calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Jär­jes­tel­mä­muot­ti Framax Xlife plus

Jär­jes­tel­mä­muo­tin yh­del­tä puo­lel­ta asen­net­ta­val­la ank­ku­ri­jär­jes­tel­mäl­lä mak­si­mi­no­peut­ta muo­ti­tuk­seen

Yh­del­tä puo­lel­ta asen­net­ta­va Framax Xlife plus-ank­ku­ri on uu­den jär­jes­tel­mä­muo­tin Framax Xlife plus kes­kei­nen osa, jo­ka ly­hen­tää muo­ti­tus- ja pur­ka­mi­sai­kaa jo­pa kol­man­nek­sel­la. Ank­ku­rin kar­tio­mai­sen muo­don an­sios­ta ei tar­vi­ta suo­ja­put­kia ei­kä kar­tioi­ta. In­no­va­tii­vi­nen Ank­ku­ri­hyl­syn tii­vis­tä­mi­seen ei tar­vi­ta ku­lu­via osia

lataukset

Ly­hyem­mät muo­ti­tu­sa­jat
 

 • Jo­pa kol­man­nes muot­tien asen­ta­mi­seen ja pur­ka­mi­seen tar­vit­ta­vas­ta ajas­ta sääs­tyy yh­del­tä puo­lel­ta asen­net­ta­van ank­ku­ri­jär­jes­tel­män Framax Xlife plus an­sios­ta
 • Muo­ti­tu­sai­ka ly­he­nee työ­vai­hei­den vä­hen­tyes­sä, esim put­kien ja kar­tioi­den leik­kaa­mis­ta ja asen­ta­mis­ta ei tar­vi­ta
 • Ly­hyem­mät ha­kua­jat kos­ka ank­ku­ri­tan­got voi­daan säi­lyt­tää muo­tin yh­tey­des­sä

Al­hai­sem­mat kus­tan­nuk­set
 

 • Ank­ku­roin­ti yh­del­tä puo­lel­ta vain yh­den mie­hen voi­min
 • So­ja­put­kia ja kar­tioi­ta ei tar­vi­ta
 • Ei her­käs­ti ku­lu­via osia ank­ku­rin te­räs-vas­ten-te­räs tii­vis­tyk­sen an­sios­ta ank­ku­ri­hyl­syyn
 • Jo­pa kak­si­tois­ta pro­sent­tia vä­hem­män ank­ku­roin­ti­koh­tia 2,70 x 2,70 muot­tiin tar­vit­ta­van ank­ku­ri­vä­lin ol­les­sa 2 x 135 cm (2 x 120 cm si­jas­ta)
 • Kor­kea va­lu­ker­to­jen mää­rät erit­täin pit­käi­käi­sen Xlife-le­vyn an­sios­ta
 • Pit­kä kes­toi­kä si­säl­tä ja ul­koa kuu­ma­sin­ki­tyil­lä te­räs­ke­hil­lä
 • Ank­ku­rin avaa­mi­nen ja sul­ke­mi­nen räi­käl­lä sääs­tää ma­te­ri­aa­lin ku­lu­mis­ta

Yk­sin­ker­tai­nen kä­sit­te­ly ja suun­nit­te­lu
 

 • Muot­ti­tyyp­pien op­ti­moi­tu lu­ku­mää­rä hel­pot­taa suun­nit­te­lua ja muo­ti­tus­ta ja var­mis­taa te­hok­kaan lo­gis­tii­kan
 • Toi­siin­sa so­vi­te­tut muo­tit muo­dos­ta­vat jär­jes­tel­mä­lo­gii­kan, jol­la op­ti­moi­daan ma­te­ri­aa­lin­käyt­tö ja lo­gis­tiik­ka
 • Yh­dis­tel­tä­vis­sä kä­te­väs­ti vaa­ka- ja pys­ty­a­sen­nos­sa
 • Ank­ku­rei­den vir­hee­tön aset­ta­mi­nen täyt­tä­mäl­lä kaik­ki ank­ku­ri­koh­dat

Tyy­li­käs be­to­ni­pin­ta
 

 • Ai­na jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti kul­ke­vat muot­ti­sau­mat mää­rä­tyil­lä muot­ti­ku­viol­la yh­dis­tel­mäl­lä muot­te­ja pys­ty-/vaa­ka-asen­nos­sa
 • Sym­met­ri­nen ank­ku­ri­ku­vio kes­kei­sil­lä ank­ku­roin­ti­koh­dil­la
 • Ei ruu­vin­jäl­kiä be­to­nis­sa, sil­lä muot­ti­le­vyt ruu­va­taan ta­ka­si­vul­ta

Järjestelmä

Yh­del­tä puo­lel­ta käy­tet­tä­vä Framax Xlife plus-ank­ku­ri­jär­jes­tel­mä 20,0

Framax Xlife plus-ankkuri on erittäin tukeva ja pitää molemmat muottisivut turvallisesti erillään. Se pujotetaan vain yhden henkilön voimin suurten ankkurihylsyjen läpi sulkevasta muotista päin ja ruuvataan vastakkaisella puolella työmuotissa olevaan ankkurimutteriin.

Luo­tet­ta­va sei­nän pak­suu­den sää­tö

Kerran säädetty seinän paksuus pysyy varmasti samana - myös muottien purkamisen jälkeen. Mittausta ei tarvitse tehdä uudelleen, joten työt etenevät nopeammin. Seinänpaksuudet säädetään 5-mm:n välein ankkurissa olevilla urilla.

In­no­va­tii­vi­nen tii­vis­tys te­räs-vas­ten-te­räs­tä

Ankkurin innovatiivinen teräs-vasten-terästä tiivistys ankkurihylsyyn tekee kalliin ja aikaavievän kuluvien osien vaihtamisen tarpeettomaksi.

Ei ha­kuai­ko­ja

Ankkuri on välittömästi käytettävissä ankkurointikohdassa.

Vä­hem­män pur­ka­mis­töi­tä

Entistä nopeampi ja helpompi muottien pinoaminen tarvitsematta purkaa integroituja ankkurimuttereita I työmuotista.

Täy­del­li­ses­ti toi­siin­sa so­vi­te­tut muo­tit

Päämuotti on nelikulmainen ja mahdollistaa korotuksen vaaka-asennossa vain muutamalla vakiomuotilla. Tarkasti suunniteltu järjestelmälogiikka mahdollistaa säännöllisen ankkuri- ja saumakuvion millä tahansa muottiyhdistelmällä.

 • optimaalinen logistiikka
 • Suuret tilakorkeudet muotitetaan nopeasti ilman korotusta Framax Xlife plus-muoteilla 3,30m