calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Follobanen Three-track tunnel

Oslo S (Ekeberg), Norge

På rett vei med Concremote

AF-gruppen har tatt i bruk Concremote på ett av sine prosjekter på Follobanen, Three track tunnel. Dette skulle vise seg å være svært lønnsomt.

Bygger for fremtiden

Målet med utbyggingen er å skape en miljøvennlig og effektiv transport som gjør det enklere å bo og jobbe der man vil, som igjen vil føre til at vi fjerner noe av presset fra Oslo-området med den befolkningsveksten som er ventet de neste årene. I følge ssb er det ventet å bli 370 000 flere innbyggere frem mot 2040 i Oslo og Akershus.

Doka sin kompetanse har kommet godt med i Follobanenprosjektet. Etter at anbudsprosessen startet i 2014 så har vi vært innom mange av prosjektene på Follobanen, blant annet Three track tunnel-prosjektet til AF-gruppen.


Forsprang pa byggeplassen

Concremote er benyttet i Three track tunnel og har fått svært gode tilbakemeldinger fra AF-gruppen. Blant annet fra deres egne Bernt Kristiansen, som er en av landets mest kunnskapsrike og erfarne betongteknologer. Hensikten med Concremote, er å ha kontroll på fasthetsutviklingen, slik at man kan rive forskalingen så raskt som mulig.Det er i alt støpt 21 konstruksjoner med Concremote som verktøy for fasthetskontroll på dette prosjektet, 11 stk. med vognen «Julie» og 10 stk. med vognen «Lina».

Ved gjennomføringen av støpearbeidene i Three track tunnel ble det montert 3 stk. sensorer på forskalingsvognene. 2 stk. i underkant dekke, og én sensor midt på innervegg. Varsel om oppnådd fasthet ble distribuert til driftspersonell i AF og sentrale personer i Bane Nor ved bruk av automatisk sendte SMS og/eller epost.

En ukes besparelse

Så tidlig avforskaling som mulig gir en tids- og økonomisk gevinst. Ved bruk av Concremote i Three track tunnel har AF-gruppen kunnet starte avforskaling når ansvarlig arbeidsleder har mottatt varsel om oppnådd fasthet, når som helst på døgnet.

AF-gruppens anslag er at om de skulle benyttet tradisjonell prøvetaking for å fastslå hvorvidt ønsket fasthet er oppnådd ville man kommet i gang med avforskaling inntil 6 timer senere enn ved bruk av Concremote.

Dette gir en besparelse på 21x6 timer = 5,25 døgn. I sum vil AF-gruppen anta at total tidsbesparelse for Three track tunnel utgjør 1 ukes framdrift. Det igjen utløser 1 ukes kortere leie av forskalingsmateriell, maskinpark og spart timeverk for mannskapet.

Concremote

Doka sitt system for kontroll av betongens fasthetsutvikling i betongen ved måling av temperaturutvikling. De ulike betongresepters modenhetsutvikling kalibreres ved støping av terninger og lagring i Dokas egenutviklede isolerte kasser. Det måles trykkfasthet ved ulike tidspunkter og beregningsmodeller for betongreseptene utarbeides.

Tilbake

Prosjektdata

Prosjekt:
Three-track tunnel
Sted:
Oslo S (Ekeberg)
Byggverkstype:
Tre løps plasstøpt tunnel l
Oppdragsgiver:
Bane NOR
Entreprenørfirma:
AF Group
Planlagt ferdigstillelse:
Desember 2022

Tjenester brukt

Concremote