calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Kaa­ri­muot­ti H20

Käy­tän­nön tar­peet huo­mioo­not­ta­val­la kaa­ri­muo­til­la täs­mäl­li­set kaa­ret

Kaa­ri­muot­ti H20 on käy­tän­töön so­vel­tu­va kaa­ri­muot­ti si­leil­le, pyö­reil­le sei­nil­le ja sä­teil­le 3,50 m:stä läh­tien - por­taat­to­mas­ti.

lataukset

Erit­täin ta­lou­del­li­nen
jo en­sim­mäi­ses­tä käyt­tö­ker­ras­ta läh­tien 

Al­hai­sem­mat vuo­k­ra- ja työ­voi­ma­kus­tan­nuk­set ra­ken­nus­työ­maal­lan­ne

 • vä­hem­män ank­ku­ri­koh­tia - vain yk­si ank­ku­ri 1,50 m² koh­ti
 • pie­net va­ral­la­pi­to­mää­rät kos­ka vai­va­ton so­vi­tus jo­kai­seen poh­ja­piir­rok­seen
 • käyt­tö­val­miik­si esia­sen­ne­tut ja sä­tee­seen so­vi­te­tut muo­tit

Por­taa­ton so­vi­tus sä­tei­siin
vai­va­ton sää­tö 

Kaa­ri­muot­ti H20 on erit­täin jous­ta­va

 • käy­tän­töön so­vel­tu­va kor­keus­jär­jes­tel­mä
 • täs­mäl­li­set kaa­ret 3,50 m:n sä­tees­tä läh­tien
 • tai­pu­va, ras­kaas­ti kuor­mi­tet­ta­va muot­ti­pin­ta Dokaplex 21 mm

Työt ete­ne­vät vauh­dik­kaas­ti
yk­sin­ker­tai­nen kä­sit­te­ly 

Te­hok­kuut­ta ra­ken­ta­mi­seen

 • yk­si ai­noa lii­tän­tä­vä­li­ne (sää­det­tä­vä lii­tin 10cm)
 • hel­pos­ti yh­dis­tel­tä­vis­sä jär­jes­tel­miin Framax Xlife, Alu-Framax Xlife ja pi­la­ri­muot­ti RS
 • kä­te­vä sä­tei­den so­vi­tus
 • sä­tei­den help­po val­von­ta kaa­ri­muot­ti­sap­luu­noil­la

Käytäntöön soveltuvan korkeusjärjestelmän ja systemaattisen ankkuroinnin ansiosta voidaan kätevästi ja joutuisasti muotittaa erilaiset korkeusyhdistelmät.

Referenssit

Järjestelmä

Tark­ka sää­tö

Kaarimuotteja voidaan säätää kätevästi portaattomasti kaarimuottisapluunoilla.

Yk­sin­ker­tai­nen yh­dis­tel­mä

Erityisellä päätyprofiililla vaivattomasti yhdistettävissä muihin Doka muottijärjestelmiin kuten esim. Framax Xlife-järjestelmämuotteihin tai pilarimuotteihin RS.

Op­ti­maa­li­nen muot­tias­teik­ko

 • vain kaksi muottileveyttä (sisämuotti 2,40 m, ulkomuotti 2,50 m) kaikille säteille 3,50 m:iin asti
 • käytännöllinen korkeusasteikko viidellä muottikorkeudella

So­vel­lus

Sä­teet enint. 3,50 m

Jokainen käyttövalmiiksi asennettu muotti sisä- ja ulkomuotteja varten voidaan sabluunan avulla säätää portaattomasti jopa 3,50 m:n säteille.

Kä­te­vä so­vi­tus

Kaarimuotti H20 voidaan kätevästi säätää uudelleen erisuuruisten säteiden mukaisesti - työnkulkua keskeyttämättä.