calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Bruk av lavkarbonbetong i byggebransjen

Arbeid med CO2-reduserte betongblandinger

Byggebransjen står for 37 prosent av de globale klimagassutslippene. Hvis sektoren var et land, ville den ligge på tredjeplass i globale utslipp etter USA og Kina. I Doka har vi forpliktet oss til å gi et betydelig bidrag til å skape en bærekraftig fremtid. Vårt løfte om å redusere karbonutslippene omfatter mer enn bare prosessene våre. Vi fokuserer også på viktige virkemidler som byggematerialet betong. Vi må forstå at vi i fremtiden ikke kommer utenom å bruke betong i byggingen. Derfor må vi samarbeide for å gjøre betongkonstruksjoner mer miljøvennlige.

Hvorfor betong?

På grunn av betongens unike fysiske egenskaper er den blitt uunnværlig i moderne bygg og anlegg, spesielt når viktig infrastruktur skal bygges eller renoveres. I USA har for eksempel én av tre broer et akutt behov for omfattende reparasjoner eller utskifting. Europa står overfor lignende utfordringer. I Tyskland må omtrent 16 000 broer moderniseres. Betong er også viktig for å skape boliger for en voksende global befolkning, for innen 2050 vil ytterligere 2,5 milliarder mennesker trenge bolig.

Hvorfor har betong et så dårlig karbonavtrykk?

Vanlig betong inneholder sement. Ser man nærmere på konvensjonell betong, kommer omtrent 80 % av klimagassutslippene fra sementklinker, som dermed står for en betydelig del av klimagassutslippene. To hovedprosesser bidrar til denne klimaproblematikken. For det første krever brenningsprosessen, der rå kalkstein omdannes til sementklinker, svært høye temperaturer (1450 °C), noe som medfører høyt drivstofforbruk og tilhørende utslipp. For det andre frigjør den kjemiske reaksjonen under brenningsprosessen også CO2.

Hva er CO2-redusert betong?

CO2-redusert betong har betydelig lavere potensial for utslipp av klimagasser enn standardbetong. En viktig faktor for denne utslippsreduksjonen er den radikale reduksjonen av klinkerinnholdet. Ved å redusere klinkerinnholdet i sementen reduseres også de tilhørende CO2-utslippene.

Hva er utfordringene med CO2-redusert betong?

Disse nye betongblandingene oppfører seg annerledes enn konvensjonell betong. Klinkeren, som bidrar til rask styrkeutvikling, er miljøskadelig på grunn av de høye CO2-utslippene i brenningsprosessen. Når klinkerinnholdet reduseres, tar det lengre tid for betongen å herde, spesielt ved lave temperaturer. Dette fører til at forskalingsmaterialet må bli liggende lenger på byggeplassen, noe som øker kostnadene og ressursbruken for byggefirmaet.

Hva kan Doka bidra med for å redusere CO2-utslippene fra betongkonstruksjoner?

Vårt bidrag til avkarboniseringen av byggebransjen er basert på vår egen forpliktelse til å oppnå netto nullutslipp innen 2040 og til å skape et langsiktig perspektiv for betongkonstruksjon gjennom produktinnovasjon for kundene våre.

En jevn og kontinuerlig avkarbonisering er et sentralt element i vår bærekraftstrategi. Som en av verdens ledende forskalingsprodusenter opererer vi i skjæringspunktet mellom forskaling og betong. Vi utvikler ny teknologi for å redusere CO2 i betong og tar i bruk den nyeste forskningen og resultatene fra pilotprosjektene våre. Vi samarbeider også tett med betongprodusenter og entreprenører. I nær fremtid vil intelligente forskalingssystemer hjelpe oss med å bruke miljøvennlig betong på en kostnadseffektiv måte på byggeplasser over hele verden.

Målet vårt er å kontinuerlig forandre betongen til det bedre for å skape betong som er egnet for en grønn fremtid. Ved å bruke avansert forskalingsteknologi og kontinuerlig fokusere på innovasjon vil vi skape merverdi for kundene våre, bransjen og miljøet.

Vår misjon er å støtte kundene våre i utviklingen av CO2-reduserte betongblandinger og sikker og effektiv bruk av disse på byggeplasser.

Logo Net Zero innen 2040

Doka-løsninger for CO2-reduserte betongblandinger

Optimalisering av betongblandinger for lavere CO2-utslipp

Programvare, utstyr og rådgivning - for betongleverandører og prefabprodusenter

Rådgivning

Få individuell rådgivning fra våre eksperter om hvordan du kan redusere CO2-utslippene i dine betongprosjekter. Skreddersydd rådgivning og laboratorietjenester for å redusere energiforbruket i betongproduksjonen. Utnytt potensialet ved å optimalisere betongblandinger og prosesser.

Kalibrering av betong

For å kunne bruke CO2-redusert betong på en effektiv måte er det viktig å ha innsikt i betongblandingens styrkeutvikling i tidlig alder. Bestem og optimaliser trykkfastheten i tidlig alder med vår løsning for betongkalibrering.

Finn ut mer om Concremote

Arbeid på byggeplassen med CO2-reduserte betongblandinger

Sensorer, programvare og forskaling - for byggefirmaer. Produktivitet og sikkerhet med CO2-reduserte betongblandinger på byggeplassen

Overvåking av betong

CO2 -redusert betong bruker lengre tid på å herde, spesielt ved lave temperaturer. Derfor er det desto viktigere å få sanntidsinnsikt i betongkonstruksjonens styrkeutvikling i tidlig alder. Vår løsning for betongovervåking, Concremote, måler betongens trykkfasthet i tidlig alder på byggeplassen eller på betongelementfabrikken. Dermed kan CO2-redusert betong håndteres effektivt og økonomisk.

Forskning på fremtiden for bærekraftige betongkonstruksjoner

I dag har vi løsninger som hjelper kundene våre med å bruke CO2 -redusert betong effektivt i byggeprosjektene sine. Men vi stopper ikke her. Vi investerer i fremtiden for bærekraftig betongkonstruksjon.

Forskningsprosjektene spenner fra optimalisering av betongblandinger ved hjelp av kunstig intelligens til utvikling av en funksjonell prototyp av en intelligent oppvarmet forskaling. Her løfter vi på sløret for sistnevnte.

Forskningsprosjektet RCC2: CO2-besparelser på opptil 80 prosent mulig ved bygging med innovativ betong

Construction workers pouring concrete into a functional prototype of an intelligent heated formwork

Den østerrikske forskningsstudien RCC2 (reduced carbon concrete) undersøkte potensialet til innovative betongblandinger for å avkarbonisere betong. Det bredt sammensatte konsortiet testet ut måter å etablere CO2-redusert og til og med klimanøytral betong som den nye "state of the art".

Konsortiets felles mål er å overvinne de tekniske, juridiske og økonomiske hindringene for å etablere CO2-redusert betong som den nye standarden, og åpne veien for dette klimavennlige byggematerialet på Østerrikes byggeplasser.

Pressemelding Prosjekt RCC2

Er du på utkikk etter måter å redusere karbonavtrykket i betongkonstruksjonen på?

Våre eksperter hjelper deg gjerne.

Werner Wenighofer

Werner Wenighofer

Doka Digitale tjenester