calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

På riktig spor med Concremote

17.01.2020 | Norge
AF-gruppen har tatt i bruk Concremote på ett av sine prosjekter på Follobanen, Three track tunnel. Dette skulle vise seg å være svært lønnsomt.

Pressekontakt

Inntrykk

Follobaneprosjektet
Målet med utbyggingen av Follobanen er å skape en miljøvennlig og effektiv transport som gjør det enklere å bo og jobbe der man vil, som igjen vil føre til at vi fjerner noe av presset fra Oslo-området med den befolkningsveksten som er ventet de neste årene.

Doka sin kompetanse har kommet godt med i Follobanenprosjektet. Etter at anbudsprosessen startet i 2014 så har vi vært innom mange av prosjektene på Follobanen, blant annet Three track tunnel-prosjektet til AF-gruppen.

Forsprang på byggeplassen
Concremote er benyttet i Three track tunnel og har fått svært gode tilbakemeldinger fra AF-gruppen. Blant annet fra deres egne Bernt Kristiansen, som er en av landets mest kunnskapsrike og erfarne betongteknologer.

I sum vil vi anta at total tidsbesparelse for Three track tunnel utgjør en ukes framdrift.
- sitat: AF Gruppens rapport om bruken av Concremote

Hensikten med Concremote, er å ha kontroll på fasthetsutviklingen, slik at man kan rive forskalingen så raskt som mulig.

Det er i alt støpt 21 konstruksjoner med Concremote som verktøy for fasthetskontroll på dette prosjektet, 11 stk. med vognen «Julie» og 10 stk. med vognen «Lina».

Ved gjennomføringen av støpearbeidene i Three track tunnel ble det montert 3 stk. sensorer på forskalingsvognene. 2 stk. i underkant dekke, og én sensor midt på innervegg.

Varsel om oppnådd fasthet ble distribuert til driftspersonell i AF og sentrale personer i Bane Nor ved bruk av automatisk sendte SMS og/eller epost.

Vi kan konkludere med at verktøy som dette fungerer, og at Byggherre og Entreprenør både har en økonomisk og framdriftsmessig gevinst.
- sitat: AF Gruppens rapport om bruken av Concremote

En ukes besparelse
Så tidlig avforskaling som mulig gir en tids- og økonomisk gevinst. Ved bruk av Concremote i Three track tunnel har AF-gruppen kunnet starte avforskaling når ansvarlig arbeidsleder har mottatt varsel om oppnådd fasthet, når som helst på døgnet.

AF-gruppens anslag er at om de skulle benyttet tradisjonell prøvetaking for å fastslå hvorvidt ønsket fasthet er oppnådd ville man kommet i gang med avforskaling inntil 6 timer senere enn ved bruk av Concremote.

Dette gir en besparelse på 21x6 timer = 5,25 døgn. I sum vil AF-gruppen anta at total tidsbesparelse for Three track tunnel utgjør 1 ukes framdrift. Det igjen utløser 1 ukes kortere leie av forskalingsmateriell, maskinpark og spart timeverk for mannskapet.

AF-gruppen konkluderer med at Concremote har, for støpearbeidene i Three track tunnel, vist seg å være svært nyttig. For støpearbeider hvor det er store variasjoner i ytre påkjenninger som temperatur, vind osv., vil det være ekstra gunstig å bruke Concremote. Tradisjonelle terninger oppbevares i vannbad under kontrollerte forhold, mens det ute på byggeplass kan være vekslende ytre forhold som påvirker fasthetsutviklingen. Ved hjelp av Concremote eller tilsvarende vil man kontinuerlig kunne avlese utviklingen, og også sette inn tiltak for å sikre en optimal herdeprosess om dette skulle bli nødvendig.

En ukes besparelse


Prosjekt Three track tunnel
Sted Oslo S (Ekeberg)
Byggverkstype Tre løps plasstøpt tunnel
Oppdragsgiver Bane NOR
Entreprenørfirma AF-gruppen
Planlagt ferdigstillelse Desember 2022
Doka i prosjektet Levering av forskalingsløsninger med teknisk design, prosjektledelse, ferdigservice, logistikk, forskalingsinstruktør på anleggsplassen og Concremote
Oversikt over produkter og tjenester
Doka-prosjekter rundt om i verden

Kanskje du også er interessert i dette:

Den lette løsningen for en mer effektiv og lønnsom byggeprosess

21.05.2024 | Presse

Kriterier for beregning av karbonfotavtrykket til forskaling og stillas er etablert for første gang

22.05.2024 | Presse

Har du spørsmål til artikkelen? Ta kontakt med oss!

Feltene merket med * er obligatoriske.
* Skjemaet er ikke ferdigutfylt!
Meldingen kunne ikke sendes, prøv igjen om litt!