calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Doka forskaler sitt 1000. høybygg i 2017

07.09.1017 | Presse
Kompetanse i hver høyde

Hvert høybygg er unikt – akkurat som den nødvendige forskalingsløsningen. Kompetanse er essensielt når det skal utarbeides en skreddersydd forskalingsløsning. Doka har over 40 års erfaring i selvklatreteknologi på området høybygg og vil i 2017 utføre sitt 1000. høybyggprosjekt. Et av disse prosjektene er for tiden Central Park Tower i New York, det høyeste boligbygget i verden.

Pressekontakt

Inntrykk

  • GEWA Tower
  • Tourla la Marseillaise
  • Hotel Intercontinental
  • Highpoint London
  • Central Park South
  • Exchange 106
  • The Hills
Ved begynnelsen av det 21. århundret bor over 50 prosent av befolkningen i byer. Ifølge FNs prognoser vil nesten 70 prosent av verdens befolkning bo i urbane områder i 2050. På grunn av denne trenden stiger antall høybygg i byene, særlig i tett befolkede områder hvor det stadig blir trangere om plassen. Ifølge statistikk fra Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) ble det på verdensbasis ferdigstilt litt over 1160 bygninger med minst 200 meters høyde i 2016. I 1960 var det kun 15 bygninger. Oppføring av høybygg har endret seg betydelig i løpet av de siste tiårene. Dette stiller både byggherrer og konstruktører overfor særskilte utfordringer. Gjennom mer enn 40 år har Doka utviklet seg til en av verdens fremste eksperter på forskalingsløsninger for høybygg. Uansett hvor høye kravene måtte være, vil Dokas eksperter finne innovative og økonomisk gunstige løsninger som oppfyller de strengeste sikkerhetsstandarder. I år forskaler Doka sitt 1000. høybygg.

Klatring med kompetanse
Når man skal oppføre verdens høyeste bygninger, som stadig rager høyere opp mot himmelen og forlanger spesielle arkitektoniske plantegninger, er det etterspørsel etter spesialkompetanse på forskalingsteknologi, byggemetodikk og prosjektledelse. Høybygg skiller seg ikke bare fra hverandre når det utseende eller arkitektur, men også med hensyn til bærekonstruksjonens struktur, byggematerialer og byggemetoder. Det som imidlertid er felles for mange av dem, er at de har en eller flere vertikale kjerner av plasstøpt betong. Derfor er det som oftest hensiktsmessig å anvende et klatresystem. Et klatresystem er en kombinasjon av veggforskaling og stillas (eller arbeidsplattform) som løftes til neste støpeseksjon med eller uten kran. Når det gjelder virkemåte og design, har det etablert seg tre forskjellige systemer på markedet: profilførte klatresystemer, kranuavhengige klatresystemer med helhydraulisk drift og plattformsystemer.

Ethvert klatresystem kan ikke brukes til ethvert byggverk. Like viktig er det imidlertid at forskalingskonseptet tar hensyn til kundenes mangfoldige krav, som omfatter de byggmessige rammebetingelsene. Derfor er det avgjørende at forskalingsleverandøren og kunden samarbeider allerede i utviklingsfasen.

Optimale forskalingsløsninger for den enkelte kundes behov
Nøye planlegging er grunnlaget for rask og sikker forskalingsbruk. Her får arbeidsforberedelsene en avgjørende betydning. Faktorer som støpesyklus, byggemetode, type armering og byggeplassinnretningen må tas med i betraktning allerede i planleggingsfasen, for at man skal finne optimale forskalingsløsninger. I henhold til den enkelte kundes krav – enten det er snakk om antall støpeseksjoner, armeringsutførelse eller opplæring av byggemannskapene gitt av kvalifisert personell – tilbyr Doka integrerte løsninger for alle deler av plasstøpt betong i høybyggprosjektet. Dette gjelder særlig kjerne, dekke, støtter og fasade. Stillaskonsepter for fasadebygging letter det videre arbeidet.

Jo høyere en bygning er, desto viktigere er sikkerhetsaspektet ved flyttingen. Derfor anvendes det systemer som er forbundet med bygningen under flyttingen og dermed også kan flyttes ved høye vindhastigheter. For å unngå midlertidige fallsteder består en ytterligere utfordring i å flytte flere klatreenheter samtidig. Disse klatresystemene flyttes hydraulisk.

Over 1000 Doka-teknikere verden over og det globale kompetansesenteret i Amstetten hjelper kunder med å redusere planleggingskonstnadene og med å foreta en vellykket flytting. Det internasjonale nettverket med over 160 salgs- og logistikkavdelinger med effektiv utleieservice og kontinentale logistikkdreiebøker er garantien for rask materialtilgjengelighet i Dokas forskalingsløsninger og "just-in-time"-leveringer. Et aktuelt eksempel på ekspertenes kompetanse og den suksessrike anvendelsen av Doka-forskalingsløsninger i oppføring av høybygg er Central Park Tower i New York.

Om Doka:
Doka er et av verdens ledende foretak når det gjelder utvikling, produksjon og salg av forskalingsteknikk innenfor alle områder av byggesektoren. Med over 160 salgs- og logistikkavdelinger i over 70 land har Doka-gruppen et sterkt salgsnettverk og garanterer dermed rask og profesjonell fremskaffelse av materialer og teknisk støtte. Doka-gruppen er et selskap i Umdasch-gruppen og har over 6 200 ansatte på verdensbasis.

Kanskje du også er interessert i dette:

Den lette løsningen for en mer effektiv og lønnsom byggeprosess

21.05.2024 | Presse

Kriterier for beregning av karbonfotavtrykket til forskaling og stillas er etablert for første gang

22.05.2024 | Presse

Har du spørsmål til artikkelen? Ta kontakt med oss!

Feltene merket med * er obligatoriske.
* Skjemaet er ikke ferdigutfylt!
Meldingen kunne ikke sendes, prøv igjen om litt!