calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Pi­la­ri­muot­ti Framax Xlife

Muot­ti suo­ra­kul­mai­siin ja ne­li­kul­mai­siin va­lu­be­to­ni­pi­la­rei­hin

Framax Xlife-jär­jes­tel­mä­muot­tioh­jel­man si­säl­tä­mät uni-muo­tit so­vel­tu­vat ihan­teel­li­ses­ti käy­tet­tä­vik­si vaih­te­le­vien pi­la­ri­poik­ki­leik­kaus­ten muo­ti­tuk­seen 5 cm:n vä­lein - il­man eril­lis­tä pi­la­ri­muot­tia.

lataukset

Mo­ni­puo­li­set käyt­tö­mah­dol­li­suu­det

muot­ti­pin­nan po­rauk­sien an­sios­ta 

  • mah­dol­lis­taa jo­pa 105 cm x 105 cm pi­la­rien poik­ki­leik­kauk­set 5 cm:n vä­lein
  • no­pea asen­nus ja siir­to käy­tän­töön so­vel­tu­vil­la li­sä­va­rus­teil­la

Vä­hem­män va­ral­la­pi­det­tä­viä osia ja al­hai­sem­mat kus­tan­nuk­set

kos­ka voi­daan käyt­tää ra­ken­nus­työ­maal­la jo­ka ta­pauk­ses­sa ole­via muot­te­ja 

  • muo­tin käyt­tö on op­ti­moi­tu kos­ka uni-muo­tit so­vel­tu­vat käy­tet­tä­vik­si pi­la­reis­sa, kul­mis­sa, pää­ty­reu­nois­sa ja sei­nä­lii­tok­sis­sa
  • pit­käi­käi­syy­den var­mis­ta­vat kor­kea­luok­kai­nen Framax Xlife-le­vy ja kuu­ma­sin­ki­tyt ke­hät
  • Uni-muo­tit so­vel­tu­vat myös nor­maa­leik­si sei­nä­muo­teik­si yk­sin­ker­tai­ses­ti sul­ke­mal­la muot­ti­pin­nan po­raus­reiät

Kat­ta­va työ­tur­val­li­suus

oi­kein so­vi­te­tuil­la ti­kas­jär­jes­tel­mil­lä ja työ­ta­soil­la 

  • tur­val­li­nen kul­ku ti­kas­jär­jes­tel­mäl­lä XS
  • pi­la­ri­työ­ta­sot tar­joa­vat kai­kil­ta si­vuil­ta tur­val­li­sen työ­pai­kan
  • muo­tin kä­sit­te­ly on tur­val­lis­ta ja help­poa sii­hen kuu­lu­vien käy­tän­nöl­lis­ten li­sä­va­rus­tei­den ku­ten vi­no­tu­kien, siir­to­lait­tei­den jne. avul­la

Framax Xlife-uni-muotin leveydet ovat 90 cm ja 120 cm sekä muottikorkeudet 90 cm, 135 cm, 270 cm ja 330 cm.

Referenssit