calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb
Takaisin

Muot­ti­le­vyt

Kol­mi­ker­ros­le­vyt - elä­väl­le be­to­ni­pin­nal­le

Do­kan yleis­käyt­töi­set kol­mi­ker­ros­le­vyt muo­dos­ta­vat pe­rus­tan useil­le Doka muot­ti­jär­jes­tel­mil­le.

lataukset

Muot­ti­le­vy 3-SO

Kes­tä­vä ja laa­du­kas le­vy eri­kois­vaa­ti­muk­siin ja tois­tu­vaan käyt­töön

Erin­o­mai­set be­to­noin­ti­tu­lok­set huo­lel­li­ses­ti va­li­tun puun laa­dun ja en­si­luok­kai­sen pin­ta­kä­sit­te­lyn an­sios­ta. Pin­ta­vii­lu­jen mää­rät­ty suun­ta ja hy­vä mit­ta­py­sy­vyys ta­kaa­vat pit­kän kes­toiän.

Muot­ti­le­vy 3S ba­sic

Edul­li­nen kol­mi­ker­ros­le­vy kaik­kiin va­kio­so­vel­luk­siin

Kor­kea­luok­kai­nen me­la­mii­ni­hart­si­pin­noi­te mo­lem­mil­la puo­lil­la mah­dol­lis­taa usei­ta ker­to­ja tois­tu­van käy­tön ja eh­käi­see pu­ris­tus­jäl­kien syn­ty­mis­tä. Kor­kea mit­ta- ja kul­ma­tark­kuus pi­tää kor­jaus­töis­tä ai­heu­tu­vat ku­lut al­hai­si­na.

Muot­ti­le­vy 3-S plus

Kol­mi­ker­ros­le­vy Doka hol­vi­pöy­tiin

Suu­ret käyt­tö­ker­rat ja yh­te­näi­nen be­to­ni­ku­vio kor­kea­luok­kai­sen PU-tii­vis­teen an­sios­ta jo­ka ta­kaa muo­don­pi­tä­vyy­den ja mi­ni­maa­li­sen hal­kei­lun.

Kiitokset mielenkiinnosta.
Miten voimme auttaa?