calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Forståelse for hvordan hindringer kan overvinnes

Forskalingsløsninger for brobygging

_Forståelse for hvordan broer skal spennes

Doka har satt seg som mål å være ledende innen forskalingsteknikk. Derfor utvikles det stadig konstruktive effektiviseringstiltak som også konsekvent gjennomføres i praksis, både når det gjelder forskalingssystemer og tilhørende forskalingstekniske tjenester. En forskalingsløsning fra Doka er en pakke som alltid gir våre kunder nytte og merverdi. Vi er kundeorientert og bygger så å si en bro mellom kundene og de målene de har satt seg.

Vi er en forskalingsprodusent som viser vei og betrakter byggeprosessen som en helhet. Forskalingsplanlegging og forskalingsstatikk er like viktig for tjenestespekteret som ferdigmontert forskaling og påfølgende retur av forskaling. Kun et helhetlig forskalingskonsept gir de beste resultatene. Det å ha kun én kontakt for forskalinger sørger for at skjæringspunktene er tilpasset hverandre.

Vi veileder deg gjennom hele byggeprosjektet.


 

Forståelse _av utfordringene.

Broen fra kunnskap til erfaring

Vår kompetanse har spennvidde. Allerede i prosjekteringsfasen setter vi de forskalingstekniske utfordringene i fokus. På dette tidspunktet bidrar vi med vår kunnskap for å muliggjøre rask, effektiv og økonomisk bygging. Men vi bidrar med mye mer: det egnede forskalingsystemet som løsning.

Pyloner og pilarer

Pilarene reduserer overbygningens spennvidde mellom landkarene og gjør det dermed mulig med lavere byggehøyde. De er som regel enkeltpilarer eller pilarskiver. Skråkabelbroer eller hengebroer støttes i midten ved at lasten fra broen bæres av høye tårn. Et slikt tårn kalles pylon. Disse er som regel frittbærende pylontårn, A-, H-pyloner eller portalpyloner.

Dine fordeler med Doka

Stor variasjon i utførelsen av pilarer og pyloner uavhengig av geometri, høyde og dimensjonering ved hjelp av omfattende planleggingskompetanse og effektive klatre- og selvklatre-forskalinger.

Understøttelse

Bæresystemer for betongbroer i lav høyde på land kan bygges med lave kostnader og på effektivt vis med stillas. Et slikt stillas er en hjelpekonstruksjon som særlig brukes til bygging av betongbroer, for å utforme byggematerialet og systemene. Ved broer med flere felt støpes underbygningen som regel seksjonsvis, og til dette kan det brukes stillas.

Dine fordeler med Doka

Økonomisk planlegging og tidsriktig levering av materialoptimerte understøttelser for sikker, økonomisk og høy bæreevne i broer.

Fritt frembygg

Broseksjonene støpes trinnvis fra en pilar (med hammerhodeform) ved hjelp av to forskalingsvogner som bærer forskalingen, armeringen og betongen. Dette gjøres som regel symmetrisk ut til hver side fra pilarene. Betongseksjonene er som oftest mellom 3 og 5 m lange.

Dine fordeler med Doka

Høy lønnsomhet og rask tilgang på materialer ved hjelp av et komplett system som kan leies, samt høy sikkerhet i forbindelse med planlegging og utførelse takket være omfattende prosjektveiledning som strekker seg fra detaljplanlegging, avklaring med bygningsingeniøren og hjelp på stedet av kompetansesenteret for fritt frembygg.

Samvirkebroer

Forenklet forklart blir brobanebjelkene i stål sammenføyd med kjørebaneplaten i plasstøpt betong ved hjelp av hodeboltplugger, slik at de danner et felles bærende element. Fordi broens brobanebjelker lages på forhånd av produsenten, kan byggetiden reduseres betraktelig. Dette gir kostnadsgunstige bæresystemløsninger som har lang levetid og trenger lite vedlikehold. Derfor bygges der mange samvirkebroer, alt fra små overgangsbroer til store viadukter.

Dine fordeler med Doka

Økonomiske løsninger for ulik brogeometri ved hjelp av et variabelt og komplett system som kan leies, og omfattende prosjektoppfølging av kompetansesenteret for samvirkebroer.

Forskalingsvogner

Bygging av overbygninger ved hjelp av forskalingsvogner skjer som regel trinnvis med stillasbjelker som kan flyttes i broens lengderetning mellom bropilarene uten mellomstøtte. Kriterier for bruk av forskalingsvogner er særlig broer med over 7 felter, broer over dype daler, vanskelig adkomst til byggeplassen, f.eks. pga. vernede naturområder, vassdrag og broer over trafikkveier.

Dine fordeler med Doka

Prosjektspesifikk planlegging og forhåndsmontering av effektive forskalingssystemer og årelangt samarbeid med ledende tilbydere av forskalingsvogner for en effektiv og problemfri byggefremdrift.

Trinnvis utskyvning

Byggingen av det sammenhengende bæresystemet utføres trinn for trinn i et produksjonsanlegg bak landkaret, et såkalt "landkar". Seksjonen ("syklusen") som bygges der, "skyves inn" over pilarene sammen med de seksjonene som har blitt bygd tidligere, slik at neste seksjon kan fullføres. Denne fremgangsmåten brukes særlig ved lengre broer med rett eller tilnærmet rundt grunnriss og med enhetlige høybrekk- eller lavbrekkradier i vertikalprojeksjon.

Dine fordeler med Doka

Prosjektspesifikk planlegging og forhåndsmontering av variable forskalingssystemer for landkar med fagmessig forskaling og forskalingsfjerning for tids- og kostnadsoptimert arbeidsforløp.

Buebroer

Buebroen er trolig den mest imponerende brokonstruksjonen. Særlig over dype raviner er buebroer den konstruksjonen som foretrekkes. De vanligste byggemetodene er fritt frembygg og det klassiske stillaset. En annen mulighet er å bygge buen i to halvdeler.

Dine fordeler med Doka

Omfattende planleggingstjenester og forskalingsløsninger som kan leies og tilpasses eksakt etter de prosjektspesifikke egenskapene til den bæresystemet, sørger for optimal bæreevne og sikker prosjektfremdrift.

Passende forskalingsløsninger til ditt byggeprosjekt:

For økende utfordringer og forskjellige brobyggingsmetoder

Kontaktperson Large Scale Projects

Med tett samarbeid er det mulig å finne løsningen for ditt komplekse broprosjekt. Dine krav diskuteres med ekspertene i Doka allerede i prosjektets utviklingsfase og er tidlig avgjørende for at resultatet skal bli vellykket. Benytt deg av erfaring fra tallrike, vellykkede broprosjekter.