calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Kraftig première for D35

22.10.2013 | Nyheter
Norge dekker nesten hele sitt energibehov med vannkraft. Derfor investeres det videre i utbyggingen, blant annet langs Otra i Aust-Agder. Der tar Skarg kraftverk i april 2014 i bruk den nye demningen dam Sarvsfossen. Ved byggingen av den dobbelkrumme betongdammen ble for første gang damforskalingen D35 fra Doka brukt. Standardsystemet sørger med betongavsnitt med en høyde på 5 m samt et integrert sikkerhets- og logistikkonsept for en premieresuksess.

Pressekontakt

Inntrykk

Norge dekker nesten hele sitt energibehov med vannkraft. Derfor investeres det videre i utbyggingen, blant annet langs Otra i Aust-Agder. Der tar Skarg kraftverk i april 2014 i bruk den nye demningen dam Sarvsfossen. Ved byggingen av den dobbelkrumme betongdammen ble for første gang damforskalingen D35 fra Doka brukt. Standardsystemet sørger med betongavsnitt med en høyde på 5 m samt et integrert sikkerhets- og logistikkonsept for en premieresuksess.

Norge har lang tradisjon for utvinning av vannkraft. 98 % av kraftbehovet dekkes med fornybar energi, og det investeres videre i utbygging av vannkraft. I Aust-Agder bygger Otra Kraft ut Brokke Nord, Sør og Skarg kraftverk. I dette prosjektet bygges det en demning i Sarvsfossen i nærheten av Bykle som demmer opp elven Otra i over 40 m. Dammen er planlagt ferdigstilt i april 2014 og skal forsyne Skarg kraftverk med vann. Det er Kruse Smith som står for byggingen av den 150 m lange og 50 m høye dammen Skarvsfossen. Forskalingsløsningen til den dobbelkrumme betongdammen stammer fra Doka. Forskalingsekspertene kunne i anbudet skilte med den nye damforskalingen D35. Det er første gang standardsystemet tas i bruk i dette prosjektet, og det sikrer en rask byggeprogresjon.

Doka har utviklet en forskalingsløsning der hovedvekten ligger på effektiv utføring samt sikkerheten til de ansatte på byggeplassen – et tema som har høyeste prioritet både hos Kruse Smith og Doka. Ved planleggingen av den dobbelkrumme betongdammen var forskalingsteknisk den minimale byggverkstoleransen på 8 mm på 2 m samt geometrien til damkronen en utfordring. Otra Kraft foretrakk i tillegg en løsning uten forankring.

Premièresuksess for D35
Den nyutviklede damforskalingen D35 med en ankertrekkraft på 350 kN var som skapt for byggingen av dammen i Skarvsfossen. Med denne forskalingsløsningen kan det for første gang støpes blokkhøyder på 5 m. Dette standardsystemet gjør at Doka kan innfri prosjektkravene uten spesialkonstruksjoner og ekstratiltak. Dette la Kruse Smith spesielt vekt på ved oppdragstildelingen.

Med Doka damforskalinger som f.eks. D35 blir byggeprosessene forskalet med ensidig utførelse uten forankring, eksempelvis damanlegg og elvekraftverk. Klatrestillaset fordeler all belastning fra støpingen på forrige støpeavsnitt. Ved hjelp av spindelstøttestagfoten i damforskaling D35 kan hellingen stilles inn inntil 37° i begge retninger. Systemet kan dermed enkelt tilpasses veggområder og -vinkler. Med disse egenskapene overbeviser produktnyheten allerede ved premieren: "Ved hjelp av en gjennomgående forskalingsplan er det ikke nødvendig med ombygging av plattformer og forskalingselementer", sier byggeleder Thomas Odde hos Kruse Smith. "Klatrestillas og forskaling for hele demningen flytter vi enkelt med to kraner. Kombinert med betongblokker på 5 m går denne løsningen utrolig raskt."

Målstøpte former
I fundamentet er dammen Sarvsfossen 6 m til 7 m tykk og blir tynnere oppover til 2,5 m. Den dobbelkrummede betongdammen bygges etter "Leader-Follower-prinsippet". Første trinn er å sette opp de tre så kalte leader-blokkene, som fungerer som basissøyler. Neste trinn er å montere forskalingen mellom disse blokkene og plassere plasstøpt betong i follower-blokken. Som veggforskaling brukes i dette prosjektet veggforskaling Top 50, som er ideell i kombinasjon med damforskaling D35. For å innfri den minimale byggverkstoleransen på 8 mm forskalingsteknisk utstyrte Doka Top 50-elementene med riktig radius. Til dette formålet utformet forskalingsteknikerne spesielle formtre som forskalingshuden kunne monteres på.

Toppen av byggverket er en damkrone med spesiell formgivning – et pålegg fra arkitekten. Til denne estetiske utformingen planla Dokas eksperter en spesiell konstruksjon som består av standarddeler fra D35-modulen. I tillegg krevde den korte rekkevidden til betongpumpen i noen områder en spesialløsning. I tidsrommet for betongstøping ble det integrert en betongfordeler i det robuste forskalingssystemet D35.

Logistikk og sikkerhet er del av løsningen
Til byggingen av de ti betongavsnittene i demningen brukes det totalt 104 skiver av damforskaling D35 og 660 m² bjelkeforskaling Top 50. Som del av forskalingsløsningen tilbyr Doka også en logistikkplan, som tilpasser materialbruken perfekt til byggeplasskravene. Slik reduseres ståtiden, og byggeforløpet går raskere.

Sikkerheten på byggeplassen bidrar også til en effektiv byggeprograsjon. Lukkede og store arbeidsplattformer på inntil 3, 60 m sørger for trygt arbeid i alle faser. Byggeleder Thomas Odde: "Alle plattformer har en rekkverkshøyde på 2 m, og alle åpninger lukkes med plattformsdeksler. Forskalingssystemet er svært stabilt, og vi føler oss virkelig trygge på det."

I dette prosjektet samarbeider Doka-ansatte ved avdelingen i Oslo tett med ekspertene fra Competence Center for kraftverk ved Dokas hovedkontor i Østerrike. På byggeplassen støtter en forskalingsekspert fra Doka teamet og sikrer profesjonell opplæring av de ansatte på byggeplassen og riktig montering og håndtering av forksalingssystemene. I viktige prosjektfaser er i tillegg prosjekttekniker Roman Katzengruber på plass på byggeplassen med ekspertise: "Det nære samarbeidet med kunden i alle byggefaser er forutsetning for et omfattende forskalingskonsept og dermed en vellykket prosjektgjennomførelse."

Kanskje du også er interessert i dette:

Den lette løsningen for en mer effektiv og lønnsom byggeprosess

21.05.2024 | Presse

Kriterier for beregning av karbonfotavtrykket til forskaling og stillas er etablert for første gang

22.05.2024 | Presse

Har du spørsmål til artikkelen? Ta kontakt med oss!

Feltene merket med * er obligatoriske.
* Skjemaet er ikke ferdigutfylt!
Meldingen kunne ikke sendes, prøv igjen om litt!