfordringene knyttet til bærekraftig utvikling på globalt nivå. Med vårt engasjement for bærekraft ønsker vi å bidra til å nå disse målene. I 2018 sluttet Umdasch-konsernet seg til dem. Siden da har vi brukt bærekraftsmålene i våre prosesser og prosjekter. De fungerer som en rettesnor for oss og garanterer at vi ikke jobber forbi globale behov og krav, men aktivt deltar i løsningen av dem med våre produkter og tjenester.

Miljøet vårt

Bærekraft betyr å tjene penger på en bærekraftig måte, ikke bare å bruke dem på en bærekraftig måte.

Vi er opptatt av å optimalisere bruken av begrensede - til og med begrensede - ressurser. Enda bedre er det at vi fremmer metoder og materialer som har en positiv miljøpåvirkning. Digital teknologi, nye metoder og alternative materialer er etterspurt. De er "miljøintelligente" og resirkulerbare.

Data som grunnlag for CO2-reduksjon

Hvor skal vi begynne? Det beste stedet er hos oss selv. For bare de som vet hvor utslippskildene befinner seg, kan kontrollere og eliminere dem. Det er nettopp det som er målet vårt, og det er derfor vi beregner bedriftens karbonavtrykk. Først fokuserer vi på våre direkte utslipp, som for eksempel forbrenning av drivstoff i firmabilene våre (Scope 1) og indirekte utslipp fra produksjon av innkjøpt elektrisitet, varme eller kjøling (Scope 2).

Våre partnere

Nettverk skaper forbindelser

Spesielt klimabeskyttelse er en utfordring som vi bare kan løse som et samlet og sterkt samfunn. Partnerskap er avgjørende for å lykkes med dette. Sammen med våre kunder, partnere og ansatte skaper vi en rettferdig og miljømessig bærekraftig fremtid som gjør det mulig for alle å leve og trives. Vi er åpne for dialog, villige til å dele våre erfaringer og lære av våre partnere.

Våre produkter

Nye metoder og smart teknologi driver frem store globale megatrender

Et produkts bærekraft representeres av dets livssyklus: Hvordan utvinnes råvarene? Hvordan blir de bearbeidet? Hvor effektiv og miljøvennlig er produksjonsprosessen? Og hvordan resirkuleres et produkt på en bærekraftig måte etter endt levetid? I vår bransje legger vi stor vekt på bruken av produktene våre. Kvalitet og utførelse er avgjørende for levetiden. Det er vårt fokus.Fokus på livssyklusen

Hvor mye CO2 slipper et produkt ut gjennom hele livssyklusen? Dette spørsmålet er viktig i dag, fordi kundene også må kunne ta miljøbevisste beslutninger. Product Carbon Footprint (PCF) kan bidra til å gi svarene.Netto-null innen 2040

Målet vårt er å være karbonnøytrale innen 2040. Det første viktige skrittet mot dette målet er å beregne vårt Product Carbon Footprint (PCF). Vi kan allerede nå gi en PCF for hver enkelt vare i hele produktporteføljen vår, noe som også informerer kundene våre om hvor mye Dokas produkter bidrar til hver enkelt kundes eget karbonavtrykk. Samtidig gjør PCF oss i stand til å identifisere CO2-hotspots i produktenes livssyklus og iverksette målrettede tiltak for å redusere klimagassutslippene. Vi bruker PCF-ene våre til å utvikle klimavennlige produkter i fremtiden: Dette er en sentral del av klimastrategien vår.

Dekarbonisering av byggebransjen

En ting er klart: betongkonstruksjoner må bli mer bærekraftige, spesielt med lavere CO2-utslipp. Bruk av CO2-reduserte betongblandinger kan være et viktig bidrag til å avkarbonisere byggebransjen.

For å oppnå dette utvikler vi tjenester og løsninger som hjelper våre kunder og partnere med å finne og bearbeide CO2-reduserte betongblandinger og bruke dem på en sikker og produktiv måte på byggeplassen.

Vår økonomi

Hvordan eksterne faktorer påvirker selskapenes inntjeningssituasjon

Vår vekststrategi er fremtidsrettet. Samtidig holder vi fast ved fundamentet for vår suksess: en stabil struktur av ressurser, drift, produkter og medarbeidere som er i stand til å mestre kriser og handle selvstendig og uavhengig. Investeringer i nye produksjonsanlegg og maskiner i henhold til de nyeste standardene, fornybar energi og utvidelse eller renovering av eksisterende bygninger - disse investeringene holder oss oppdatert, miljøvennlige og konkurransedyktige.

Våre medarbeidere

Hva forventer vi av medarbeiderne våre?
Mye nytenkning og initiativ!


I naturen er monokulturer en blindvei. I organisasjoner er det omtrent det samme. Mangfold er en viktig drivkraft for vellykkede globale selskaper. Mangfold betyr å bringe sammen ulike kulturer, ferdigheter og talenter. Lære av hverandre. Å inspirere hverandre. Mangfold er den rike jorda der nye ideer kan spire og gro.

Våre visjoner

Innovasjoner for å møte globale utfordringer

Verken kostbar grønnvasking eller åpenlys miljømarkedsføring vil hjelpe oss med å bekjempe og overvinne klimaendringene og den globale oppvarmingen. Det som trengs, er digital teknologi, nye metoder og alternative materialer.

Svarene på disse viktige sosiale, økologiske og økonomiske spørsmålene kan bare finnes i fellesskap.

Sertifikater

Det er viktig for oss at våre kunder og interessenter er fornøyde. At vi oppfyller kundenes krav på best mulig måte, bekreftes av ISO 9001. Totalt seks umdasch-anlegg oppfyller denne internasjonale standarden for kvalitetsstyring.

Både klimaendringer og nye lovkrav øker forventningene til bedriftenes miljøledelse. Disse kravene kan innfris ved hjelp av sertifisering i henhold til miljøstandarden DIN EN ISO 14001.

ISO 14001 er et bevis på at selskapet legger vekt på ansvarlig bruk av naturressurser.

Sertifisert kvalitetsstyringssystem
i henhold til ISO 9001

Sertifisert kvalitetsstyringssystem
i henhold til ISO 14001

Sertifisert system for forsyningskjeden
i henhold til ISO 38200

Mange Doka-produkter er laget av tre og trebaserte materialer. Allerede i produksjonsfasen er Doka opptatt av å bruke dette verdifulle, fornybare råstoffet på en ressursbesparende måte.

Vi ser etter FSC- eller PEFC-sertifikatet. Disse sertifikatene sikrer at trevirket kommer fra bærekraftig forvaltede skoger.

FSC®-sertifisering
Trevirke fra bærekraftig skogforvaltning

PEFC-sertifisering
Tømmer fra bærekraftig skogbruk

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål eller forslag om bærekraft? Kontakt oss - vi ser frem til å høre fra deg.

Weber Julia
Weber JuliaAvdelingsleder - Bærekraft