calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Dokaflex pöy­tä

Luo­tet­ta­va, no­pea pöy­tä­muot­ti

Dokaflex-pöy­tä­muo­tin yk­sin­ker­tai­sen ja käy­tän­nön tar­peet huo­mioo­not­ta­van ra­ken­teen, se­kä no­pean siir­ret­tä­vyy­den ja so­vi­tet­ta­vuu­den an­sios­ta suu­ret hol­vi­ra­ken­teet voi­daan ra­ken­taa ta­lou­del­li­ses­ti ja ly­hyes­sä ajas­sa. Dokaflex-pöy­dät ovat luon­nol­li­ses­ti myös yh­dis­tel­tä­vis­sä Dokamatic-pöy­tiin.

lataukset

Al­hai­sem­mat työ­voi­ma­kus­tan­nuk­set

no­peas­ti siir­ret­tä­vis­sä 

  • no­pea työn­te­ko val­miik­si asen­net­tu­jen yk­sik­kö­jen an­sios­ta
  • siir­toon vaa­ka­suun­nas­sa tar­vi­taan vain yk­si hen­ki­lö ja erit­täin näp­pä­räs­ti toi­mi­va siir­to­lai­te Do­Kart plus
  • pöy­tä­muot­tien nos­to­jär­jes­tel­mäl­lä TLS siir­tä­mi­nen pys­ty­suun­nas­sa il­man nos­tu­ria

Täy­del­li­nen so­vi­tus

kaik­kiin vaa­ti­muk­siin 

  • käyt­tö­val­miit pöy­tä­muo­tit kaik­kiin ra­ken­ne­geo­met­rioi­hin
  • so­vi­tus­pin­nat in­teg­roi­tu jär­jes­tel­mään so­vi­tus­pal­kil­la
  • hel­pos­ti yh­dis­tet­tä­vis­sä Dokamatic-pöy­tiin ja Do­kaf­lexiin 1-2-4

Mi­ni­maa­li­set seu­ran­ta­kus­tan­nuk­set

erin­o­mais­ten jär­jes­tel­mäo­mi­nai­suuk­sien an­sios­ta 

  • pi­tem­pi eli­ni­kä kes­tä­vil­lä jär­jes­tel­mä­no­sil­la
  • yk­sin­ker­tais­tet­tu ra­ken­nus­työ­maa­lo­gis­tiik­ka vain muu­ta­mal­la, toi­siin­sa so­vi­te­tul­la jär­jes­tel­mäo­sal­la
  • en­si­luok­kai­set be­to­ni­pin­nat va­paas­ti va­lit­ta­val­la muot­ti­pin­nal­la

Nopea muotitus ilman nosturia: Pöytämuottien nostojärjestelmällä TLS siirretään holvipöydät seuraavaan kerrokseen napin painalluksella.

Referenssit