calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Jär­jes­tel­mä­muot­ti Frami Xlife

Il­man nos­tu­ria käy­tet­tä­vä, ke­vyem­pi te­räs­run­ko­muot­ti pe­rus­tuk­sia, sei­niä ja pi­la­rei­ta var­ten

Ke­vyt Frami Xlife muot­ti tu­ke­val­la, sin­ki­tyl­lä te­räs­run­gol­la so­vel­tuu erin­o­mai­ses­ti no­pe­aan ja ta­lou­del­li­seen muo­ti­tuk­seen nos­tu­ril­la ja il­man nos­tu­ria.

latauksetVideot

No­pea ja yleis­käyt­töi­nen
lu­kui­sia käy­tän­nöl­li­siä yk­si­tyis­koh­tia 

 • kä­te­vä te­räs­run­ko­muot­ti pe­rus­tus­ten, sei­nien ja pi­la­rei­den muo­ti­tus­ta var­ten
 • hel­pos­ti kä­sin käy­tet­tä­vä ja riit­tä­vän tu­ke­va suur­ten pin­to­jen muo­ti­tuk­seen myös ke­vyes­ti kuor­mi­tet­ta­vis­sa ole­val­la nos­tu­ril­la
 • mo­ni­puo­li­set ank­ku­roin­tia­jat ly­hen­tä­vät muo­ti­tu­sai­ko­ja
 • ei vaa­di eril­li­siä jäy­kis­tei­tä

Kus­tan­nus­te­ho­kas
erin­o­mais­ten jär­jes­tel­mäo­mi­nai­suuk­sien an­sios­ta 

 • kor­keat käyt­tö­lu­ke­mat erin­o­mai­sen val­mis­tus­laa­dun ja erit­täin pit­käi­käi­sen Xlife-le­vyn an­sios­ta
 • kat­ta­va tur­val­li­suus- ja työ­va­rus­te­lu ku­ten tuen­ta- ja suo­ris­tus­a­pu, työ­ta­sot, suo­ris­ta­vat lii­tos­le­vyt
 • vä­hem­män kal­lii­ta so­vi­tus­koh­tia joh­don­mu­kai­sel­la 15-cm-ras­te­rion­nil­la
 • te­ho­kas kui­lu­jen muo­ti­tus sau­mat­to­mal­la lii­tok­sel­la Framax-ir­ro­tus­si­sä­kul­maan I
 • pit­kä kes­toi­kä kor­kea­luok­kai­sen sin­ki­tyn te­räs­ke­hän an­sios­ta

Yk­sin­ker­tai­nen kä­sit­te­ly ja suun­nit­te­lu
käy­tän­nöl­li­nen muot­ti­ras­te­ri 

 • op­ti­maa­li­ses­ti so­vi­tet­ta­vis­sa kaik­kiin ra­ken­tei­siin yh­teen­so­pi­vil­la muot­ti­le­veyk­sil­lä ja muot­tien por­taat­to­mal­la kor­keus­sää­döl­lä
 • help­po kul­mien val­mis­tus, pi­la­ri­muo­tit, pää­ty­muo­tit ja sei­nä­lii­tok­set uni-muo­til­la ja rei­kä­le­vyl­lä
 • vain vii­si muot­ti­le­veyt­tä hel­pot­ta­vat suun­nit­te­lua ja muo­ti­tus­ta ja pa­ran­ta­vat lo­gis­tii­kan te­hok­kuut­ta
 • kuu­ma­sin­kit­ty­jen ke­hien ja tu­ke­vien puu-muo­vi-pa­nee­lien lop­pu- ja vä­li­puh­dis­tus vai­vat­to­mas­ti pai­ne­pe­su­ril­la

Erin­o­mai­set be­to­noin­ti­tu­lok­set
erit­täin tu­ke­va mal­li 

 • puh­das be­to­ni­ku­vioin­ti kor­kea­luok­kai­sel­la eri­kois­pin­noi­te­tul­la Xlife-le­vyl­lä
 • mää­rä­tyil­lä muot­ti­for­maa­teil­la ai­kaan­saa­daan jär­jes­tel­mäl­li­nen sau­ma­ku­vio myös yh­dis­te­le­mäl­lä käyt­töä pys­ty- ja vaa­ka­suo­ras­sa
 • ta­sai­set be­to­ni­pin­nat kan­ta­vil­la muot­ti­le­vyil­lä ja staat­ti­ses­ti op­ti­moi­dul­la ke­hä­p­ro­fii­lil­la
 • vä­hem­män jäl­ki­töi­tä ne­ga­tii­vi­sel­la, jär­jes­tel­mäl­li­sel­lä ke­hän jäl­jel­lä be­to­nis­sa

Kat­ta­va työ­tur­val­li­suus
oi­kein so­vi­te­tuil­la ti­kas­jär­jes­tel­mil­lä ja työ­ta­soil­la 

 • tur­val­li­nen nou­su ti­kas­jär­jes­tel­mäl­lä XS
 • jo­ka puo­lel­ta tur­val­li­nen työ­paik­ka Frami-be­to­noin­ti­te­li­neel­lä
 • muo­tin kä­sit­te­ly on tur­val­lis­ta ja help­poa sii­hen kuu­lu­vien käy­tän­nöl­lis­ten li­sä­va­rus­tei­den ku­ten vi­no­tu­kien, nos­to­tar­rain­ten jne. avul­la

Referenssit

Järjestelmä

Loo­gi­nen jär­jes­tel­mäa­s­teik­ko

 • looginen järjestelmä 1,20 m:n, 1,50 m:n, 2,70 m:n ja 3,00 m:n korkeuksilla ja 30 cm - 90 cm:n leveyksillä 15-cm:n välein on helposti rakennukseen sovitettavissa
 • 75 cm tai 90 cm leveä reikäprofiililla varustetut uni-muotit päätymuotteja, ulkokulmia ja pilareita varten
 • suuremmat muottiyhdistelmät voidaan jäykistää oikaisuliittimellä tai jäykistinpalkilla nopeaa nosturilla siirtoa varten

Kuu­ma­sin­ki­tyt ke­hyk­set, Xlife-le­vy

Muottien kestävät ja vääntövarmat teräskehykset on valmistettu onttoprofiilista eivätkä tarvitse erillistä jäykistystä. Korkealuokkainen kuumasinkitys takaa pitkän kestoiän. Frami Xlife-levyllä korkeat käyttölukemat ja erinomaiset betonointitulokset. Erityinen pintarakenne estää sirpaloinnin ja naulanreikien turpoamisen.

Frami ki­ris­tin

Yksi vasaranisku Frami-kiristimeen riittää vetämään muotit yhteen ja liittämään ne vetolujasti, tasaisesti ja tiiviisti.

Por­taa­ton kor­keus­sää­tö

Kehäprofiilin ympäri kulkeva vako mahdollistaa Frami liittimien kiinnittämisen muotin jokaiseen kohtaan. Näin muotit voidaan asettaa portaattomasti, ilman asteikkoa, vastakkain korkeussuunnassa. Sovitus portaisiin, kalteviin kohtiin ja alustan epätasaisuuksiin käy ilman lisätoimenpiteitä.

Frami Xlife-uni-muoteilla voidaan muotittaa suorat kulmat enintään 60 cm:n seinänpaksuuksilla 5 cm:n jaksoissa.

Terävät ja tylsät kulmat toteutetaan Frami säätönurkilla.

Frami-säädettävän liittimen 15 cm:n kiristysalue sopii täsmälleen muotin jaksotukseen. Yhteen seinälevyyn tarvitaan tavallisesti vain yksi ainoa sovitus.

Frami-ankkurointituki asettaa ylemmän ankkurin muotin yli helpottamaan betonin pinnan tasausta.

Perustusankkurijärjestelmä koostuu lattasiteestä ja perustuskiristimestä 10 - 80 cm:n seinänpaksuuksille 5 cm:n välein ilman ankkurointia betonin läpi - ilman vinotukia.

Perustuskiristin ja reikävanne 5 cm:n välein kiinnittävät muotin alareunan.

So­vel­lus

Po­ly­go­naa­li­nen kaa­ri­muot­ti

Kaaripelti laajentaa muottien käyttöalueen polygonaalisiin kaariin: Taloudellinen ratkaisu aina, kun kysymyksessä ei ole ympäripyöreä rakenne.

Huo­neen­kor­kui­set muo­tit

Vahva rakenne ja epäsymmetrinen ankkureiden järjestys mahdollistavat 270 cm:n korkuisilla muoteilla täyden hydrostaattisen betonipaineen.

300 cm:n korkuisiin muotteihin tarvitaan korkeudelle vain kolme ankkuria.

Kattava lisävarustevalikoima varmistaa turvallisuuden betonoitaessa, myös 2,70 tai 3,00 m:n korkeuksissa yhtenä valuna.

Erityisen reikäprofiilin ansiosta 75 cm:n ja 90 cm:n levyiset Frami Xlife-uni-muotit soveltuvat taloudelliseen päätymuottien, ulkokulmien ja pilareiden muotitukseen.

Pe­rus­tuk­set

Frami Xlife-muotit soveltuvat vaakasuunnassa erinomaisesti perustusten taloudelliseen valmistamiseen.

No­pea kui­lu­muot­ti

Frami Xlife voidaan kätevästi yhdistää Framax irrotussisäkulmaan I profiilin adapterilla.