calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

"Hos Doka ønsker vi å være en pådriver for bærekraftig praksis innenfor bygg- og anleggsbransjen."

I et intervju med Julia Weber, bærekraftsjef i Doka, ser vi nærmere på den økende betydningen av karbonfotavtrykk og deres dyptgripende konsekvenser for selskaper som ønsker å nå ambisiøse bærekraftsmål.

Julia Weber
 

Hva er Dokas mål når det gjelder bærekraft?

Julia Weber (JW): I Doka ønsker vi å være en pådriver for bærekraftig praksis i byggebransjen. Derfor har vi satt oss et ambisiøst mål: Å oppnå netto nullutslipp innen 2040. Jeg tror også dette er en del av vårt ansvar ettersom vi er en del av denne bransjen, som har en enorm innvirkning på klimaet og står for rundt 37 prosent av alle klimagassutslipp i verden. Vi er overbevist om at vi også kan og må være en del av løsningen. Derfor tar vi sikte på å ha en positiv innvirkning på miljøet ved å hjelpe kundene våre med å nå sine egne bærekraftsmål, i stedet for bare å redusere den negative miljøpåvirkningen fra vår egen virksomhet.

Panel floor formwork DokaXdek

På vei mot Net Zero

 

Hvordan støtter Doka konkret sine kunder i denne forbindelse?

JW: Det er mange faktorer som spiller inn ved valg av forskaling - panelstørrelser, vekt med mer. Men hva med produktets karbonavtrykk? Stadig flere byggeprosjekter krever åpenhet om tilhørende CO2 -utslipp. Hos Doka leverer vi ikke bare forskalings- og stillasløsninger, men vi er også den første aktøren som gir innsikt i klimagassutslippene i de relevante livsfasene for mer enn 7000 produkter.

Kan du forklare dette nærmere?

JW: Vi deler PCF-dataene med kundene våre på forespørsel. På den måten kan de sammenligne karbonavtrykkene til produktene våre og ta informerte og miljøansvarlige beslutninger. De kan velge produktet med lavest karbonavtrykk og forbedre sin egen karbonbalanse.

Julia Weber
 

“Bærekraft er en strategisk fordel på lang sikt, og vi ser allerede de første resultatene i markedet.”

 

Hvordan bidrar disse dataene til kundenes bærekraftsmål?

JW: JW: Den europeiske union (EU) har satt seg som mål å bli karbonnøytral innen 2050. Dette målet ble gjort obligatorisk med innføringen av EUs grønne giv og påvirker økonomien og industrien i medlemslandene. I løpet av de neste årene må europeiske bedrifter finne løsninger for gradvis å redusere CO2-utslippene sine. Som et resultat av dette vil offentlige anbud i økende grad kreve transparente data om klimagassutslipp, noe som vil bli en stadig viktigere konkurransefaktor. Og kundene våre selv, også utenfor Europa, setter seg ambisiøse, vitenskapsbaserte bærekraftsmål. For å oppnå dette er det avgjørende at vi samarbeider tett gjennom hele leverandørkjeden. De er avhengige av at leverandørene deres hjelper dem med å beregne Scope 3-utslippene sine, som i vårt tilfelle er data om produktenes karbonfotavtrykk (PCF).

Europeiske firmaer er avhengige av at leverandører hjelper dem med å beregne Scope 3-utslippene, som i vårt tilfelle er data om produktenes karbonfotavtrykk (PCF).

Doka colleague from beam production
 

Bruker Doka opplysningene også til interne formål?

JW: Absolutt! Ved å beregne PCF øker vi gjennomsiktigheten når det gjelder klimagassutslipp over hele livssyklusen til alle produktene våre. På denne måten kan vi identifisere potensialet for å redusere klimagassutslippene og iverksette målrettede tiltak i hele verdikjeden. Vårt mål er å designe bærekraftige produkter fra grunnen av og aktivt bidra til målet vårt om netto nullutslipp innen 2040.

Har du spørsmål til artikkelen? Ta kontakt med oss!

Feltene merket med * er obligatoriske.
* Skjemaet er ikke ferdigutfylt!
Meldingen kunne ikke sendes, prøv igjen om litt!