calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Pi­la­ri­muot­ti KS Xlife

No­pea, kiin­ni­tys­me­ka­nis­mil­la va­rus­tet­tu pi­la­ri­muot­ti

Kun tar­vi­taan muot­te­ja joil­la val­mis­te­taan ta­lou­del­li­ses­ti suu­ria mää­riä ne­li­kul­mai­sia tai suo­ra­kul­mai­sia pi­la­rei­ta vaih­te­le­vil­la poik­ki­leik­kauk­sil­la ja ai­ka­tau­lus­sa py­syen.

lataukset

No­pea muo­ti­tus
kään­tö­me­ka­nis­mil­la 

 • ly­hyet muot­tien asen­ta­mis- ja pur­ka­mi­sa­jat yk­sin­ker­tai­ses­ti kään­tä­mäl­lä muot­ti au­ki ja kiin­ni
 • suu­ri sää­töa­lue sal­lii eri­suu­ruis­ten pi­la­ri­poik­ki­leik­kaus­ten 20 cm:stä 60 cm:iin muo­ti­tuk­sen 5-cm:n vä­lein ja il­man jär­jes­tel­män vaih­toa
 • tu­lok­se­na saa­daan moit­tee­ton va­lu­be­to­ni­laa­tu ta­kaa­ruu­vat­ta­val­la muot­ti­pin­nal­la, il­man ank­ku­ri­koh­tia, il­man ke­hän pai­nal­lus­jäl­kiä

Al­hai­sem­mat pa­ran­nus­työ­kus­tan­nuk­set
kor­kea­luok­kai­sen Xlife-le­vyn an­sios­ta 

 • suu­ret käyt­tö­lu­ke­mat ja vä­hem­män muot­ti­pin­nan vaih­to­ja erit­täin kes­tä­vän muo­vi­pin­noi­tuk­sen an­sios­ta
 • en­tis­tä pa­rem­pi pin­ta on help­po puh­dis­taa myös pai­ne­pe­su­ril­la ja vaa­tii vä­hem­män sa­nee­raus­töi­tä
 • le­vy­ra­ken­ne sal­lii nau­lauk­sen ra­koi­le­mat­ta myös al­hai­sis­sa läm­pö­ti­lois­sa

Nos­tu­riai­kaa sääs­tyy
siir­tä­mäl­lä ko­ko­nai­sia yk­si­köi­tä 

 • pi­la­ri­muot­tien siir­to ko­ko­nai­si­na nos­tu­riai­kaa sääs­täen yh­del­lä ai­noal­la nos­tu­rin liik­keel­lä
 • 3,60 m:n muot­ti­kor­keuk­siin as­ti siir­to vaa­ka­suun­nas­sa siir­to­pyö­ril­lä täy­sin il­man nos­tu­ria

Kat­ta­va työ­tur­val­li­suus
oi­kein so­vi­te­tuil­la ti­kas­jär­jes­tel­mil­lä ja työ­ta­soil­la 

 • tur­val­li­nen kul­ku ti­kas­jär­jes­tel­mäl­lä XS
 • pi­la­ri­työ­ta­sot tar­joa­vat kai­kil­ta si­vuil­ta tur­val­li­sen työ­pai­kan
 • muo­tin kä­sit­te­ly on tur­val­lis­ta ja help­poa sii­hen kuu­lu­vien käy­tän­nöl­lis­ten li­sä­va­rus­tei­den ku­ten vi­no­tu­kien, siir­to­lait­tei­den jne. avul­la

Järjestelmä

No­pea suo­ris­tus

Suoristustyökalua käyttäen muotti voidaan kätevästi suoristaa.

Puh­taat reu­nat

Helposti paikalleenasetettava kolmionurkkalista tekee tiiviit ja teräväsaumaiset kulmat.

Framax Xlife-le­vy

 • kestää erinomaisesti käyttöä erikoispinnoituksen ja levyrakenteen ansiosta
 • hyvä vastustuskyky halkeilua ja tärytysvahinkoja vastaan vähentää jälkiä valmissa betonipinnassa
 • vähemmän jälkitöitä koska ei halkeamia ja huomattavasti vähemmän naulanreikien turpamisia
 • helppo ja nopea (väli-)puhdistus myös painepesurilla

So­vel­lus

Siir­to il­man nos­tu­ria

Siirtopyörillä pilarimuotteja KS voidaan ajaa 3,60 m:n korkeuteen asti yhdellä tasolla. Neljä siirtopyörää KS pilaria kohti kiinnitetään paikalleen - huomattava nosturiajan säästö vaakasuoraan siirrettäessä.

Be­to­niin ei jää pai­nal­lus­jäl­kiä

Takaa ruuvattava muottivaneri varmistaa pintabetonilaadun ilman painallusjälkiä.