calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Muot­ti­le­vyt

Mo­ni­ker­ros­le­vyt - si­leät be­to­ni­pin­nat

Doka-mo­ni­ker­ros­le­vy­jä käy­te­tään lu­kui­sis­sa Doka muot­ti­jär­jes­tel­mis­sä. Mo­ni­nais­ten käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien an­sios­ta - Doka Plys­tä Xlife-le­vyi­hin - Doka tar­jo­aa par­hai­ten so­vel­tu­van rat­kai­sun eri vaa­ti­muk­siin so­vi­tu­sa­lu­ees­ta va­lu­be­to­niin.

lataukset

Xlife-le­vy

Suu­ret käyt­tö­lu­ke­mat eri­kois­ra­ken­tei­sel­la le­vyl­lä 

Kor­kea­luok­kai­nen Xlife-le­vy on käy­tös­sä edul­li­sem­pi: pit­kä kes­toi­kä, vä­hem­män be­to­nin jäl­ki­kä­sit­te­lyä ja help­po puh­dis­taa. Kes­tä­vä, muo­vi­mo­di­fioi­tu pin­ta var­mis­taa py­sy­väs­ti yh­den­mu­kai­sen be­to­ni­ku­van ja huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män epä­ta­sai­suuk­sia val­miis­sa be­to­ni­pin­nas­sa.

Xface-le­vy

Suu­ri muot­ti­le­vy mah­dol­lis­taa erin­o­mai­set be­to­ni­pin­nat 

Erit­täin vas­tus­tus­ky­kyi­nen naar­mu­ja ja tä­ry­tys­va­hin­ko­ja vas­taan. Xface-le­vyn suu­ret le­vy­koot var­mis­ta­vat yh­den­mu­kai­sen ja si­leän be­to­ni­ku­vion ja vä­hem­män sau­mo­ja. Ime­mä­tön pin­ta ja kor­kea­luok­kai­ses­ti tii­vis­te­tyt reu­nat - ei hal­kei­luil­miö­tä. Kui­tu­vah­vis­tet­tu, kes­tä­vä te­ko­hart­si­pin­noi­te es­tää hal­kei­lun nau­lat­taes­sa, ris­paan­tu­mi­sen lei­ka­tes­sa ja po­rat­taes­sa se­kä vär­jään­ty­mät be­to­nin pin­nas­sa. Xface-le­vyn erin­o­mais­ten ir­ro­tu­so­mi­nai­suuk­sien an­sios­ta sen en­sim­mäi­sil­lä käyt­tö­ker­roil­la ei tar­vi­ta ir­ro­tu­sai­net­ta ja puh­dis­ta­mi­nen on erit­täin help­poa.

Dokaplex muot­ti­le­vy

Erin­o­mai­nen muo­to- ja kul­ma­tark­kuus 

Kor­kea­luok­kai­set, si­leät be­to­ni­pin­nat ja no­pea asen­nus pai­kan pääl­lä pie­nil­lä to­le­rans­seil­la ja suu­rel­la muo­to­tark­kuu­del­la.

Do­kaP­ly

Mo­ni­ker­ros­le­vyt jo­kai­sel­le ra­ken­nus­työ­maal­le ja jo­kai­seen käyt­tö­koh­tee­seen 

Do­kaP­ly on saa­ta­vis­sa val­mis­tet­tu­na pin­noi­te­tus­ta tai pin­noit­ta­mat­to­mans­ta va­ne­ris­ta, va­lin­nai­ses­ti kor­kea­luok­kai­ses­ta koi­vu­va­ne­ris­ta ai­na yk­sin­ker­tai­siin so­vi­tus­kais­toi­hin tai leik­kaus­le­vyi­hin as­ti.

  • Do­kaP­ly Birch: kor­kea­luok­kai­nen koi­vu­va­ne­ri­le­vy si­lei­siin be­to­ni­pin­toi­hin
  • Do­kaP­ly Sp­ruce: kor­kea­luok­kai­nen koi­vu­va­ne­ri­le­vy si­lei­siin be­to­ni­pin­toi­hin
  • Do­kaP­ly eco: tu­ke­va va­ne­ri­le­vy si­lei­siin be­to­ni­pin­toi­hin ja so­vi­tus­kais­toi­hin
  • Do­kaP­ly na­tu­ral: pin­noit­ta­ma­ton va­ne­ri­le­vy so­vi­tus­kais­toi­hin