calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Tilbake

Tunnelsystem DokaCC

Den lønnsomme tunnelforskalingen for bygging etter cut-and-cover-metoden

Med det modulære tunnelsystemet DokaCC forskales firkantede eller runde tunneltverrsnitt på raskt vis med redusert materialbehov ved bruk av cut-and-cover-metoden. Mulighet for bruk på alle vanlige fundamenttyper utgjør et ekstra pluss med tanke på lønnsomhet.

Høy lønnsomhetsgrad
ved hjelp av optimal systemoppbygging 

 • statisk optimalt bæresystem sørger for lavt antall understøttelsesrammer
 • muligheten for å la veggfundamentene ta opp belastningen reduserer kostnader ved midlertidig fundamentering
 • det lave antallet betjeningssteder reduserer arbeidsinnsatsen

Høy sikkerhet
i alle arbeidsfaser 

 • Doka-Engineering står for prosjektspesifikk detaljplanlegging
 • liggende forhåndsmontering og sikker reising av sperrene ved hjelp av fastskrudde og fastboltede forbindelser
 • integrert stige med ryggsikring sørger for sikker opp- og nedstigning
 • optimalisert V-støttevinkel sikrer veggfundamentet mot velting og glidning
 • arbeidsplattformer med store flater sørger for sikker betjening av endeavforskalingen
 • hydraulikkdrift sørger for sikker gjennomkjøring i langsgående helninger på inntil ti prosent

Hurtig arbeid
ved hjelp av systemdetaljer som passer til byggeplassen 

 • lavt antall understøttingsrammer reduserer monteringsarbeidet på byggeplassen
 • levering av prefabrikkerte enheter på byggeplassen reduserer monteringstiden
 • hydraulisk kjøre- og løfteinnretning sørger for enkel løfting, senking og finjustering av forskalingsvognen
 • mekaniske eller fullt hydrauliske avforskalingsløsninger sørger for rask forskaling og avforskaling av forskalingselementene
 • endeavforskalingen er lett å åpne og lukke takket være den praktiske glidemekanismen

System

Innovativ systemoppbygning

 • systemet kan brukes på alle fundamenttyper
 • forskalingsvognens geometri gjør det mulig med bred gjennomfartsåpning
 • belastningen avledes problemfritt til veggfundamentene
 • det blir mindre ekstra fundamenteringsarbeid

Mindre arbeid med montering

 • lavt antall enkeltkomponenter og understøttingsrammer
 • ferdigmonterte enheter
 • raskere montering sørger for at hele arbeidsprosessen går raskere

Optimal avledning av belastning

 • optimal vinkel på skråstøtten
 • relativt svake krefter virker inn på veggfundamentet
 • veggfundamentet får økt sikkerhet mot velting og glidning

Anvendelse

Rask og enkel flytting

Den hydrauliske løfteinnretningen sørger for enkel løfting, senking og finjustering av forskalingsvognen. Den innovative konstruksjonen gjør at forskalingsvognen står sikkert på skinnene, også under tverrforskyvning. Dette gjør at prosessen går raskere unna ettersom forskalingsvognen kan senkes rett ned på skinnene fra enhver stilling.

Praktisk endeforskaling

 • plattformer med store flater gir tilstrekkelig med plass til avforskaling
 • Endeforskalingen kan åpnes og lukkes på enkelt vis
 • en glidemekanisme som er enkel å betjene, muliggjør problemfri frigjøring av fugebåndet

Høy arbeidssikkerhet

 • Forskalingsvognen DokaCC kan kombineres med de velprøvde Doka-sikkerhetssystemene
 • optimal beskyttelse for byggeplassarbeiderne