calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Skreddersydde forskalinger for komplekse prosjekter

14.11.2017 | Presse
Doka tilbyr spesialytelser med alt fra klar-til-bruk-service til forhåndsmontering på byggeplassen

Rundt, kantet, abstrakt, to- eller tredimensjonalt – arkitektenes byggeplaner blir stadig mer originale og krever i økende grad spesielle forskalingsløsninger og ekstra tjenesteytelser. Dokas klar-til-bruk-service sørger for komplekse og individuelle forskalingssystemer som ikke bare øker kvaliteten på betongoverflaten, men også sikrer en effektiv byggeprosess. Doka-personell med spesialopplæring monterer dessuten tårnreis og forskalinger direkte på byggeplassen.

Pressekontakt

Inntrykk

Behovet for individuelle forskalingsløsninger øker på grunn av den kraftige veksten innen moderne arkitektur, og dette stiller spesielle krav til forskalingen og betongoverflaten. På byggverk som er spesielt krevende, fører den geometriske kompleksiteten til at standardforskalinger kun kan brukes begrenset. Skreddersydde forskalinger, såkalte spesialforskalinger, som utarbeides spesifikt per prosjekt, sørger for at enhver idé kan ta form. Slike idéer eller arkitekturer med ukonvensjonell geometri øker betraktelig i forbindelse med byggeprosjekter, særlig dem som er beregnet på offentlige arealer. For å kunne oppfylle de høye arkitektoniske kravene er det nødvendig med mange forberedende trinn og essensielt med profesjonell prosjektstyring.

Som internasjonal forskalingsekspert betrakter Doka byggeprosessen som en helhet og ledsager kunden gjennom alle faser – fra planlegging og utførelse til ferdigstillelse. Doka leverer forskalingsløsninger som passer nøyaktig og er individuelt tilpasset byggeprosjektet. På Doka-sentrene monteres det unike forskalinger i henhold til behovene, med alt fra enkle til komplekse konstruksjoner. Hver eneste prosjektspesifikke produksjon er et unikum med hensyn til dimensjoner og form og skaper nye utfordringer for planleggerne og byggerne. Det er hovedsakelig treverk og trematerialer som bearbeides. Med forhåndsmontering av forskalingen sørger Doka for at forskalingsenhetene forhåndsmonteres og demonteres av personell med spesialopplæring, noe som forkorter monteringstiden på byggeplassen.

Mangfoldig spekter av ytelser med Dokas klar-til-bruk-service
For at spesielle objekter skal kunne realiseres, leverer Dokas klar-til-bruk-service skreddersydde, forhåndsproduserte forskalinger som er klare til bruk på byggeplassen. Hos Doka i Amstetten produseres det årlig nesten 25 000 m² spesialforskalinger, og det går med over 45 000 timer til forskalingsmontering og -demontering. I henhold til de respektive kravene utarbeider Doka-teknikerne monteringsplaner for spesialelementer. Til dette brukes det standarddeler, spesialdeler, kundens egne materialer og materialer fra f.eks. treverksleverandører. I tillegg til rette elementer produseres det også runde forskalinger og kjegleformede elementer. Dermed kan Doka realisere selv ekstraordinære spesialløsninger. Den skreddersydde og individuelle forskalingen øker dessuten kvaliteten på betongoverflaten, sparer plass og setter fart i arbeidsprosessen. På forespørsel utføres det også demontering og forskriftsmessig kassering av materiale som ikke kan gjenbrukes. Dessuten får kunden tilgang til de mest moderne teknologier og maskiner og kan utnytte Dokas-ekspertenes kunnskap i egen virksomhet.

Unike forskalingsenheter takket være 3D-planlegging
Stikkordene “digitalisering”, “BIM” (Building Information Modeling), “Collaboration” og “Industri 4.0” er på alles lepper for tiden. Det er særlig i byggebransjen, med dens komplekse planleggings- og prosessforløp, at man forventer en betydelig produksjonsøkning med digitalisering og Construction 4.0. En viktig komponent i dette er planlegging av byggverk og deler i 3D. Animasjoner og fotorealistiske bilder gjør det lettere å forstå kompliserte konstruksjoner, og prosjektprosessene blir transparente. 3D-modellen brukes ikke lenger bare til visualisering, men blant annet også som grunnlag for energiberegning, og i fremtiden vil den benyttes til å bestemme bygningskostnadene.

Når kompleksiteten ved mange byggverk gjør at forkskalingsplanleggingen ikke er mulig i 2D, utføres forskalingskonstruksjonen i 3D. Grunnlaget for planleggingen er en 3D-modell, som stort sett fremskaffes av kunden. Dersom dette ikke skulle være tilfellet, tegner Doka-teknikerne opp en 3D-modell på grunnlag av 2D-byggverksplaner. Alt etter byggverkets krav og kompleksitet tegnes den fullstendige forskalingen opp i minste detalj ved bruk av 3D. På mindre komplekse byggverk er det kun bestemte snitt eller fremstillinger som vises med 3D-modellen, og deretter tegnes resten i 2D. Allerede før planleggingen er det viktig å avklare med klar-til-bruk-servicen for å avpasse for eksempel formtrejustering, forskalingshudoppbygning og monteringsmuligheter.


Effektivt byggeforløp med forhåndsmontert forskaling
Med tjenesten forhånds- og demontering av forskaling monterer spesialutdannet Doka-personell spesialutstyr og individuelle forskalingsløsninger direkte på byggeplassen, i nært samråd med byggefirmaet og på en samvittighetsfull, nøyaktig og punktlig måte. Dermed er fagmessig montering sikret, og forskalingen kan brukes til avtalt tid. Doka tilbyr hele spekteret innen forhåndsmontering av forskalingen – oppbygning, ombygning og demontering av tårnreis, motstøpsbukker, klatreforskalinger og vindskjold – inklusive formvogner og fritt-frembyggsvogner samt sanering av spesialforskalinger. Ved at kompliserte forskalinger monteres og demonteres av Doka-spesialister, sikres det høy kvalitet og optimal reduksjon av monteringstiden. En bred basis av erfaringer fra tallrike forhåndsmonteringer av forskaling gjør det mulig med realistisk kalkulering, og man unngår usikkerhet og problemer.


Om Doka:
Doka er et av verdens ledende foretak når det gjelder utvikling, produksjon og salg av forskalingsteknikk innenfor alle områder av byggesektoren. Med over 160 salgs- og logistikkavdelinger i over 70 land har Doka-gruppen et sterkt salgsnettverk og garanterer dermed rask og profesjonell fremskaffelse av materialer og teknisk støtte. Doka-gruppen er et selskap i Umdasch-gruppen og har over 6 200 ansatte på verdensbasis.

Kanskje du også er interessert i dette:

Den lette løsningen for en mer effektiv og lønnsom byggeprosess

21.05.2024 | Presse

Kriterier for beregning av karbonfotavtrykket til forskaling og stillas er etablert for første gang

22.05.2024 | Presse

Har du spørsmål til artikkelen? Ta kontakt med oss!

Feltene merket med * er obligatoriske.
* Skjemaet er ikke ferdigutfylt!
Meldingen kunne ikke sendes, prøv igjen om litt!