calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Dokaflex 30 tec

Hol­vi­muot­ti­jär­jes­tel­mä mi­ni­moi­duil­la käyt­tö­kus­tan­nuk­sil­la

Dokaflex 30 on kä­si­käyt­töi­nen hol­vi­muot­ti­jär­jes­tel­mä, jo­ka ke­rää pis­tei­tä käyt­tö­ker­to­jen al­hai­sil­la kus­tan­nuk­sil­la. Kes­tä­vä palk­ki I tec 20 nis­ka­palk­ki­na mah­dol­lis­taa huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­mat tu­ki­vä­lit. Kos­ka sa­mal­le muot­ti­pin­nal­le käy­te­tään vä­hem­män ma­te­ri­aa­lia, asen­ta­mi­nen käy 15 pro­sent­tia no­peam­min, al­hai­sem­mil­la ma­te­ri­aa­li- ja lo­gis­tiik­ka­kus­tan­nuk­sil­la.

latauksetVideot

Al­hai­sem­mat työ­voi­ma­kus­tan­nuk­set
töi­den edis­tyes­sä no­peam­min 

Asen­nus- ja pur­ka­mis­töi­den mää­rä vä­he­nee

 • kos­ka tar­vit­ta­vien hol­vi­tu­kien mää­rä pie­ne­nee kol­man­nek­sel­la
 • huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män lii­ku­tel­ta­via yk­sit­täi­siä osia

Al­hai­sem­mat ma­te­raa­li- ja kul­je­tus­kus­tan­nuk­set
kos­ka tar­vi­taan vä­hem­män va­ral­la­pi­det­tä­viä osia muo­ti­tet­ta­vaa pin­taa koh­ti 

80 pro­sent­tia enem­män kuor­mi­tus­ta kes­tä­vä palk­ki I tec 20 pää­ty­vah­vis­tuk­sel­la

 • pie­nen­tää va­ras­toi­ta­vaa ja kul­je­tet­ta­vaa mää­rää
 • alen­taa seu­ran­ta­kus­tan­nuk­sia
 • pi­den­tää kes­toi­kää

Yleis­käyt­töi­nen
täy­sin yh­teen­so­pi­va jär­jes­tel­mäs­sä 

Ei vaa­di jär­jes­tel­män vaih­toa ra­ken­ta­mi­sen ai­ka­na

 • jous­ta­va so­vi­tus mi­hin ta­han­sa poh­ja­piir­rok­seen ja hol­vin pak­suu­teen
 • palk­kien, hol­vien ja hol­vin ulok­kei­den help­po muo­ti­tus
 • tur­val­li­ses­ti yh­dis­tet­tä­vis­sä Doka-tu­ki­tor­nei­hin ja suu­rem­piin hol­vi­kor­keuk­siin
 • muot­ti­pin­nan muo­to ja le­vyn mal­li va­paas­ti va­lit­ta­vis­sa

Järjestelmä

Kom­po­siit­ti­puu­pal­kit I tec 20

Tehokkaat palkit säästeliääseen materiaalin käyttöön

 • alhaisempi materiaalin tarve 80 prosenttia suuremman kuormitettavuuden ansiosta
 • yhteensopiva kaikkien Doka-järjestelmien kanssa rakennuskorkeuden ja leveyden ollessa samat kuin palkki H20
 • alhaisemmat käyttökustannukset luotettavalla Top-palkin päätyvahvistuksella ja muovipinnalla palkin ylä- ja alapuolella

Palk­ki H20 top

Jopa kolminkertainen elinikä sisäänasennetun iskunvaimennuksen ansiosta

 • tehokas päätyvahvistus kosteutta ja UV-säteilyä vastaan
 • nopeampi ja turvallisempi asennus palkin kylkeen tehtyjä merkkejä noudattamalla
 • selkeästi tunnistettavissa merkitsemismahdollisuuden ansiosta

Pro­F­ra­me-Pa­nee­li

Vuokrattava paneeli ympärikulkevalla iskunvaimennuksella

 • osto- tai vuokrausmahdollisuus auttaa säästämään kustannuksia
 • ympäriinsä lakatut reunat ja erikoispäällystetty pinta
 • selkeästi tunnistettavissa merkitsemismahdollisuuden ansiosta

Hol­vi­tu­ki Eu­rex top

Ensimmäinen holvituki Dokan iskunsuojaimella

 • iskunsuojain pidentää kestoikää
 • säätömutterin vaivaton irrottaminen kierteen erikoisgeometrian ansiosta
 • kevyt paino vaatii vähemmän voimaa
 • käyttövarma jatkuvasti suuren kuormitettavuuden ansiosta, vähintään 20 kN tai 30 kN, EN 1065 – luokka D/E mukaan

So­vel­lus

No­peam­pi ra­ken­nus­töi­den ete­ne­mi­nen

Tilavat liikkumistilat holvitukien välillä ja huomattavasti vähemmän järjestelmäosia varmistavat töiden nopean edistymisen. Joustava sovitettavuus mihin tahansa pohjapiirrokseen ja enint. 50 cm:n holvinpaksuuksiin ratkaistaan tällä järjestelmällä. Vapaasti valittava muottipinta täyttää kaikki betonointitulokselle asetetut vaatimukset.

Yh­dis­tet­ty­nä tu­ki­tor­niin Staxo 40

Dokaflex 30 tec soveltuu erinomaisesti yhdistettäväksi tukitorniin Staxo 40. Myös suuremmat holvinpaksuudet voidaan muotittaa yhdellä ainoalla tukipalkilla.

Help­po asen­taa

Rakennustyömaan henkilökunta hyötyy järjestelmän yksinkertaisuudesta. Selkeästi toisistaan erotettavat I tec 20-palkki ja H20-palkki estävät erehtymiset ja lyhentävät hakuaikoja. Töiden sujuvuutta voidaan lisäksi parantaa asennustelineellä DF.