calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Öka effektivitet

med tjenester fra Doka

Videoer

Pålitelig i alle prosjektfaser

Doka er en pålitelig partner i alle faser av byggeprosjektet. Helt fra planleggingsfasen til gjennomføring og ferdigstillelse av et vellykket prosjekt tilbyr Doka tjenester som hjelper deg til å utføre forskalingsoppgavene på en effektiv måte.

Du drar fordel av Dokas omfattende kunnskap ved prosjekter av ulik størrelsesorden innen sektorene boligbygg, kommersielle høybygg, skyskrapere, broer, energi, tunnel og gruvedrift.

Teknisk bearbeiding

Nøye planlegging danner grunnlaget for rask og sikker forskalingsbruk. Dokas teknikerne hjelper deg med å begrense tiden du bruker på planlegging, og muliggjør en vellykket gjennomføring.

Prosessoptimering

Doka byr på spesielle verktøy som hjelper deg med å gjennomføre en knirkefri prosess. Det bidrar til raskere støpeprosesser, optimerte lagre og mer effektiv forskalingsplanlegging.

Planleggingsprogramvaren TiposBIM med Doka
Female team member of Doka production holding a formwork beam

Bærekraft i byggebransjen

Bygg- og anleggsbransjen står for nesten 40 prosent av de globale klimagassutslippene, og avkarbonisering er derfor et globalt anliggende. Vi har satt oss som mål å nå netto nullutslipp innen 2040 og hjelpe kundene våre med å nå sine egne bærekraftsmål. Å gi informasjon om karbonavtrykket til produktene våre er et første skritt, og mange flere vil følge.

Produkters karbonavtrykk

"Klar til bruk"-service og montering

Spesielle forhold og krav krever ofte individuelle tiltak. I tillegg til forskalingssystemer tilbyr Doka også skreddersydde forskalingsenheter. Spesielt opplært personell monterer dessuten tårnreiser og forskalinger direkte på byggeplassen.

"Klar til bruk"-serviceFerdigmontert forskaling på byggeplassenDemontering av forskaling

Rådgivning og opplæring

Med individuelle veiledningstjenester og tilpassede kurser hjelper Doka deg med å optimere arbeidsforløpet i alle prosjektfaser – i din Doka-filial eller hos deg på byggeplassen.

ProsjektveiledningProsjektbehandling på byggeplassenByggeplassledelseOpplæring og rådgivningForskalingskoordinering og -kontroll

Logistikk

Tids- og kostnadseffektiv håndtering av et prosjekt forutsetter tilgang på forskaling. Et verdensomspennende logistikknettverk gjør det enkelt å skaffe nødvendige mengder av forskaling. Leveringen av materialet skjer til avtalt tid.

Transportorganisasjon og fraktBIM med Doka

Utstyrsservice

Dokas utleieutstyr og kundens eget utstyr rengjøres og settes i stand iht. Dokas kvalitetsstandarder hos Dokas utstyrsservice. Det forlenger levetiden og bidrar til sikkerhet for neste bruk.

ForskalingsreturUtstyrsserviceKassering