calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Tilbake

Flytteutstyr for dekkebord

Rask og sikker flytting med minimalt behov for kran

Med Doka flytteutstyr utføres forskalingsarbeider i dekkeområdet spesielt raskt. På grunn av redusert bruk av kran til horisontal og vertikal flytting unngås uproduktiv og dermed dyr ventetid, noe som bidrar til optimalisert logistikk på byggeplassen. Krankapasiteten kan dermed brukes andre steder. Dette fører til raskere fremdrift på byggeplassen. Slik reduseres lønnskostnadene effektivt, og konkurransedyktigheten til foretaket økes.

Nedlastninger

Raskt byggeforløp
på grunn av kranuavhengige løsninger 

 • Optimal logistikk på byggeplass på grunn av redusert krantid
 • selvklatrende dekkebord-liftsystem gir uavhengig arbeid uten kran på alle nivåer

Høy sikkerhet
takket være integrert fallsikring 

 • ergonomisk og sikkert arbeid på grunn av flytting fra bakkenivå med Doka flytteutstyr
 • ingen begrensninger ved vindhastigheter på inntil 72 km/t på grunn av vertikal flytting av dekkebord uten kran
 • permanent sikring av arbeiderne takket være avsperringer hele veien rundt med dekkebord-liftsystemet TLS

Lavere kostnader
på grunn av raskere byggeprosesser 

 • hurtig og enkel posisjonering av dekkebord med få håndgrep
 • opptil 12,5 m² store dekkebordflater kan flyttes av bare én mann
 • vertikal, kranløs flytting av dekkebord til neste etasje på bare 20 sekunder med dekkebord-liftsystemet TLS

Referanser

Horisontal

DoKart plus

DoKart plus er med sin innovative oppbygning effektiv og perfekt tilpasset for bruk på byggeplassen:

 • Doka dekkebord flyttes ergonomisk og sikkert av bare én mann
 • Letthåndterlig utstyr for rask og enkel flytting
 • høy bæreevne på 2000 kg
 • svært robust og pålitelig takket være store hjul, tilsvarende bakkeklaring og massiv bunnplate

DoKart plus er svært brukervennlig og sørger for et raskt og enkelt arbeidsforløp:

 • Kjøring på tvers og vending rundt midtaksen forkorter kjøreveiene og gjør håndteringen med dekkebordene enklere og hurtigere.
 • Høy heisehastighet gjør at arbeidet går enda raskere. Dekkebordet løftes 8 cm per sekund og står straks i riktig høyde for neste støp.

Doka flyttevogn med dokkingmotor

 • for horisontal flytting av inntil 12,5 m² forskaling samt tilbehørsdeler uten bruk av kran og med bare én mann
 • Med flyttevognen DF kan Dokamatic-dekkebord senkes og flyttes hydraulisk på en rask og sikker måte. Dokkingmotoren DF brukes til enkel håndtering av Doka-dekkebord.

Vertikal med kran

Løftegaffel DM 1,5 t justerbar

Løftegaffel DM 1,5 t justerbar med en løfteevne på 1500 kg leveres i sammenfoldet tilstand på byggeplassen. Den firetrinns justerbare gaffelbredden passer optimalt for samtlige dekkebordformater og brukstilfeller. En sklisikringen sørger for uhindret innkjøring og gir høy sikkerhet under flytting.

Dokamatic-løftestropp

Med Dokamatic-løftestropp 13,00 m kan dekkebordoverdelen og det ferdige dekkebordet løftes. Den 13 m lange stroppen muliggjør enkel og sikker løfting fra bakken.

Mobil plattform

Fra den mobile plattformen løftes Dokamatic-dekkebord med Dokamatic-løftestropp raskt til neste arbeidsområde.

Vertikal uten kran

Raskere støpesykluser

Ved bruk av dekkebord-liftsystemet TLS spares verdifull krantid. Dermed står kranen til disposisjon for annet arbeid, noe som bidrar til en raskere byggeprosess. Videre bidrar også uavhengighet av vind til akselerering av arbeidet. Dekkebord kan også uforstyrret, også ved høye vindhastigheter – og det med høy sikkerhet. Med DoKart plus kan dekkebordene flyttes raskt og enkelt til og fra TLS av bare én mann. Flytteutstyr som er perfekt tilpasset hverandre, muliggjør effektiv arbeidsinnsats og raskere byggeprosess.

Hurtig flytting uten ventetid

Dekkebord-liftsystemet TLS muliggjør en kontinuerlig flyttesyklus og bidrar til en raskere byggeprosess:

 • ingen venting på kran
 • flytting også ved høye vindhastigheter på inntil 72 km/t
 • automatisk drift gir effektiv flytting med et knappetrykk

Høy sikkerhet i alle arbeidsfaser

Velprøvd heisteknologi med flerdobbel sikring sørger for høy sikkerhet ved flytting av Doka-dekkebord:

 • TLS-montering på bygget ved hjelp av sertifiserte Doka personal
 • sikker forankring på bygget
 • heisdørene åpnes innover med sikkerhetsfølere i hver etasje
 • sklisikkert, værbestandig plattformbelegg for pålitelig stabilitet

Flytting av dekkebord fra første etasje

Dekkebord-liftsystemet TLS kan brukes stående på bakken og muliggjør vertikal flytting av dekkebord allerede fra første etasje.

Flytting av dekkebord i hver etasje

Ombyggingen til hengende løftesystem utføres med få, enkle skritt. Etter at utstyret er festet og sikret, kan flyttingen av Dokamatic-bord fortsette. På den måten kan også høye bygg forskales med Dokamatic dekkeforskaling både raskt, sikkert og uavhengig av vind og kran.

Kranuavhengig oppstilling av dekkebord-liftsystemet TLS

Foruten det hengende TLS-systemet kan TLS også brukes selvklatrende til alle byggehøyder. Med den selvklatrende løsningen reduseres krantiden og sikkerheten ytterligere, da TLS kan jobbe seg automatisk oppover. Selvklatrende TLS er et perfekt supplement til Doka dekkebord og beskyttelsesskjermer. Denne kombinasjonen er den ideelle dekkeforskalingsløsningen for høye byggverk.

Passende produkter